Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.7. Індикативні ціни

Індикативні ціни - це різновид фіксованих цін, що встановлюються державними органами влади в особі Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків (МЗЕЗ) на основі дійсних цін, які склалися на даний товар на ринку експорту та імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов доставки і умов здійснення розрахунків. Інформацію для розрахунків Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України отримує від митних, фінансових, статистичних державних органів, банківських та інших підприємств, організацій. Індикативні ціни переглядаються один раз на місяць і обов'язкові до публікації до п'ятого числа поточного місяця в газеті "Урядовий кур'єр". Індикативні ціни вводяться з метою стабілізації валютних надходжень, запобігання антидемпінговим розслідуванням, недопущення недобросовісної конкуренції та регулювання цін експортно-імпортних операцій.

Індикативні ціни затверджуються Міністерством економіки (Департаментом державної політики у сфері зовнішньої торгівлі) відповідно до положень Указу Президента України №124/96 від 10.02.96 р. та Положення про індикативні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Положення про індикативні ціни регламентує особливості встановлення та застосування цін. Так, індикативні ціни можуть вводитись на товари:

На експорт (імпорт) яких встановлений режим ліцензування*5, квотування*6 (приклади товарів, експорт-імпорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню, наведені у додатках Ж, К);

*5: { Ліцензії з експортної, імпортної та лізингової операцій надаються центральним апаратом НБУ.}

*6: { Наприклад, з метою підтримки конкурентоспроможності вітчизняних виробників продукції тваринництва КМУ встановлює щорічні квоти (кількісні обмеження) на ввезення відповідних видів продукції.}

На експорт (імпорт) яких встановлені спеціальні режими;

За якими застосовуються спеціальні імпортні процедури;

За якими встановлені режими спеціального оподаткування експорту (імпорту);

Що є предметом зовнішньоекономічних договорів (контрактів), за якими ведеться облік (реєстрація);

На експорт яких застосовані антидемпінгові заходи чи початі антидемпінгові розслідування в Україні чи за її межами.

Індикативні ціни на товари, щодо яких розпочаті або можуть бути розпочаті антидемпінгові розслідування в Україні або за її межами, встановлює Міжвідомча комісія з антидемпінгових розслідувань.

Митні органи України у теперішній час отримують від Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України перелік товарів, на які встановлюються індикативні ціни. Цей перелік на сьогодні вміщує значну кількість позицій.

Суб'єкти ЗЕД усіх форм власності повинні обов'язково використовувати індикативні ціни під час укладання та здійснення всіх видів зовнішньоекономічних угод, включаючи також угоди з давальницькою сировиною (на сировину та готову продукцію з неї), за якими вивозиться або продається товар, включений до переліку індикативних цін. Це стосується випадків, коли в результаті переробки давальницької сировини було отримано новий товар, який, згідно з чинним законодавством, має походження з України.

Індикативні ціни використовуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України усіх форм власності при здійсненні експортно-імпортних операцій. Проте це не означає, що всі товари із зазначеного списку перетинають кордон України саме за такою фіксованою державою ціною. В окремих випадках суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності дозволяється відступати від індикативних цін у бік зниження для експортної продукції та підвищення для імпортованої. Такі відхилення припускаються при наявності підтвердження контрактної ціни Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі у випадку, якщо умови експортних (імпортних) операцій відрізняються від тих, які використані при визначенні індикативних цін. З наведених у додатку Л даних видно, що при встановленні індикативних цін однозначно визначається базова умова постачання.

Для отримання такого підтвердження суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України представляють у Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі економічне обгрунтування контрактної ціни в письмовій формі, розроблене згідно з методикою цього міністерства. Протягом 10 календарних днів зазначене міністерство приймає рішення про підтвердження контрактної ціни чи відмову у такому підтвердженні. Крім того, не потребує підтвердження контрактна ціна, вказана в оформленій належним чином ліцензії на експорт (імпорт) товарів чи в картці реєстрації - обліку зовнішньоекономічного договору.

Якщо в угоді ціна на товар відхиляється від індикативного рівня, а сам товар належить до тих, угоди щодо яких не підлягають реєстрації чи ліцензуванню в Мінекономіки України, для митного оформлення таких товарів треба подати лист-погодження. Його видає Мінекономіки України на підставі наданих заявником додаткових документів, що підтверджують обгрунтованість такого відхилення. Замість листа-погодження можна подати висновок однієї з уповноважених Міністерством економіки України експертних організацій щодо обгрунтованості такого відхилення. При цьому довідковими цінами користуються у разі, якщо товар не підпадає під дію індикативних цін. Розроблені ДМСУ із залученням Держзовнішінформу довідкові ціни надсилають до митних установ в інформаційних листах ДМСУ та в бюлетенях "Огляд цін українського та світового ринків". Вони відображають реальний рівень ціни, за якою можна реалізувати (купити) товар. їх можуть використовувати і як інформаційний матеріал для зіставлення під час митного оцінювання ідентичних чи аналогічних товарів або для оцінювання бартерних контрактів.

Для визначення митної вартості експортованих товарів, які підпадають під дію режиму квотування чи ліцензування або щодо яких запроваджено реєстрацію контрактів, вирішальною є ціна товару, зазначена в ліцензії чи в картці реєстрації (обліку) контракту (якщо умови поставки цього товару відповідають умовам, відповідно до яких визначається митна вартість).

Розглянемо випадок, коли експортуються товари, зовнішньоекономічні угоди щодо яких підлягають реєстрації чи передбачають отримання ліцензії. Причому ціни на ці товари зазначені у відповідних реєстраційних чи ліцензійних документах. Одночасно на ці товари встановлено й індикативні ціни. Тоді експортер не проводить додаткового обгрунтування цін.

У разі встановлення індикативних цін на товари, зовнішньоекономічні угоди щодо яких не підлягають реєстрації чи не передбачають отримання ліцензії, митна вартість таких товарів повинна відповідати індикативним цінам, установленим на момент здійснення зовнішньоторговельної операції. Якщо ціна, обумовлена в угоді, відрізняється від індикативної, для митного оформлення такого товару треба подавати лист-погодження від того державного органу, який згідно із законодавством має встановлювати індикативні ціни.

Надані органу митної служби відомості, заявлені як комерційна таємниця або як конфіденційна інформація, можуть бути використані лише для митного оформлення. Посадові особи (працівники) органу митної служби не мають права розголошувати, використовувати в особистих цілях, передавати третім особам (включаючи інші державні органи) таку інформацію без спеціального дозволу особи, яка її надала.Схожі статті
Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.7. Індикативні ціни

Предыдущая | Следующая