Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 7. Ціни і ціноутворення в зовнішній торгівлі

7.1. Пошук інформації про ціни

В умовах ринкової економіки встановлення ціни у зовнішній торгівлі, як і на внутрішньому ринку, відбувається під впливом конкретної ринкової ситуації. Власне кажучи, самі поняття ціни схожі як для внутрішнього ринку, так і для світового. Ціна у міжнародній торгівлі - це сума грошей, яку збирається отримати продавець товару або послуги і яку готовий заплатити покупець. Збіг зазначених вимог залежить від багатьох умов, які загалом називають ціноутворюючими чинниками.

За характером, рівнем і сферою дії ціноутворюючі чинники можуть бути розподілені на декілька груп: загальноекономічні, конкретно економічні, специфічні та неекономічні. В цілому їх особливості та форми прояву надані у таблиці 4.

Ціни визначаються умовами конкуренції, станом і співвідношенням попиту та пропозиції, проте на міжнародному ринку процес встановлення цін має особливості. Учасники міжнародної торгівлі стикаються з більшою кількістю конкурентів, ніж на ринку внутрішньому. Вони повинні бачити перед собою світовий ринок, постійно порівнювати витрати виробництва не тільки з внутрішніми цінами, але й зі світовими. Виробник - продавець товару на зовнішніх ринках перебуває в режимі постійного "цінового стресу".

Значно більше на міжнародному ринку і споживачів, у його межах чинники виробництва менш мобільні. Ніхто не буде заперечувати той факт, що свобода пересування товарів, капіталу, послуг і робочої сили в межах однієї держави значно вища, ніж у міжнародній торгівлі, оскільки їх пересування у цьому випадку стримується національними кордонами, відносинами у валютній сфері, що протидіє вирівнюванню витрат і прибутку. Все це прямо відбивається на світових цінах.

Таблиця 4.

Основні ціноутворюючі чинники та форми їх прояву

Ціноутворюючий чинникФорма прояву
Загальноекономічні - впливають незалежно від продукції і конкретних умов її виробництва і реалізації- економічний цикл
- стан сукупного попиту і пропозиції
- інфляція
- витрати
- податки і збори
Конкретно економічні - визначаються особливостями даної продукції, умовами її виробництва і реалізації- пропозиція і попит на товар з урахуванням взаємозамінності
- його споживчі властивості: якість, надійність, зовнішній вигляд, престижність
- прибуток
Специфічні - діють тільки стосовно деяких ВИДІВ товарів і послуг- сезонність
- експлуатаційні витрати
- комплектність
- гарантії та умови сервісу
Спеціальні - пов'язані з дією особливих механізмів і економічних інструментів- державне регулювання
- валютний курс
Неекономічні- політичні
- військові

Поняття "світовий товарний ринок" означає сукупність стійких повторюваних операцій з купівлі-продажу даних товарів і послуг, що мають організаційні міжнародні форми (біржі, аукціони, торги) або виражаються у систематичних експортно-імпортних угодах великих фірм-постачальників і покупців. Під час роботи з цінами зовнішньоторговельного ринку слід зважати на відмінності в них з урахуванням позицій окремих сторін і ринкової ситуації.

По-перше, в останні два-три десятиріччя значний вплив на ціни товарів, особливо в світовій торгівлі, справляють супутні послуги, які виробник і постачальник надають імпортеру або кінцевому споживачеві. Маються на увазі загальноприйняті умови поставки: технічне обслуговування, шеф - монтаж, гарантійний ремонті обслуговування, інші специфічні види послуг, пов'язані з просуванням, реалізацією і використанням товару. Цей аспект є особливо важливим у сучасних умовах, у період розвитку високих технологій, ускладнення машин і обладнання. Відомі випадки, коли вартість послуг під час експорту обладнання і машин становила 60 % від вартості ціни поставки.

По-друге, розвиток науки і технологій, з одного боку, впливає на удосконалення якісних характеристик товару, з іншого - на світові ціни. Впровадження нових технологій підвищує продуктивність праці, ефективність виробництва, знижує витрати праці. За таких умов ціна зростає практично на всі товари, але з урахуванням "корисного ефекту" (наприклад, зростання швидкості, надійності, ККД тощо) відносна вартість товару, а отже, і його ціна для споживача знижуються.

Під час аналізу динаміки цін слід враховувати стан економічного циклу, що у сфері міжнародних економічних відносин має певну специфіку. У стадії депресії ціни, як правило, не підвищуються. І навпаки, у стадії підйому у зв'язку з перевищенням попиту над пропозицією ціни зростають. Не треба забувати, що залежно від вигляду товарів і товарних груп динаміка зміни цін відрізняється, і її необхідно враховувати, заздалегідь добре вивчивши. Так, при зміні стану ринку найбільш різко і швидко змінюються ціни практично на всі види сировинних товарів, повільніша реакція виробників і постачальників напівфабрикатів і ще слабкіша "реакція цін" на машинобудівну продукцію.

Для сучасного світового ринку характерні наявність великої кількості різних галузевих ринків товарів і послуг, множинність цін. На практиці ціна конкретної продукції одного й того самого ринку може більше відрізнятися, тому при вивченні і призначенні зовнішньоторговельної ціни необхідно мати чітке уявлення про характер угоди, яка диктує особливість ціни:

Використання цін для роздільних експортно-імпортних операцій;

Ціни в умовах оплати готівкою;

Ціни, які формуються у межах звичайних комерційних угод.

Ціни, що фіксуються у межах довгострокових міждержавних угод,

Можуть істотно відрізнятися від цін в угодах через біржу або від цін на товар, що оплачується шляхом складних банківських операцій, в умовах певних валютних обмежень.

Постачальники товарів на зовнішній ринок зустрічаються з істотними коливаннями цін, наданням різних знижок, доданням надбавок і додаткових послуг. Крім того, майже завжди ціни на аналогічну продукцію відрізняються, оскільки різні постачальники поставляють товари різної якості та комплектації.

У сучасній міжнародній торгівлі, особливо в торгівлі сировинними товарами і напівфабрикатами, помітне місце посідають посередницькі фірми, які мають свою маржу в результаті здійснення угод. Щодо машинно-технічної продукції, технічно складних товарів - тут ціни, як правило, формуються тільки при безпосередньому контакті між продавцем-виробником і покупцем-споживачем. При цьому до ціни включаються найрізноманітніші складові - надбавки за гарантію, передпродажний і після продажний сервіс, упаковку тощо. Для вивчення і використання на практиці цінових показників світового ринку необхідно знати основні джерела відомостей про ціни.

Інформацію про ціни на світових товарних ринках поділяють на декілька груп залежно від джерела інформації про них.

У наш час діють спеціальні банки даних майже для всіх товарів і товарних груп по регіонах і тимчасових періодах (для сезонних товарів), а оновлення даних у них відбувається досить часто: від декількох хвилин - для біржових товарів-до декількох днів, тижнів, а іноді й місяців для інших, залежно від їхньої специфіки. Величезні можливості надає Internet, за допомогою якого можна за лічені хвилини отримати орієнтування практично на всі товари, що поставляються на світовий ринок. Проте це - ціни орієнтовні, що дозволяють імпортеру і експортеру мати відправну точку для початку узгодження ціни поставки.Схожі статті
Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 7. Ціни і ціноутворення в зовнішній торгівлі

Предыдущая | Следующая