Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.5.2. Позовна заява до адміністративного суду

Адміністративний позов - звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах. Порядок звернення до адміністративного суду та розгляд адміністративних спорів регламентується Кодексом адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-1V.

До адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Суб'єкт владних повноважень має право звернутися до адміністративного суду у випадках, встановлених законом.

Форма і зміст адміністративного позову

1. Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного супу поштою.

2. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.

3. Адміністративний позов може містити вимоги про:

1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень, повністю чи окремих його положень;

2) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;

3) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;

4) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;

5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;

6) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень.

4. Позовна заява може містити й інші вимоги на захист прав, свобод чи інтересів у сфері публічно-правових відносин.

Вимоги до позовної заяви

У позовній зайві зазначаються:

1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;

Найменування суду, до якого подається заява, зазначається у правому верхньому куті документа. Назва суду має бути вказана повністю. Наприклад, Хмельницький окружний адміністративний суд. Після назви суду слід вказати його юридичну адресу.

2) ім 'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв 'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

Коли мова йде про фізичну особу, то в позові зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Якщо до суду звертається юридична особа, слід вказати її повну назву, код ЗКПО, ЄДРПОУ, банківські реквізити, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є.

3) ім 'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4) Зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач об-Трунтовує свої вимоги;

Зміст позовних вимог формулюється чітко та має відображати звернену до суду вимогу про здійснення певних дій, пов'язаних із застосуванням конкретних способів захисту порушеного, оспореного чи невизнаного права. У цій частині документа позивач моделює ситуацію, яка склалася та спонукала його звернутися до суду, зазначає, в чому конкретно він вбачає порушення свого права чи інтересу та яке відношення до спору має відповідач та інші учасники процесу. Рекомендуємо у цій частині документа посилатися на норми матеріального права, якими позивач обгрунтовує свої позовні вимоги, до того ж норму слід вказувати не загальну, а саме ту, яка безпосередньо регулює відносини, що виникли між сторонами.

5) У разі необхідності - Клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо;

Вказані дані зазначаються у прохальній частині безпосередньо після позовної вимоги. В клопотанні про призначення судової експертизи слід вказати експертну установу, якій слід доручити її проведення, та сформулювати питання, які суд має винести на вирішення експертові. В разі витребування доказів слід вказати, які саме докази та в кого суд має витребувати. Обов'язково слід зазначати те, з якої причини позивач самостійно не в змозі їх одержати.

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

До позовної заяви додаються копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів, документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати. Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

7) На підтвердження обставин, якими обгрунтовуються позовні вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути використані судом.Схожі статті
Правове письмо - Стефанчук Р. О. - 4.5.2. Позовна заява до адміністративного суду

Предыдущая | Следующая