Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.5. Оцінка впливу факторів на інші витрати підприємства

Інші доходи підприємств залежать як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів. Серед внутрішніх факторів найбільш суттєвий вплив на рівень інших доходів (РІД) має дохід від реалізації товарів, робіт та послуг (ДР). Показник рівня інших доходів визначається наступним співвідношенням:

РІД = Ю0%. (4.13)

На підставі базової моделі визначається вплив факторів на величину інших доходів - табл. 4.7.

Таблиця 4.7

Інформація для аналізу впливу факторів на інші доходи підприємства

(тис. грн.)

Статті доходів

Умовне позначення

Базисний період

Звітний період

Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг

Др

2581,0

2498,3

Інші доходи

ІД

12,9

12,3

Розрахуємо показник рівня інших доходів: РІД = - х100%

Др,

Рід = 12,9 х100% = 0,50% 2581,0 ,

РІД = 12,3 х100% = 0,49% 1 2498,3

Проведемо оцінку впливу факторів на показник інших доходів підприємства:

= ДР х РІД Д 100% .

Для оцінки впливу факторів застосуємо метод абсолютних різниць:

АСТ"" =АДРхРІД0 =(2498,3-2581,0)Х0,50 =-0,4 (я,,,^,,) (ДР) 100% 100

А/ДЙД = Д?1 ХАР'Д = 2498,3х(0,49-0,50) =-0,2 (",Ис. Г^Н.) (РІД) 100% 100

АІД = ІД1 - ІД0 = 12,3-12,9 = -0,6 (тисгрн.) АІД = АІД(ДР) + АІД{Р1Д) = (-0,4) - 0,2 = -0,6 (тисгрн.)

Таким чином, інші доходи підприємства зменшились і це відбулося за рахунок обох факторів. Скорочення суми доходу від реалізації призвело до зменшення інших доходів на 0,4 тис. грн. Аналогічна ситуація і з показником рівня інших доходів: його зменшення з 0,50% до 0,49% призвело до скорочення суми інших доходів на 0,2 тис. грн.

Сам показник рівня інших доходів є дуже важливим інструментом управління. Наявність інформації по видам інших доходів дає можливість проведення глибокого аналізу впливу факторів на зміну цього показника. У табл. 4.8 представлена інформація щодо різних видів інших доходів підприємства. На її підставі проведемо оцінку впливу факторів на показник рівня інших доходів.

Таблиця 4.8

Інформація для аналізу впливу факторів на показник рівня інших доходів підприємства(тис. грн.)

Статті доходів

Умовне позначення

Базисний період

Звітний період

Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг

Др

2581,0

2498,3

Дохід від участі в капіталі

Дк

12,4

11,2

Інші фінансові доходи

ФД

0,5

1,1

Розрахуємо показник рівня інших доходів:

= Ж + ФД ХЮ0%

ДР,

12 4 + 0 5

Рід = _г-їгіх100% = 0,50%

0 2581,0 ,

Рід = 11,2 +1,1 х 100% = 0,49% 2498,3 .

Для оцінки впливу факторів застосуємо метод ланцюгових підстановок:

Рід1 = 11,2 + 0,5 х100% = 0,45% 2581,0

Рід 2 = 11,2 +1,1 х100% = 0,48%

2581,0 ,

АР/Д(ДК) = РІД1 - РІД, = 0,45 - 0,50 = -0,05%, АРІДТ) = РІД2 - РІД1 = 0,48 - 0,45 = 0,03%,

АРІД(ДР) = РІД, - РІД2 = 0,49 - 0,48 = 0,01% .

Здійснімо перевірку:

АРІД = РІД1 - РІД0 = 0,49 - 0,50 = -0,01 %,

АРІД = АРІД(ДК) + АРІД(ФД) + АР/Д( др) = (-0,05) + 0,03 + 0,01 = -0,01%.

Проведений аналіз показав, що позитивно на показник рівня інших доходів вплинули інші фінансові доходи та доход від реалізації. За рахунок зміни цих факторів рівень інших доходів збільшився на 0,03% та 0,01% відповідно. Скорочення доходів від участі в капіталі призвело до зменшення показника рівня інших доходів на 0,05%.

Таким чином, основним показником, який характеризує інші доходи підприємства, є показник рівня інших доходів. Саме він, а також показник доходу від реалізації товарів, робіт та послуг є основними факторами впливу на інші доходи підприємств.

4.5. Оцінка впливу факторів на інші витрати підприємства

Оцінка впливу факторів на інші витрати підприємства відбувається аналогічно факторному аналізу інших доходів. Основним показником, який характеризує інші витрати, є показник Рівня інших витрат (РІВ), який залежить від суми інших витрат (ІВ) та доходу від реалізації товарів, робіт та послуг (ДР):

РІВ = х 100%. (4.14)

На підставі інформації щодо інших витрат підприємства та доходу від реалізації товарів, робіт та послуг (табл. 4.9) визначимо вплив факторів на суму інших витрат.

Таблиця 4.9

Інформація для аналізу впливу факторів на інші витрати підприємства

_(тис. грн.)

Статті доходів

Умовне позначення

Базисний період

Звітний період

Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг

Др

2581,0

2498,3

Фінансові витрати

ФВ

11,2

13,9

Інвестиційні витрати

ІВ

0,0

1,2

Надзвичайні витрати

Яв

5,8

0,1

Розрахуємо показник рівня інших витрат:

РІВ = ФВ +ІВ + НВ х100о/" = *- х100о/"

Др ДР,

= 11,2 + 5,8 х 100% = 17,0 х 100% = 0,66% 0 2581,0 2581,0

= 13,9 +1,2 + 0,1 х = х 100% = 0,61%

1 2498,3 2498,3

Проведемо оцінку впливу факторів на показник інших витрат підприємства:

Ю = ДР Х РІВ 100% .

Для оцінки впливу факторів застосуємо метод абсолютних різниць:

ЛДРхРІВ, (2498,3-2581,0)Х0,66 0 55 ( )

(ДР) = 100% =-100-=-0, (шмс-Грн-),

ДРХ хЛРІВ 2498,3Х(0,61 -0,66) )

<™) = 100% =-100-=-1, ^Тис-ГРН-),

АІВ = Щ - ІВ0 = 15,2-17,0 = -1,8 (тисгрн.), АІВ = А/Д(ДР) +АІВ(РІВ) = (-0,55)-1,25 = -1,8 (тисгрн.).

Таким чином, інші витрати підприємства зменшились, що є позитивною тенденцією і це відбулося рахунок обох факторів. Скорочення суми доходу від реалізації призвело до зменшення інших доходів на 0,55 тис. грн. Аналогічна ситуація і з показником рівня інших доходів: його зменшення з 0,66% до 0,61% призвело до скорочення суми інших доходів на 1,25 тис. грн.Схожі статті
Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.5. Оцінка впливу факторів на інші витрати підприємства

Предыдущая | Следующая