Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - ПЕРЕДМОВА

Міжнародне право справедливо можна вважати видатним надбанням людства, що створювалось протягом століть з метою утвердження стабільних, упорядкованих міжнародних відносин. В умовах сьогодення інтерес до нього все більше зростає, оскільки збереження цивілізації потребує подальшого підтримання міжнародного правопорядку та запобігання розвитку подій, що загрожують миру і безпеці.

Наприклад перед міжнародним співтовариством постали і постають нові проблеми: територіальні спори та правонаступництво держав" громадянські війни, міжнародний тероризм, захист національних меншин, біженців, екологічна безпека, торгівля людьми, наркотиками, зброєю тощо. Зростають протиріччя і невідповідність у рівні життя розвинутих країн і тих, що розвиваються. Без вирішення цих та багатьох інших питань не можна повністю з'ясувати значення міжнародного права у сучасному житті.

Генеральна Асамблея ООН рекомендувала державам заохочувати свої навчальні заклади до включення курсів з міжнародного права для студентів, які вивчають право, політичні науки та інші дисципліни, а також вивчити можливість включення міжнародно-правових тем до навчальних планів шкіл (резолюція ГА ООН 45/40 від 28 листопада 1990 р.).

Цей навчальний посібник призначений для отримання знань з міжнародного права, пристосування їх до практичних ситуацій у повсякденному житті, вироблення навиків пошуку, тлумачення норм міжнародного права, імплементації у національне законодавство та їх застосування.

Курс лекцій дає уявлення про предмет в цілому і його найважливіші конкретні положення, нову інформацію, яка не міститься у підручниках. Ознайомлення з цим навчальним посібником надасть систематичні й детальні знання з навчального курсу, сприятиме його запам'ятовуванню. У свою чергу, відтворення матеріалу, його обговорення на семінарських і практичних заняттях, розв'язання задач, правова кваліфікація конкретних ситуацій, співставлення документів дають можливість у повній мірі зрозуміти почуте й прочитане, навчитися користуватися знаннями, саме цього потребують справжні фахівці-правознавці.

Міжнародне право не слід сприймати як виключно теоретичну дисципліну, що передбачає уявлення тільки про основи правового регулювання міжнародних відносин. Насправді міжнародне право тісно взаємодіє з національними правовими системами, різними нормами внутрішньодержавного права, яке сприяє реалізації міжнародно-правових норм. Матеріал цього посібника це яскраво підтверджує.

У ділових колах, в органах державної влади, місцевого самоврядування зростає необхідність у належному вивченні міжнародного публічного і міжнародного приватного права. Міжнародне право стає все більш важливим компонентом розгалужено! системи зв'язків, які поєднують нас як у межах окремих держав, так і у світовому співтоваристві.

В умовах здійснення економічних, політичних, правових та інших реформ в Україні та історичних змін на міжнародній арені розкриваються нові можливості міжнародного права, створюються його нові інститути та галузі. Також зростає роль України як повноправного суб'єкта міжнародного права, зокрема у міжнародному нормотворчому процесі, співробітництві держав у боротьбі зі злочинністю, праві міжнародних організацій, міжнародному гуманітарному праві, праві зовнішніх зносин, міжнародному морському праві тощо.

У навчальному посібнику запропоновані також ситуативні завдання, тести з міжнародного права у межах навчальної програми з дисципліни "Міжнародне право". Курсанти, студенти і слухачі таким чином отримають взаємодоповнюючий комплекс навчальної літератури, побудованої на основі єдиної програми.

Завдання складені на основі фактів, подій, документів і літератури з міжнародного життя, практики судових та інших органів, міжнародних організацій. Умови завдань не завжди можуть співпадати з реальними датами, обставинами, оскільки підібрані, насамперед, з навчальною метою.Схожі статті
Сучасне міжнародне право - Пронюк Н. В. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая