Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 6. Податкові повідомлення та податкові вимоги

6.1. Податкове повідомлення. Форма та склад реквізитів

Податкові повідомлення - документи, які направляють податкові органи платникам. Вони містять відомості про терміни та суми податку, що підлягає сплаті. Згідно зі ст. 6 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" [22; 39, ст. 58] суму податку, зазначену в податковому повідомленні, яка підлягає сплаті, обчислює не самостійно платник податків, а податковий орган. Податкові повідомлення у колишньому СРСР вперше з'явилися 1934 року [42, с. 214], коли було змінено так звані окладні листи по сільськогосподарському податку. За своєю суттю вони є офіційним повідомленням податкових органів про необхідність внесення платником податків відповідної суми податку у визначений термін.

Податкове повідомлення є своєрідним нагадуванням платникам податків про податковий обов'язок, уточнення термінів його виконання, сум обов'язкових платежів, що підлягають сплаті.

Податкові повідомлення складають і направляють платникам податків податкові органи в таких випадках [42, с. 215]:

А) якщо платник податків не подав у встановлений термін податкову декларацію;

Б) якщо дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях;

В) якщо податковий орган у перебігу камеральної перевірки виявив арифметичні чи методологічні помилки у поданій платником податковій декларації, що призвели до заниження суми податкового зобов'язання;

Г) якщо відповідно до законів з питань оподаткування особою, відповідальною за нарахування податку чи збору (обов'язкового платежу), є податковий орган.

Законодавством передбачено п'ять форм податкових повідомлень, які залежать від того, що є підставою їх складання: результати документальних чи камеральних перевірок, порушення граничного терміну сплати податку, визначення податкового зобов'язання із застосуванням непрямих методів тощо:

1) повідомлення, не пов'язані з порушеннями податкового законодавства:

- за формою "Ф" для платників податків - фізичних осіб, якщо відповідно до закону податковий орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків із причин, не пов'язаних з порушенням податкового або іншого законодавства, тобто з податку на землю або з податку з доходів фізичних осіб;

2) "перевірочні" податкові повідомлення:

- за формою "Р" у разі виявлення порушень за результатами документальних або камеральних перевірок. Також відносять до перевірочних, але виділяються в окрему підкатегорію повідомлення, які стосуються бюджетного відшкодування з ПДВ:

- за формою "В1" у випадку завищення заявленої суми бюджетного відшкодування з ПДВ;

- за формою "В2" у випадку заниження заявленої суми бюджетного відшкодування з ПДВ;

- за формою "В3" у випадку відмови в наданні бюджетного відшкодування з ПДВ;

3) "штрафні" податкові повідомлення:

- за формою "ПІ" за порушення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. У формі "ПІ" відображається тільки сума штрафу, нарахована за це порушення;

- за формою "З" за самостійне відчуження активів, які перебувають у податковій заставі й передбачають обов'язкову попередню згоду податкового органа на таке відчуження. У формі "З" відображається сума штрафу, що накладається за таку операцію. Форма та порядок надіслання податкового повідомлення-рішення і розрахунку грошового зобов'язання визначається центральним контролюючим органом [39, ст. 58 п. 1] і представлена у дод. Ж.Схожі статті
Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - РОЗДІЛ 6. Податкові повідомлення та податкові вимоги

Предыдущая | Следующая