Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.4. Види цін у контрактах купівлі-продажу

Контракт - це офіційний документ, що являє собою договір постачання товарів, надання послуг і т. і. Розрізняють контракти купівлі-продажу товарів у їх матеріально-уречевленій формі, послуг, а також результатів творчої діяльності.

Контракт купівлі-продажу товарів у їх матеріально-уречевленій формі містить експортні, імпорті, реекспортні і бартерні угоди.

Контракт купівлі-продажу послуг включає операції з оренди; угоди щодо надання інженерно-консультативних, виробничо-технічних і туристичних послуг, послуг з перевезення та розвантажування товарів, за банківськими і розрахунковими операціями; транспортно-експедиційного обслуговування, страхування товарів і вантажів; рекламно-видавничої діяльності, організації та участі у виставках, ярмарках, аукціонах.

Контракт купівлі-продажу результатів творчої діяльності включає торгівлю ліцензіями і патентами, об'єктами авторського права і результатами науково-дослідної діяльності в різних галузях науки, виробництва і т. і.

У контрактах обумовлюються договірні умови, порядок їх використання і відповідальність за здійснення. Контракти найчастіше вміщують декілька розділів, які розміщуються у визначеній логічній послідовності. Одним із таких розділів є ціна і загальна сума контракту.

Ціна, яка вказується у контракті, може бути трьох видів: тверда, із наступною фіксацією, змінна(плинна).

Тверда ціна не змінюється з моменту підписання контракту до моменту надходження товару до покупця. В довгострокових контрактах обидві сторони, намагаючись зменшити втрати у випадку зміни ринкових цін, як правило, уникають фіксування твердих цін. Установлення твердої ціни вигідно продавцю за умови майбутнього зниження цін, а покупцю - за умови їх підвищення.

Ціна з наступною фіксацією вказується в контракті на визначену календарну дату. Якщо товар надходить до покупця не пізніше вказаної дати, проставлена в контракті ціна не змінюється. В іншому випадку до постачальника товару застосовуються санкції, які обов'язково повинні бути обумовлені в контракті. Ціна з наступною фіксацією встановлюється в процесі виконання контракту, наприклад, перед або після чергової поставки товарів. У такому випадку в контракті повинні бути визначені правила фіксації ціни, якими передбачається зазначення періоду фіксації, право вибору часу фіксації ціни покупцем на підставі певного джерела інформації (поточного біржового котирування цін, довідкової ціни з бюлетенів тощо) та умови узгодження ціни сторонами за взаємною домовленістю.

Змінна ціна змінюється впродовж дії контракту узгодженим між його сторонами способом. У такому випадку в контракті не зазначається кінцевий рівень ціни, а передбачаються правила й порядок її встановлення. В укладеному контракті може бути узгоджена базова ціна й обумовлені правила та порядок внесення поправок у випадках зміни складових елементів ціни на час поставки партії товару або здійснення платежів за нього. Розрахунок змінної ціни на товари з тривалим терміном виготовлення, як правило, проводиться за узгодженою формулою, в якій наявні змінні (витрати на сировину й матеріали, оплату працівників та ін.) і постійні величини (накладні витрати, амортизаційні відрахування, прибуток). При встановленні таких цін до контракту вноситься цінове застереження, що передбачає зміну ціни, зафіксованої в контракті, залежно від підвищення або зниження ціни на ринку до моменту виконання угоди.

Змінна ціна залежить від зміни економічного стану країни - експортера (продавця). Якщо продавець товару очікує значної зміни цін у країні за період дії контракту, то при підписанні контракту сторони обумовлюють право коригування цін за загальноприйнятою формулою ковзання:

Д - незмінна частка у змінній частині ціни (прибуток, амортизація, накладні витрати).

Змінні компоненти ціни при визначенні остаточної ціни угоди коригуються за допомогою індексів. Це індекси цін у цілому або за окремими групами товарів, а також індекси заробітної плати, які публікуються в міжнародних і національних статистичних, періодичних і економічних виданнях.

Змінна ціна застосовується в контрактах на продукцію, що потребують тривалого строку виконання. В додатках до контракту, крім протоколів узгодження договірних цін, може наводитися узгоджений сторонами метод розрахунку змінної ціни. При встановленні змінної ціни в інтересах імпортера (покупця) в контракт можуть бути внесені деякі обмеження, в тому числі може бути встановлена у відсотках до договірної ціни межа, в рамках якої перегляд цін не використовується, а також межа можливої зміни договірної ціни (наприклад, не більше 18 % від загальної вартості замовлення), яка називається лімітом ковзання.

Крім того, у договорі може бути передбачено, що зміна поширюється не на всю суму витрат виробництва, а лише на певні визначені елементи із зазначенням їх величини у відсотках від загальної вартості замовлення. Умови ковзання ціни можуть поширюватись не на весь строк дії контракту, а на більш короткий період, наприклад, на перші декілька місяців віддати укладання контракту або на період поставки визначеної кількості товарів.

Ціна, яка фіксується в контракті (змінна, регульована), може уточнюватися сторонами безпосередньо перед поставкою кожної партії товару або (в довгострокових контрактах) - щорічно перед початком нового господарського/фінансового року. Покупцю може бути надане пільгове право вибору моменту фіксації ціни протягом терміну виконання угоди з обумовленістю джерел інформації та ціни. У контракті в цьому випадку обумовлюються умови фіксації та принципи визначення рівня цін.

Ціни, зафіксовані в контракті, називаються ще цінами фактичних угод. Вони відображають конкретні умови реалізації товару і є достовірною інформацією для учасників угоди, оскільки це ціни реальних комерційних операцій. Систематичне накопичення даних про них дає змогу більш точно обгрунтувати позиції при погодженні ціни між партнерами і скласти представницький конкурентний лист - вид інформації, яка узагальнює дані про ціни, техніко-економічні показники, якість та комерційні умови реалізації товару. Наявність конкурентного листа передбачає на практиці формування великомасштабного банку комп'ютерних даних про ціни зовнішньоторговельних контрактів.Схожі статті
Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.4. Види цін у контрактах купівлі-продажу

Предыдущая | Следующая