Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Передмова

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 1. Аналіз діяльності підприємства в системі управління

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 1.1. Система управління підприємством: характеристика, склад та взаємозв'язок функцій

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 1.2. Поняття аналізу господарської діяльності: предмет, об'єкт, функції, роль та задачі

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 1.3. Принципи проведення аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 1.4. Взаємозв'язок управлінських рішень та аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 1.5. Технологія прийняття управлінських рішень за результатами аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 2. Види аналізу діяльності суб'єктів господарювання

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 2.1. Історія і перспективи розвитку аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 2.2. Взаємозв'язок аналізу діяльності суб'єктів господарювання з іншими дисциплінами

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 2.3. Класифікація та взаємозв'язок видів аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 2.4. Характеристика основних видів аналізу

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 2.5. Значення окремих видів аналізу господарської діяльності в управління підприємством

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 3. Організаційно-інформаційне забезпечення аналітичних досліджень

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 3.1. Організація аналітичної роботи на підприємстві

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 3.2. Етапи проведення аналізу господарської діяльності на підприємстві

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 3.3. Система економічної інформації, її особливості

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 3.4. Сутність процесу забезпечення аналізу господарської діяльності інформацією і вимоги до неї

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 3.5. Класифікація інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 3.6. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - Тема 4. Методичні прийоми аналітичних досліджень та їх класифікація

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 4.1. Сутність, зміст і особливості методу та методики аналізу господарської діяльності

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 4.2. Класифікація методичних прийомів аналітичних досліджень

 • Аналіз господарської діяльності - Сіменко І. В. - 4.3. Характеристика математичних способів та прийомів аналізу господарської діяльності