Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.5.3. Апеляційна скарга в цивільному процесі

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення супу першої інстанції повністю або частково.

Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції може бути подано протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження

Заява про апеляційне оскарження подається у письмовій формі. До того ж вона може бути написана як від руки, так і надрукована.

У заяві про апеляційне оскарження мають бути зазначені:

1) Найменування суду, до якого подається заява;

У верхньому правому куті документа зазначається повна назва суду апеляційної інстанції та його юридична адреса. Наприклад, Апеляційний суд Хмельницької області.

2) Ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, її місце проживання або місцезнаходження;

Коли мова йде про фізичну особу, то в заяві зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Якщо до суду звертається юридична особа, слід вказати її повну назву, код ЗКПО, ЄДРПОУ, банківські реквізити, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є.

3) Рішення або ухвала, що оскаржуються.

В тексті заяви слід вказати на дату прийняття судового рішення, номер справи та її назву. Наприклад, "14.02.2008 року Хмельницьким міськрайонним судом (головуючий у справі суддя Петренко І. П.) було постановлено рішення по цивільній справі № 234-01 /08 за позовом Івченка І. Б. до Сухого Т. П. про стягнення боргу"

Форма і зміст апеляційної скарги

В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;

3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;

П. 1-3 заповнюються так само, як і в позовній заяві. Практикується особу, яка подає апеляційну скаргу, називати "апелянтом". Решта учасників процесу зазначається за їх правовим статусом у суді першої інстанції.

4) дата подання заяви про апеляційне оскарження;

У правовій стороні скарги вказується дата подання заяви про апеляційне оскарження. Наприклад, "Заяву про апеляційне оскарження було подано 01.03.2008 року до Апеляційного суду Хмельницької області".

5) в чому полягає незаконність і (або) необгрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необгрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення, відповідно до встановлених судом обставин, правовідносин);

6) нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обгрунтування поважності причин неподання доказів у суд першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;

7) клопотання особи, яка подала скаргу;

Апелянт має чітко обрати один з перерахованих способів у ЦПК України для захисту свого права судом апеляційної інстанції, передбачених ст. 307 ЦПК України.

8) перелік документів та інших матеріалів, що додаються. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання

Заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або її представником.

До апеляційної скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не подавалися.

До заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги додаються копії заяви, скарги та доданих письмових матеріалів, відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.Схожі статті
Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.5.3. Апеляційна скарга в цивільному процесі

Предыдущая | Следующая