Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Передмова

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 1. Аналіз діяльності підприємства в системі управління

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 1.1. Система управління підприємством: характеристика, склад та взаємозв'язок функцій

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 1.2. Поняття аналізу господарської діяльності: предмет, об'єкт, функції, роль та задачі

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 1.3. Принципи проведення аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 1.4. Взаємозв'язок управлінських рішень та аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 1.5. Технологія прийняття управлінських рішень за результатами аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 2. Види аналізу діяльності суб'єктів господарювання

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 2.1. Історія і перспективи розвитку аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 2.2. Взаємозв'язок аналізу діяльності суб'єктів господарювання з іншими дисциплінами

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 2.3. Класифікація та взаємозв'язок видів аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 2.4. Характеристика основних видів аналізу

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 2.5. Значення окремих видів аналізу господарської діяльності в управління підприємством

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 3. Організаційно-інформаційне забезпечення аналітичних досліджень

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 3.1. Організація аналітичної роботи на підприємстві

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 3.2. Етапи проведення аналізу господарської діяльності на підприємстві

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 3.3. Система економічної інформації, її особливості

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 3.4. Сутність процесу забезпечення аналізу господарської діяльності інформацією і вимоги до неї

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 3.5. Класифікація інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 3.6. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 4. Методичні прийоми аналітичних досліджень та їх класифікація

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 4.1. Сутність, зміст і особливості методу та методики аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 4.2. Класифікація методичних прийомів аналітичних досліджень

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 4.3. Характеристика математичних способів та прийомів аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 4.4. Характеристика евристичних способів та прийомів аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 5. Методичні прийоми та способи оцінювання діяльності підприємств

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 5.2. Сутність та характеристика прийомів детермінованого факторного аналізу

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 5.3. Загальна характеристика способів комплексної оцінки

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 5.4. Прийоми оптимізації показників

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Змістовий модуль 2. Аналіз і прогнозування господарської діяльності підприємства та її результатів

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 6. Контрольно-діагностичні методи аналізу діяльності підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 6.1. Сутність, зміст, мета та задачі діагностики діяльності підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 6.2. Попереднє діагностування узагальнюючих показників ефективності функціонування підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 6.3. Діагностика технічного потенціалу підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 7. Методи і моделі прогнозування, пошуку потенційних можливостей розвитку підприємства та оптимізації його діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 7.1. Сутність, значення та задачі прогнозування розвитку підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 7.2. Методи прогнозування розвитку підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 7.3. Поняття, принципи організації пошуку і підрахунку потенційних можливостей розвитку підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 7.4. Методика підрахунку і обгрунтування потенційних можливостей розвитку підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 7.5. Оптимізація величини прибутку підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 8. Аналіз фінансової звітності підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 8.1. Значення, мета та задачі аналізу фінансової звітності підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 8.2. Аналіз складу, структури і динаміки майна підприємства та джерел його формування

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 8.3. Оцінка ефективності використання майна та оптимальності структури капіталу підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 8.4. Аналіз доходів, витрат та фінансових результатів роботи підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 8.5. Аналіз надходження та вибуття грошових коштів підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 8.6. Аналіз структури та динаміки власного капіталу підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 9. Аналіз бізнес-процесів підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 9.1. Сутність, зміст та види бізнес-процесів підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 9.2. Значення, мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу бізнес-процесів

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 9.3. Аналіз процесу постачання матеріальних ресурсів на підприємстві

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 9.4. Аналіз процесу виробництва готової продукції

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 9.5. Аналіз процесу реалізації готової продукції

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 9.6. Аналіз процесу розрахунків з покупцями готової продукції

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 9.7. Можливості оптимізації бізнес-процесів підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Змістовий модуль 3. Аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 10. Аналіз конкурентоспроможності та конкурентних позицій підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 10.1. Поняття, сутність і зміст конкурентоспроможності підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 10.2. Значення, мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу конкурентоспроможності підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 10.3. Показники конкурентоспроможності: техніка розрахунку та характеристика

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 10.4. Аналіз конкурентних позицій підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 10.5. Можливості підвищення конкурентоспроможності підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 11. Основи інвестиційного аналізу

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 11.1. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу інвестиційної діяльності підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 11.2. Методи аналізу і оцінки реальних інвестицій

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Методи, засновані на облікових оцінках

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Методи, засновані на дисконтованих оцінках (NPV, IRR, DPP)

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Дисконтний метод

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 11.3. Методика аналізу фінансових інвестицій підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 11.4. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 11.5. Прогнозування інвестиційної привабливості підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 12. Системи аналітичного вимірювання результативності бізнесу та методи побудови рейтингових оцінок

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 12.1. Значення, мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу результативності бізнесу

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 12.2. Система відносних показників, які характеризують результативність бізнесу

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 12.4. Аналіз рентабельності підприємства з використанням моделі Дюпона

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 12.5. Сутність та види рейтингових оцінок

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 12.6. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості підприємства

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Список рекомендованої літератури

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Глосарій