Менеджмент - Дикань Н. В. - ІІ. Терміни і поняття

Питання для самостійного вивчення

Сучасні напрями розвитку науки управління: тенденція посилення технократичного аспекту менеджменту. Орієнтація на технічні та технологічні нововведення: гуманізація управління; поєднання інтересів бізнесу, суспільства й людини; інтернаціоналізація менеджменту.

Теми рефератів

1. Особливості формування виробничого менеджменту в історичному аспекті.

2. Основні положення концепції А. Файоля у менеджменті.

3. Розвиток біхевіористських концепцій.

4. Роль розвитку комп'ютерних та інформаційних технологій у підвищенні ефективності управлінської діяльності.

5. Внесок М. Туган-Барановського в розвиток науки про менеджмент.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Передумови виникнення менеджменту як науки.

2. Охарактеризуйте основні етапи розвитку менеджменту. Обгрунтуйте послідовність їх виникнення.

3. З'ясуйте революційність застосування системного підходу в менеджменті.

4. Розкрийте сутність головних етапів розвитку управлінської науки в Україні.

5. Визначте сучасні напрями розвитку науки управління.

Питання до семінарського заняття

1. Виникнення науки менеджменту та напрями еволюції управлінської думки.

2. Теорії менеджменту.

3. Сучасні напрями розвитку науки управління.

І. Афоризми

Виберіть афоризм, в якому найповніше розкрита сутність цієї теми.

"Менеджер - людина, яка досить розумна для того, щоб вести вашу справу, і досить мудра, щоб не мати власної".

"Безперервне навчання - мінімальна вимога для того, щоб досягти успіху в будь-якій сфері".

Д. Уейтлі

"Успіх іноді буває єдиною видимою відмінністю між генієм та безумством".

П. Буаст

"Професійні менеджери здатні без втоми роками вирішувати однотипні завдання, а більшість підприємців, які досягли успіху, не терплять монотонності. Відмінність між цими типами людей є настільки значною, що, якщо ви за характером менеджер, то навряд чи досягнете успіху в ролі підприємця; так само як і підприємець навряд чи буде дуже хорошим менеджером".

X. Маккей

"У будь-якому бізнесі менеджери - найцінніший і винятково хороший реурс".

П. Друкер

"Щоб стати менеджером, потрібно починати з низу. Винятків із цього правила немає".

Г. Блок

"Менеджмент - здатність бачити компанію не такою, як вона е, а такою, якою вона може стати".

Д. Time

"Ідеальний менеджер - особа, котра точно знає, що вона не може зробити і шукає для цього потрібних людей".

Ф. Розенталь

"У жодному разі не обирайте винахідника керівником компанії. Ви ніколи не змусите його, щоб він не думав і зробив щось корисне для ринку".

Р. Літл

"У природженого керівника всі нездужання починаються у п'ятницю ввечері і закінчуються в понеділок вранці".

Н. Паркінсон

"Менеджмент має деякі спільні ознаки з медициною: Він створює проблеми з неменшим успіхом, ніж розв'язує їх".

У. Бенніс

"Не погоджуйся на посаду капітана, що тоне".

В. Брудзиньский

"Особа, яка не була керівником до 46 років, ніколи і ні для чого вже не буде потрібною".

Н. Паркінсон

ІІ. Терміни і поняття

До кожного з перелічених визначень доберіть відповідний термін або поняття:

А) процес планування, організації, мотивації та контролю потрібний з метою формулювання і досягнення цілей організації;

Б) форма зображення реальності (класична школа);

В) сукупність взаємодіючих елементів, що має на меті досягнення певних цілей;

Г) один зі способів, за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрям зусиль для всіх членів організації на досягнення її загальних цілей;

Д) люди, котрі фізично виробляють продукцію або надають послуги;

Е) група осіб, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети;

Є) середовище, яке містить економічні умови, споживачів, профспілки, урядові акти, законодавство, організації, що конкурують, систему цінностей у суспільстві, суспільні погляди, техніку;

Ж) середовище, що містить організації, ресурси, обсяги виробництва, горизонтальний і вертикальний поділи праці та людей;

З) можливість тривалого існування, це одне з перших завдань більшості організацій.

1. Організація.

2. Зовнішнє середовище.

3. Управління.

4. Неуправлінський персонал.

5. Виживання.

6. Контроль.

7. Внутрішнє середовище.

8. Система.

9. Модель.Схожі статті
Менеджмент - Дикань Н. В. - ІІ. Терміни і поняття

Предыдущая | Следующая