Банківські операції - Ковальчук К. Ф

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - ПЕРЕДМОВА

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Частина 1. Наукові основи економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 1. Роль економічного аналізу в системі менеджменту

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 1.1. Особливості аналізу господарської діяльності на металургійному підприємстві

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 1.2. Економічний аналіз як функція менеджменту

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 1.3. Зміст економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 2. Основні категорії економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 2.1. Поняття та роль категорій економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 2.2. Об'єкт, предмет та суб'єкт економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 2.3. Ціль та задачі економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 2.4. Принципи економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 2.5. Методологія, методика та метод економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 3. Види економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 3.1. Класифікація видів економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 3.2. Стисла характеристика видів економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 4. Система методів та прийомів економічного аналізу діяльності металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 4.1. Системний підхід до вибору та застосування методів економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 4.2. Сутність та області використання традиційних методів і прийомів економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 4.3. Сутність та області використання економіко-математичних методів аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 4.4. Методи стратегічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 5. Організація аналітичної роботи

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 5.1. Форми організації економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 5.2. Склад і структура організації економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 5.3. Сутність і зміст організації економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 6. Інформаційне забезпечення економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 6.1. Вимоги до економічної інформації

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 6.2. Класифікація аналітичної інформації

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 6.3. Джерела інформаційного забезпечення економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 6.4. Розвиток інформаційних технологій на металургійних підприємствах

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 7. Структура та етапи комплексного аналізу господарської діяльності металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 7.1. Сутність системного підходу до комплексного економічного аналізу діяльності металургійного підприємства. Етапи проведення аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 7.2. Етапи комплексного, системного економічного аналізу

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 7.3. Класифікація показників діяльності металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 7.4. Особливості проведення повного комплексного економічного аналізу діяльності підприємства в ринкових умовах

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - Розділ 8. Особливості методики аналізу основної діяльності (виробництва та реалізації продукції) металургійного підприємства

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 8.1. Аналіз вартісних показників основної діяльності

 • Банківські операції - Ковальчук К. Ф. - 8.2. Аналіз натуральних показників основної діяльності металургійного підприємства