Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 4. Виконання договору побутового підряду та відповідальність за його порушення

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 32. Договір будівельного підряду

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Передмова

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - РОЗДІЛ І. Загальні положення зобов'язального права

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 1. Загальна характеристика зобов'язальних правовідносин

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття та склад зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Елементи зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Суб'єкти зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Об'єкти зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Зміст зобов'язань

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Підстави виникнення зобов'язань

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Адміністративний акт

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Заподіяння шкоди та інші неправомірні дії

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Система цивільних зобов'язань

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 4. Динаміка суб'єктного складу зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 2. Виконання зобов'язань

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Виконання зобов'язання і його підтвердження

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Загальні умови виконання зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Принципи виконання зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 4. Елементи належного виконання зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Суб'єкти виконання зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Предмет і спосіб виконання зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Місце виконання зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Строк (термін) виконання зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 3. Загальні засади забезпечення виконання зобов'язань

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття і способи забезпечення виконання договору

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Правова природа забезпечувальних правовідносин

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 4. Неустойка

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Загальні положення про неустойку в цивільному праві

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов'язань

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Види неустойки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Стягнення (сплата) неустойки як міра цивільно-правової відповідальності

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 5. Порука

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Загальна характеристика правовідносин поруки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Види поруки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Договір поруки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 4. Порядок виконання договору поруки та його правові наслідки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 5. Припинення поруки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 6. Гарантія

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття та форми (види) гарантії

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Правова природа гарантії

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 7. Завдаток

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття та ознаки завдатку

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Зміст правовідносин, забезпечуваних завдатком

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 8. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття і зміст застави

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Предмет застави

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Договір застави: форма та порядок його укладення, зміст, сторони, обмеження

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 4. Звернення стягнення на предмет застави

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 5. Підстави припинення застави

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 6. Види застав

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Іпотека

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Заклад

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Застава майнових прав

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 4. Застава цінних паперів

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 5. Застава товарів у обороті або переробці

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 9. Притримання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Загальні правові засади притримання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Правова природа права притримання та його співвідношення з іншими правовими конструкціями

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Умови здійснення права притримання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 10. Припинення зобов'язань

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття та підстави припинення зобов'язань

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Підстави припинення зобов'язань з волі сторін

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Підстави припинення зобов'язань незалежно від волі сторін

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 11. Відповідальність за порушення зобов'язань

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Види цивільно-правової відповідальності

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - РОЗДІЛ ІІ. Загальні положення про договір

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 12. Поняття, зміст та порядок укладення договору

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття цивільно-правового договору та його юридичні ознаки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Класифікації договорів

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Зміст і тлумачення договору

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 4. Порядок і способи укладення договору

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 5. Форма договору та правові наслідки порушення порядку його укладення

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 13. Зміна та припинення договору

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття зміни, припинення договору та їx правові підстави

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Правове регулювання відмови від виконання договору та його розірвання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - РОЗДІЛ ІІІ. Окремі види договірних зобов'язань

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 14. Купівля-продаж

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття, юридичні ознаки та види договору купівлі-продажу

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Сторони у договорі купівлі-продажу

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Предмет договору. Ціна у договорі. Форма договору

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 4. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 15. Договір роздрібної купівлі-продажу

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття та правові ознаки договору купівлі-продажу в роздрібній торгівлі

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Правові засади захисту прав споживачів (покупців)

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 16. Договори поставки, контрактації та постачання енергетичними й іншими ресурсами через приєднану мережу

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Договір поставки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Договори контрактації та інші договори на реалізацію сільськогосподарської продукції

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Договори постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 17. Договір міни (бартеру)

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття та ознаки договору міни

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Зміст договору міни (бартеру)

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 18. Договір дарування

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття та юридичні ознаки договору дарування

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Предмет, форма та сторони договору

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Обов'язки сторін у договорі дарування та наслідки їх невиконання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 4. Припинення договору дарування

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 5. Пожертва

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 19. Договір ренти

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття і види договору ренти

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Правова природа ренти і відмежування від суміжних конструкцій

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Істотні умови договору ренти

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 4. Зміст, сторони і виконання договору ренти

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 5. Припинення договору ренти

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 20. Договір довічного утримання (догляду)

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття та ознаки договору довічного утримання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Зміст договору

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Майно, що може бути об'єктом договору довічного утримання

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Права та обов'язки сторін

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 21. Договір найму (оренди)

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття та юридичні ознаки договору найму (оренди)

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Об'єкти та суб'єкти договору найму

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Істотні умови договору найму

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 4. Права та обов'язки сторін за договором найму

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 5. Припинення договору найму (оренди)

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 22. Договір прокату

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття договору прокату

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Елементи договору прокату

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 23. Договір оренди земельної ділянки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття, ознаки та види договору оренди земельної ділянки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Предмет договору оренди земельної ділянки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 3. Сторони договору оренди земельної ділянки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 4. Зміст договору оренди земельної ділянки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 5. Форма договору оренди земельної ділянки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 6. Порядок укладення договору оренди земельної ділянки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 7. Орендна плата за договором оренди земельної ділянки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 8. Припинення договору оренди земельної ділянки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 9. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору оренди земельної ділянки

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 24. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття та ознаки договору найму будівлі або іншої капітальної споруди

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Укладення та виконання договору найму будівлі або іншої капітальної споруди

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 25. Найм (оренда) транспортного засобу

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття та зміст найму транспортного засобу

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 2. Припинення договору найму транспортного засобу та відповідальність сторін за договором

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - Глава 26. Договір найму (оренди) житла

 • Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О. В. - 1. Поняття договору найму (оренди) житла

 • 1