Історія України - Кормич Л. І

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема I. ВСТУП ДО КУРСУ "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

 • Історія України - Кормич Л. І. - ІСТОРІЯ ЯК НАУКА: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА

 • Історія України - Кормич Л. І. - ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

 • Історія України - Кормич Л. І. - ІСТОРІОГРАФІЯ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ДОПОМІЖНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ФУНКЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПРИНЦИПИ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ВИДАТНІ ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ ПОГЛЯДИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема II. ЗАРОДЖЕННЯ ТА ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ У СХІДНИХ СЛОВ'ЯН

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПЕРВІСНООБЩИННИЙ ЛАД НА СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

 • Історія України - Кормич Л. І. - КІММЕРІЙЦІ. СКІФИ. САРМАТИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПЕРШІ СЛОВ'ЯНСЬКІ АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ЛІТОПИСНІ СЛОВ'ЯНСЬКІ ПЛЕМЕНА В УКРАЇНІ. ПОЧАТКИ ЇХ ДЕРЖАВНОСТІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПЕРШЕ ФЕОДАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УТВОРЕННЯ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ - ХАЗАРСЬКИЙ КАГАНАТ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ ОБАДІЇ, ПРИЙНЯТТЯ ІУДАЇЗМУ, РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

 • Історія України - Кормич Л. І. - РОЗВИТОК МІСТ ХАЗАРІЇ

 • Історія України - Кормич Л. І. - СТОСУНКИ ХАЗАРИ З СУСІДНІМИ ДЕРЖАВАМИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - РОЗГРОМ КАГАНАТУ КН. СВЯТОСЛАВОМ

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема III. ДАВНЬОРУСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ІХ-ХІІ СТОЛІТТЯХ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ВИНИКНЕННЯ РУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. КОМУ МИ ЦИМ ЗОБОВ'ЯЗАНІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ФОРМА ДЕРЖАВНОСТІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ФЕОДАЛЬНИЙ СПОСІБ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА

 • Історія України - Кормич Л. І. - УТВЕРДЖЕННЯ РУСІ. ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ, ВВЕДЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА

 • Історія України - Кормич Л. І. - ТИП ДЕРЖАВНОСТІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ДУХОВНЕ ЖИТТЯ РУСІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема IV. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В XIII-XIV СТОЛІТТЯХ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПІДНЕСЕННЯ ГАЛИЦЬКОГО КНЯЗІВСТВА

 • Історія України - Кормич Л. І. - ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

 • Історія України - Кормич Л. І. - МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА НА РУСЬ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ВТРАТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема V. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТОЛІТТЯ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ОСЛАБЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

 • Історія України - Кормич Л. І. - "ОКСАМИТОВА" ЛИТОВСЬКА ЕКСПАНСІЯ. ТЕНДЕНЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗМУ (1340-1385 PP.)

 • Історія України - Кормич Л. І. - ВТРАТА УКРАЇНСЬКИМИ ЗЕМЛЯМИ СВОЄЇ АВТОНОМІЇ (1385-1480 pp.)

 • Історія України - Кормич Л. І. - УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПОСИЛЕННЯ ЛИТОВСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ БОРОТЬБИ ЗА ПРАВО БУТИ ЦЕНТРОМ "ЗБИРАННЯ ЗЕМЕЛЬ РУСІ" (1480-1569 pp.)

 • Історія України - Кормич Л. І. - РОЗВИТОК МІСТ, РЕМЕСЛА І ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ. ЦЕРКОВНІ БРАТСТВА

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема VI. ВИНИКНЕННЯ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА

 • Історія України - Кормич Л. І. - КРИМ В XIII-XIV СТОЛІТТЯХ

 • Історія України - Кормич Л. І. - СТВОРЕННЯ УЛУСУ ЗОЛОТОЇ ОРДИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ГЕНУЕЗЬКІ І ВЕНЕЦІАНСЬКІ КОЛОНІЇ В КРИМУ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ВИНИКНЕННЯ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА

 • Історія України - Кормич Л. І. - РОЗВИТОК ФЕОДАЛІЗМУ В КРИМСЬКОМУ ХАНСТВІ BXVII-XVIIIст

 • Історія України - Кормич Л. І. - ЗАНЕПАД КРИМСЬКОГО ХАНСТВА І ЗАВОЮВАННЯ ЙОГО РОСІЄЮ

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема VII. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

 • Історія України - Кормич Л. І. - СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У СКЛАДІ ЛИТОВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА І РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. ФОРМУВАННЯ ШЛЯХТИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПОВТОРНЕ ЗАКРІПАЧЕННЯ СЕЛЯНСТВА

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПРИЧИНИ ПОЯВИ ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ. ТЕРИТОРІЯ ЇХ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПЕРЕРОСТАННЯ КОЗАЦТВА В ОКРЕМИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема VIII. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ XVII СТОЛІТТЯ. СТВОРЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - КОЗАЦТВО В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПРИЧИНИ, ХАРАКТЕР ТА РУШІЙНІ СИЛИ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648-1657 PP

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ - ГЕТЬМАНЩИНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ КОАЛІЦІЇ ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ, СПРЯМОВАНОЇ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ - ГЕТЬМАНЩИНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ (УКРАЇНА-РУЇНА)

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема IX. УКРАЇНА ЗА ЧАСІВ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII - КІНЕЦЬ XVIII СТ.)

 • Історія України - Кормич Л. І. - КОНСОЛІДАЦІЯ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - УКРАЇНСЬКО-ШВЕДСЬКИЙ СОЮЗ І. МАЗЕПИ I КАРЛА XII В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ПІВНІЧНІЙ ВІЙНІ. МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ БИТВИ ПІД ПОЛТАВОЮ

 • Історія України - Кормич Л. І. - СПАДЩИНА І. МАЗЕПИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ ГЕТЬМАНА І. МАЗЕПИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІ РУХИ У XVIII ст

 • Історія України - Кормич Л. І. - ГАЛИЧИНА І ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА У XVIII СТ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ - ГЕТЬМАНЩИНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ТемаХ. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА ABCTPO-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ. ЕПОХА НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (КІНЕЦЬ XVIII - КІНЕЦЬ XIX СТ.)

 • Історія України - Кормич Л. І. - ЗАНЕПАД ГЕТЬМАНЩИНИ. КОЛОНІЗАЦІЯ РОСІЄЮ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - КУЛЬТУРА УКРАЇНИ У XVIII СТОЛІТТІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКИЙ ЛАД І ЗАРОДЖЕННЯ КАПІТАЛІЗМУ

 • Історія України - Кормич Л. І. - КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ НА ПОЧАТКУ XIX СТ. В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

 • Історія України - Кормич Л. І. - БУРЖУАЗНА РЕВОЛЮЦІЯ 1848 Р. В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ - "ВЕСНА НАРОДІВ" - І РЕФОРМИ В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

 • Історія України - Кормич Л. І. - СУСПІЛЬНИЙ РУХ В ГАЛИЧИНІ В Il-fi ПОЛОВИШ XIX ст

 • Історія України - Кормич Л. І. - ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ У XIX СТ

 • Історія України - Кормич Л. І. - РОЗВИТОК КАПІТАЛІЗМУ В УКРАЇНІ В 11-Й ПОЛОВИНІ XIX ст

 • Історія України - Кормич Л. І. - СУСПЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ 60-90-Х PP. XIX СТ

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема XI. УКРАЇНА ПОЧАТКУ XX СТ. - АРЕНА НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ТА ІМПЕРІАЛІСТИЧНИХ ПРОТИБОРСТВ. БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ (1900-1921 РР.)

 • Історія України - Кормич Л. І. - Лекція І

 • Історія України - Кормич Л. І. - ВИНИКНЕННЯ ПЕРШИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ПОЧАТКУ XX СТ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПОДІЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 pp. В УКРАЇНІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ЗАХІДНА УКРАЇНА В ПЕРІОД МІЖ РОСІЙСЬКОЮ РЕВОЛЮЦІЄЮ І ПЕРШОЮ СВІТОВОЮ ВІЙНОЮ

 • Історія України - Кормич Л. І. - МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ НАПЕРЕДОДНІ ВІЙНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - УКРАЇНА В ПОЛІТИЧНИХ ПЛАНАХ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ВІЙНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - АНТИУКРАЇНСЬКІ НАСТРОЇ В РОСІЇ ПЕРЕД ВІЙНОЮ

 • Історія України - Кормич Л. І. - УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ НАПЕРЕДОДНІ ВІЙНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - УКРАЇНА В РОКИ ВІЙНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - Лекція II

 • Історія України - Кормич Л. І. - БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (УНР)

 • Історія України - Кормич Л. І. - УТВОРЕННЯ ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЗУНР)

 • Історія України - Кормич Л. І. - ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема XII. УКРАЇНА МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ. ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (1919-1939 PР.)

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПОЛІТИКА БІЛЬШОВИКІВ В УКРАЇНІ У 1919 Р. "ВОЄННИЙ КОМУНІЗМ"

 • Історія України - Кормич Л. І. - ВВЕДЕННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО СРСР

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПОЛІТИКА "УКРАЇНІЗАЦІЇ" У 20-Х pp

 • Історія України - Кормич Л. І. - СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 20-30-х pp. ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ, КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Історія України - Кормич Л. І. - ГОЛОД В УКРАЇНІ 1932-1933 pp. - ОРГАНІЗОВАНИЙ ВЛАДОЮ ЗЛОЧИН ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

 • Історія України - Кормич Л. І. - СТАНОВИЩЕ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ У 30-Х PP. "РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ"

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема XIII. УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ТА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 pp.)

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПОЧАТОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ І РАДЯНСЬКА ПОЛІТИКА ВІДНОСНО ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ ВІЙСЬКАМИ ФАШИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - РАДЯНСЬКИЙ ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПРОГОЛОШЕННЯ АКТУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ФАШИСТСЬКИЙ ТЕРОР І ПОСИЛЕННЯ РУХУ ОПОРУ

 • Історія України - Кормич Л. І. - БОРОТЬБА ОУН І УПА ПРОТИ РАДЯНСЬКИХ ПАРТИЗАНІВ

 • Історія України - Кормич Л. І. - УСПІХИ ОУН І УПА В БОРОТЬБІ З ОКУПАНТАМИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ВТРАТИ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема XIV. СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945 КІНЕЦЬ 80-Х PP.)

 • Історія України - Кормич Л. І. - ВРЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УРСР

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ У 60-80 pp

 • Історія України - Кормич Л. І. - Тема XV. ПРОГОЛОШЕННЯ І БУДІВНИЦТВО НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У 90-TI PP

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПЕРЕБУДОВА В СРСР ІВ УКРАЇНІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС. НОВА КОНСТИТУЦІЯ ДЕРЖАВИ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ВИНИКНЕННЯ БАГАТОПАРТІЙНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В КІНЦІ XX СТОЛІТТЯ

 • Історія України - Кормич Л. І. - ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ, її СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ