Банківські операції - Ковальчук К. Ф

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - ПЕРЕДМОВА

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Частина 1. Наукові основи економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 1. Роль економічного аналізу в системі менеджменту

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 1.1. Особливості аналізу господарської діяльності на металургійному підприємстві

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 1.2. Економічний аналіз як функція менеджменту

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 1.3. Зміст економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 2. Основні категорії економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 2.1. Поняття та роль категорій економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 2.2. Об'єкт, предмет та суб'єкт економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 2.3. Ціль та задачі економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 2.4. Принципи економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 2.5. Методологія, методика та метод економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 3. Види економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 3.1. Класифікація видів економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 3.2. Стисла характеристика видів економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 4. Система методів та прийомів економічного аналізу діяльності металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 4.1. Системний підхід до вибору та застосування методів економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 4.2. Сутність та області використання традиційних методів і прийомів економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 4.3. Сутність та області використання економіко-математичних методів аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 4.4. Методи стратегічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 5. Організація аналітичної роботи

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 5.1. Форми організації економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 5.2. Склад і структура організації економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 5.3. Сутність і зміст організації економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 6. Інформаційне забезпечення економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 6.1. Вимоги до економічної інформації

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 6.2. Класифікація аналітичної інформації

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 6.3. Джерела інформаційного забезпечення економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 6.4. Розвиток інформаційних технологій на металургійних підприємствах

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 7. Структура та етапи комплексного аналізу господарської діяльності металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 7.1. Сутність системного підходу до комплексного економічного аналізу діяльності металургійного підприємства. Етапи проведення аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 7.2. Етапи комплексного, системного економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 7.3. Класифікація показників діяльності металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 7.4. Особливості проведення повного комплексного економічного аналізу діяльності підприємства в ринкових умовах

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 8. Особливості методики аналізу основної діяльності (виробництва та реалізації продукції) металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 8.1. Аналіз вартісних показників основної діяльності

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 8.2. Аналіз натуральних показників основної діяльності металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 8.3. Аналіз якості та конкурентоспроможності металопродукції

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 8.3.1. Значення та сутність діагностики конкурентоспроможності

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 8.3.2. Аналіз і оцінка конкурентоспроможності металопродукції

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 8.3.3. Аналіз якості металопродукції

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 8.4. Аналіз основних показників якості роботи трудового колективу металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 8.5. Аналіз ритмічності основної діяльності та оцінка втрат від порушення ритму виробничого процесу металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 9. Аналіз використання виробничих ресурсів металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 9.1. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 9.1.1. Мета та задачі аналізу використання трудових ресурсів

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 9.1.2. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 9.1.3. Аналіз використання фонду робочого часу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 9.1.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 9.1.5. Аналіз фонду оплати праці та ефективності його використання

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 9.2. Аналіз використання матеріальних ресурсів

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 9.3. Методика аналізу використання необоротних активів

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 9.3.1. Оцінка наявності основних засобів, їхніх складу та структури

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 9.3.2. Оцінка забезпеченості підприємства основними засобами та їхнього технічного стану

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 9.3.3. Оцінка ефективності використання основних засобів

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 9.4. Аналіз використання виробничої потужності підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 10. Аналіз витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 10.1. Класифікація поточних витрат підприємства, мета та завдання їхнього аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 10.2. Система показників оцінки поточних витрат підприємства та їхніх факторів

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 10.3. Аналіз собівартості металопродукції

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 10.4. Аналіз госпрозрахункової собівартості продукції цехів металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 10.5. Маржинальний підхід до аналізу витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 11. Аналіз фінансових показників діяльності металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 11.1. Суттєвість фінансового аналізу та його особливості

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 11.2. Особливості методики зовнішнього фінансового аналізу підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 11.2.1. Аналіз фінансових результатів

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 11.2.2. Аналіз майнового стану підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 11.2.3. Аналіз грошових потоків

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 11.2.4. Аналіз фінансового стану підприємства та його стійкості

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 11.3. Особливості методики внутрішнього фінансового аналізу підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 11.3.1. Аналіз фінансових результатів

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 11.3.2. Аналіз оборотних активів

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 11.3.3. Аналіз заборгованості

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 11.4. Загальна оцінка фінансового стану підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 12. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 12.1. Аналіз інвестиційного портфеля

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 12.2. Аналіз капітальних інвестицій

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 12.3. Аналіз інноваційної діяльності

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 13. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.1. Методика аналізу загальних показників зовнішньоекономічної діяльності

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.1.1. Роль та значення аналізу зовнішньоекономічної діяльності

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.1.2. Місце аналізу зовнішньоекономічної діяльності в системах менеджменту та економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.1.3. Мета та завдання аналізу зовнішньоекономічної діяльності

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.1.4. Особливості оцінки зовнішньоекономічних процесів

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.1.5. Особливості методики аналізу узагальнюючих показників зовнішньоекономічної діяльності

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.1.6. Аналіз іноземних інвестицій

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності в системі маркетингу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.2.1. Аналіз світового та вітчизняного ринків металопродукції

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.2.2. Аналіз цінової політики металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.2.3. Аналіз якості та конкурентоспроможності експортної металопродукції

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.2.4. Аналітичні розділи бізнес-планів підприємств з іноземними інвестиціями

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.3. Особливості комплексного економічного аналізу фінансово-господарської діяльності спільних підприємств з іноземними інвестиціями

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.3.1.Складові комплексного економічного аналізу спільних підприємств з іноземними інвестиціями

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.3.2. Оцінка впливу коливань курсу валют (курсових різниць) на показники діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.3.3. Аналіз валютної самоокупності спільного підприємства з іноземними інвестиціями

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.3.4. Аналіз прибутковості спільного підприємства з іноземними інвестиціями

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.3.5. Особливості аналізу основної діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.3.6. Інформаційне забезпечення комплексного економічного аналізу діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 13.4. Аналіз впливу результатів зовнішньоекономічної діяльності на показники діяльності підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 14. Економічний аналіз діяльності комерційних банків, страхових компаній та пенсійних фондів

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 14.1. Особливості та зміст економічного аналізу діяльності комерційних банків

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 14.2 Аналіз банком-кредитором фінансового стану позичальника

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 14.2.1. Аналіз фінансового стану підприємства-позичальника

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 14.2.2. Аналіз фінансового стану позичальника - приватного підприємця

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 14.3 Аналіз діяльності комерційного банку

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 14.3.1. Аналіз активів і пасивів комерційного банку

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 14.3.2. Аналіз фінансових результатів діяльності комерційного банку

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Коефіцієнти ефективності діяльності КБ

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Коефіцієнти ефективності діяльності працівників КБ

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 14.3.3. Відсотковий аналіз діяльності комерційного банку

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 14.3.4. Порівняльний міжбанківський аналіз

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 14.4. Особливості аналізу діяльності страхових компаній та пенсійних фондів

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 15. Аналітична підтримка управлінських рішень

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 15.1. Особливості управлінських рішень

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 15.2. Особливості аналітичної оцінки управлінських рішень