Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.9. Сертифікат походження в зовнішньоекономічній діяльності

При перетині кордону, визначенні режиму митного оформлення керуються сертифікатом походження товарів, оскільки якщо вантажну митну декларацію подають без повного комплекту документів, необхідних для митного оформлення товарів, митний орган має право не прийняти її для оформлення.

Сертифікат про походження товару-це документ, який однозначно свідчить про країну походження товару і виданий органом держави-експортера, уповноваженим відповідно до національного законодавства. Він є підставою для надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності преференції та пільг щодо сплати митних зборів у межах режиму найбільшого сприяння або іншого правового режиму. Подають його митним органам під час митного оформлення товару. Відомості про сертифікат походження товару зазначають у графі 44 ВМД "Додаткова інформація/подані документи", в розділі 6 (6.6 - сертифікати про походження товару).

Найпоширенішими формами сертифікатів походження товарів є:

Сертифікат походження товарів форми А;

Сертифікат походження товарів форми СТ-1;

Сертифікат походження на товари з Європейського Співтовариства (див. стор 96);

Сертифікат форми EUR. 1;

Сертифікат форми EUR.2;

Сертифікат походження (експортний документ) форми ESCS;

Сертифікат походження товарів форми APR.

Країною походження товарів вважається країна, де товари було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці.

Повністю виробленими в цій країні вважаються наступні товари:

Корисні копалини, видобуті в межах її території або економічної зони;

Рослинна продукція, вирощена на її грунті;

Живі тварини, вирощені в ній;

Продукція, одержана в ній від живих тварин;

Вироблена в ній продукція мисливського, рибальського і морського промислу;

Продукція морського промислу, видобута або вироблена у Світовому океані суднами даної країни, а також суднами, орендованими (зафрахтованими) нею;

Вторинна сировина і відходи, які є результатом виробничих та інших операцій, здійснюваних у даній країні;

Товари, вироблені в цій країні виключно з продукції, зазначеної в попередніх пунктах.

Товари вважатимуться підданими достатній переробці або обробці в цій країні, якщо:

Декларовані товари класифікуються в іншій тарифній позиції, ніж матеріали чи вироби, що походять з третіх країн і були використані для їх виготовлення;

У вартості декларованих товарів частка доданої вартості становить не менше 50%.

Достатньою переробкою не визнають технологічні операції:

Щодо схоронності товарів під час їх зберігання чи транспортування;

Підготовка товарів для продажу і транспортування (подрібнення партії, формування відправлень, сортування та переупакування);

Прості складальні операції;

Змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових.

Розглянемо конкретніше кожен вид сертифікату походження товарів із наведеного вище переліку.

Сертифікат походження товарів форми А

Декларація-сертифікат про походження товару за формою А, прийнятою в межах Загальної системи преференції, засвідчує походження товару в країні, що розвивається, на яку поширюється тарифний преференційний режим. Сертифікати цієї форми оформлюються на товари українського походження, до яких в країнах Європейського Співтовариства застосовується преференційний тариф.

Обов'язок подавати сертифікат покладений на особу, що переміщує відповідні товари. Надають його митним органам разом з митною декларацією та іншими документами, необхідними для митного оформлення товару, в надрукованому вигляді, без виправлень, російською або англійською мовою. У разі потреби митні органи можуть вимагати перекласти сертифікат на національну мову відповідної країни. Якщо його втрачено, до митного органу можна подати офіційно засвідчений дублікат (копію).

Термін дії сертифіката становить 12 місяців від дня його видачі.

Розбіжність між фактично поставленою кількістю товару і зазначеною в сертифікаті не повинна перевищувати 5 %.

Під час митного оформлення невеликих партій товарів (з митною вартістю, еквівалентною не більше 5000 доларів США) не треба подавати сертифікат. Експортер може декларувати країну походження товару в рахунку-фактурі або інших товаро супровідних документах. Виняток становлять випадки виникнення обгрунтованих сумнівів стосовно достовірності заявлених відомостей про походження товару (в такій ситуації митний орган має право вимагати сертифікат про походження товару).

Тарифні преференції відносно товарів, які походять з країн, що розвиваються, надають лише за умови безпосередньої закупівлі таких товарів у цих країнах і прямої поставки їх у країну, що надає тарифні преференції.

Товар розглядається як безпосередньо закуплений, якщо імпортер придбав його в особи, зареєстрованої у встановленому порядку як суб'єкт підприємницької діяльності в країні, що розвивається і на яку поширюється тарифний преференційний режим.

Прямою поставкою вважають поставку товарів, транспортованих з країни, що розвивається і на яку поширюється тарифний преференційний режим, в країну, що надала тарифні преференції без провезення через територію іншої держави. Правилу прямої поставки відповідають також товари, що транспортують через територію однієї чи кількох країн внаслідок географічних, транспортних, технічних або економічних причин, за умови, що вони перебувають під митним контролем у країнах транзиту, в тому числі у разі тимчасового складування на їхній території. Під це правило підпадають товари, закуплені імпортером на виставках або ярмарках, якщо їх:

А) було поставлено з території країни, що розвивається і на яку поширюється тарифний преференційний режим, на територію країни проведення виставки або ярмарку та залишено під митним контролем під час їх проведення;

Б) з моменту відправлення на виставку або ярмарок не використовували з будь-якою іншою метою, крім демонстраційної;

В) ввозять у країну, що надала тарифні преференції, втому самому стані, в якому вони були поставлені на виставку або ярмарок, без урахування змін стану товарів внаслідок природного зносу або убутку за нормальних умов транспортування та зберігання.

У разі виникнення обгрунтованих сумнівів стосовно належного оформлення сертифіката або відомостей, що містяться в ньому, а також стосовно відомостей про походження товару, митні або інші компетентні органи країни, що надає тарифні преференції, можуть звернутися до компетентних національних органів, які завірили сертифікат, у країнах, що розвиваються, з проханням повідомити додаткові або уточнюючі відомості.

Товар з країни, що розвивається, не вважають таким, що походить з цієї країни, доти, доки не буде надано належно оформлений сертифікат про походження товару. Тарифні преференції для такого товару надають лише після отримання задовільної відповіді компетентних національних органів країни, на яку поширюється тарифний преференційний режим.

Сертифікат походження форми А видає на українські товари Торгово-промислова палата України та її регіональні відділення. Отримуючи сертифікат, замовник сплачує послуги за його видачу (на цей час 80,75 гривень без урахування ПДВ).

Сертифікат походження товарів форми СТ-1

Сертифікат форми СТ-1 застосовують під час здійснення торговельних операцій з країнами СНД.

Для підтвердження країни походження товару в конкретній державі-учасниці Угоди 2 необхідно надати митним органам країни ввезення сертифікат про походження товару форми СТ-1 або декларацію про походження товару. Декларація про походження товару є заявою про країну походження товару, зробленою виробником, продавцем або особою, що переміщує товари, в комерційному рахунку або іншому документі на товар.

Сертифікат про походження товару форми СТ-1 оформляють, як правило, на кожну окрему поставку товару, що її здійснюють одним або кількома транспортними засобами одному і тому самому вантажоодержувачеві від одного і того самого вантажовідправника.

У разі експорту товарів з держав-учасниць Угоди 2 такий сертифікат вилає уповноважений орган відповідно до національного законодавства держави-експортера. Його оформляють на спеціальному захищеному бланку формату А4 (210 х 297 мм), виготовленому друкарським способом. Термін його дії становить 12 місяців від дня видачі.

Держави - учасниці Угоди 2 здійснюють обмін зразками сертифікатів форми СТ-1, печаток органів і підписів осіб, уповноважених завіряти сертифікати. Без надання зазначених зразків сертифікати вважають недійсними, і на товари не поширюються преференції, передбачені Угодою 2.

Таблиця 5.

Перелік органів, уповноважених завіряти сертифікати форми СТ-1

Країна походження товаруУповноважені органи
1Республіка АзербайджанОб'єднання "Азерекспертиза" ТПП Республіки Азербайджан
2Республіка БілорусьБілоруська ТПП та її регіональні відділення
3Республіка ВірменіяTOB "Експертиза" ТПП Республіки Вірменія
4Республіка ГрузіяТоргово-промислова палата Грузії
5Республіка КазахстанРеспубліканські державні підприємства Центру стандартизації, метрології та сертифікації
6Киргизька РеспублікаТоргово-промислова палата Киргизької Республіки
7Республіка МолдоваТоргово-промислова палата Республіки Молдова та її регіональні відділення
8Російська ФедераціяТоргово-промислові палати Російської Федерації
9ТуркменістанТоргово-промислова палата Туркменістану та її регіональні відділення
10Республіка УзбекистанРеспубліканське об'єднання Узбекистану "Узбек експертиза" та його регіональні відділенняСхожі статті
Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.9. Сертифікат походження в зовнішньоекономічній діяльності

Предыдущая | Следующая