Маркетинговий менеджмент - Біловодська O. A. - Розділ 4. Створення маркетингових організаційних структур на підприємстві

4.1. Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур маркетингу

Організаційну структуру маркетингу на підприємстві необхідно розуміти як певну системну конструкцію різноманітних ланок (підрозділів, відділів, бюро і служб), між якими формуються і підтримуються зв'язки, що забезпечують злагодженість, погодженість і високу продуктивність спільної маркетингової діяльності.

При цьому у загальному вигляді організаційні схеми виконують такі функції:

1) дають назву кожній управлінській роботі;

2) показують рівні підзвітності;

3) визначають керівників для кожного рівня управління;

4) зазначають види створених підрозділів;

5) ілюструють ланцюг просування управлінських розпоряджень;

6) дають можливість кожному працівнику знати свої місце, права й обов'язки.

Примітка

Відповідно до даних опитування тільки 30 зі 127 підприємств мають маркетингові служби або спеціалістів, що займаються лише маркетингом, закінчили курси маркетингу і 14 % мають вищу освіту зі спеціальності "маркетинг".

Зважаючи на нормативні акти, які регламентують підприємницьку діяльність в Україні, цілі служби маркетингу на підприємстві можна визначити як:

- забезпечення зростання продажу на внутрішньому та зовнішньому ринках;

- задоволення потреб носіїв платоспроможного попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках;

- зниження витрат виробництва за рахунок оптимального використання можливостей підприємства та його резервів розвитку;

- отримання планового прибутку за рахунок більш повного використання потенціалу підприємства.

Маркетингові організаційні структури підприємства виконують специфічні функції:

1) дослідження ринку і ринкових ситуацій;

2) визначення асортименту продукції;

3) управління процесами товарного руху;

4) прогнозування і стимулювання продажу готової продукції;

5) ціноутворення і розроблення системи знижок;

6) комунікації та зростання іміджу фірми;

7) сервіс;

8) організація фірмової торгівлі;

9) маркетинговий контроль і аналіз;

10) матеріально-технічне забезпечення;

11) розроблення бюджету маркетингу;

12) розроблення та просування нових товарів;

13) формування попиту та ін.

Завданнями маркетингової служби, зважаючи на маркетингові функції та цілі, є:

- збирання та оброблення інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства;

- проведення прогнозних досліджень;

- розроблення довго -, середньострокових і поточних маркетингових планів відповідно до виробничо-збутової діяльності підприємства;

- організація робіт зі створення нових і модернізації наявних товарів для найбільш повного задоволення потреб споживачів;

- активний вплив на змінні чинники, які визначають розвиток зовнішнього середовища в інтересах підприємства;

- оптимальна організація системи товарного руху. Менеджери і спеціалісти у сфері маркетингу можуть бути представлені п'ятьма різними рівнями.

1. Вищий стратегічний рівень маркетингового управління: заступник генерального директора з маркетингу (віце-президент, комерційний директор); маркетинг-директор (керівник служби, відділу, департаменту маркетингу); на малих підприємствах менеджер з маркетингу.

2. Середній рівень представляють менеджер продукту, який координує всі види маркетингової діяльності стосовно окремого товару: менеджер з ринку, регіону, області; менеджер із продажу, збуту, каналів розподілу; менеджер з роботи зі споживачами, клієнтами; менеджер з реклами; менеджер з підтримання зв'язків із громадськістю.

3. Оперативно-виконавчий (тактичний ) рівень: торговий агент, представник, промоутер; агент з реклами; асистент менеджера з маркетингу; продавці.

4. Технічний рівень: менеджер (інструктор, спеціаліст) з навчання персоналу (стандартизованих прийомів маркетингової діяльності з урахуванням особливостей ринку і підприємства); контролер маркетингу.

5. Допоміжний рівень: менеджер із маркетингових досліджень; економіст-аналітік маркетолог (забезпечує внутрішній аудит маркетингу); інтерв'юер; спеціаліст з комп'ютерної обробки маркетингової інформації.Схожі статті
Маркетинговий менеджмент - Біловодська O. A. - Розділ 4. Створення маркетингових організаційних структур на підприємстві

Предыдущая | Следующая