Педагогіка - Зайченко І. B

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - ПЕРЕДМОВА

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет, її зв'язок з іншими науками

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 1.1. Педагогіка - наука про виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 1.2. Об'єкт, предмет, функції і завдання педагогіки

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 1.3. Основні категорії педагогіки

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 1.4. Система педагогічних наук

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 1.5. Зв'язок педагогічної науки з іншими науками

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 2. Методологія і методи педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 2.1. Поняття про методологію педагогіки і її рівні

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 2.2. Філософські основи педагогіки

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 2.3. Конкретно-методологічні принципи педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 2.4. Організація педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 2.5. Система методів і методика педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 3. Загальні закономірності розвитку особистості

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 3.1. Процес розвитку особистості

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 3.2. Спадковість і розвиток

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 3.3. Вплив середовища на розвиток особистості

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 3.4. Розвиток, виховання і формування особистості

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 3.5. Діяльність як фактор розвитку. Діагностика розвитку

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 4. Вікові та індивідуальні особливості розвитку

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 4.1. Вікова періодизація

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 4.2. Особливості виховання учнів різних вікових груп

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 4.3. Врахування індивідуальних особливостей

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 5. Педагогічний процес

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 5.1. Педагогічний процес як система

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 5.2. Цілісність педагогічного процесу

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 5.3. Закономірності педагогічного процесу

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 5.4. Етапи педагогічного процесу

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 6. Інновації в педагогіці

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 6.1. Поняття інновації

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 6.2. Класифікація нововведень в освіті

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 6.3. Інноваційна педагогіка

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 6.4. Гуманістична педагогіка

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - РОЗДІЛ II ДИДАКТИКА

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 7. Дидактика як теорія освіти і навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 7.1. Загальне поняття про дидактику. Предмет і завдан­ня дидактики

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 7.2. Основні дидактичні концепції

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 7.3. Становлення сучасної дидактичної системи

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 8. Процес навчання як цілісна система

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 8.1. Поняття процесу навчання, його структура

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 8.2. Функції процесу навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 8.3. Структура діяльності вчителя у навчальному процесі

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 8.4. Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 8.5. Діяльність учителя і учня в різних видах навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 9. Принципи навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 9.1. Принципи навчання як дидактична категорія

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 9.2. Закони і закономірності навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 9.3. Характеристика принципів навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 10. Зміст загальної освіти

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 10.1. Поняття і сутність змісту освіти

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 10.2. Джерела і фактори формування змісту шкільної освіти

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 10.3. Базовий навчальний план середньої загальноосвітньої школи

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 10.4. Характеристика навчальних програм, підручників і навчальних посібників

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 10.5. Стандартизація освіти в основній школі

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 10.6. Стратегія розвитку варіативної освіти в Україні

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 11. Загальні методи навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 11.1. Поняття про методи навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 11.2. Класифікація методів навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 11.3. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 11.4. Методи стимулювання навчальної діяльності школярів у процесі навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 11.5. Методи контролю і самоконтролю в навчанні

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 11.6. Проблема оптимального вибору методів навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 12. Засоби навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 12.1. Поняття засобів навчання та їх класифікація

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 12.2. Матеріальні засоби навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 12.3. Засоби матеріалізації розумових дій

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 13. Форми організації навчального процесу в школі

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 13.1. Поняття про форми організації навчального процесу в школі

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 13.2. Функції форм навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 13.3. Форми організації навчання та їх розвиток у дидактиці

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 14. Урок - основна форма організації навчання в сучасній школі

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 14.1. Урок як цілісна система

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 14.2. Типологія і структура уроку

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 14.3. Організація навчальної діяльності учнів на уроці

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 14.4. Підготовка учителя до уроку

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 14.5. Аналіз і самооцінка уроку

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 15. Організація самостійної роботи учнів на уроці

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 15.1. Самостійна навчальна діяльність та її види

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 15.2. Система вправ та завдань

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 15.3. Самостійна робота з книгою

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 15.4. Організація лабораторних та практичних занять

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 16. Перевірка і оцінка результатів навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 16.1. Суть контролю навчання як дидактичного поняття

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 16.2. Методи і форми контролю

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 16.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - РОЗДІЛ III ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 17. Проблема мети і завдань виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 17.1. Проблема мети виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 17.2. Мета виховання в сучасній школі

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 17.3. Завдання виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 18. Загальні закономірності і принципи виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 18.1. Характеристика закономірностей і умов виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 18.2. Принципи педагогічного процесу

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 18.3. Специфіка принципів виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 18.4. Суспільна спрямованість виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 18.5. Зв'язок виховання з життям, працею

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 18.6. Опора на позитивне у дитини

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 18.7. Гуманізація виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 18.8. Індивідуальний підхід

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 18.9. Єдність виховних впливів

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 19. Загальні методи і засоби виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 19.1. Поняття про сутність методів, прийомів і засобів виховання. Умови, що визначають вибір методів виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 19.2. Класифікація методів виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 19.3. Методи формування свідомості особистості, або методи переконань

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 19.5. Методи стимулювання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 19.6. Система засобів виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 19.7. Засоби всебічного розвитку особистості

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 19.8. Взаємозв'язок методів і засобів виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 20. Форми організації виховного процесу

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 20.1. Загальна характеристика форм виховання та їх класифікація

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 20.2. Основні дії педагога при організації виховного процесу

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 20.3. Вибір форм виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 21. Учнівський колектив і його роль у формуванні особистості

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 21.1. Поняття колективу і його види

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 21.2. Дитячий виховний колектив, його основні аспекти

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 21.3. Структура виховного колективу в школі

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 21.4. Найважливіші педагогічні функції, стадії і перспективи розвитку виховного учнівського колективу

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 21.5. Методичні основи виховання учнівського колективу

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 21.6. Самодіяльні групи і "неформальні" об'єднання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 22. Основи сімейного виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 22.1. Вплив атмосфери сімейного життя на процес і результат виховання особистості

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 22.2. Характеристика сімейної політики і демографії в Україні

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 22.3. Тенденції сучасного сімейного виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 22.4. Сімейне виховання і сімейне право

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 23. Взаємозв'язок школи, сім'ї та громадськості у справі виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 23.1. Види, форми і методи роботи вчителя, класного керівника з батьками учнів

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 23.2. Педагогічний всеобуч батьків, шляхи підвищення його ефективності

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 23.3. Залучення громадськості до виховання дітей

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 23.4. Виховний вплив релігії і церкви у справі формування підростаючого покоління

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 24. Основи національного виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 24.1. Сутність і особливості національного виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 24.2. Принципи національного виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 24.3. Національне виховання як фактор цілісного формування особистості. Основні напрями національного виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 24.4. Система безперервного національного виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 24.5. Основні шляхи реалізації національного виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 25. Класний керівник. Його роль, місце і значення у формуванні особистості

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 25.1. Історія виникнення посади класного керівника

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 25.2. Завдання і функції класного керівника

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 25.3. Напрями і форми роботи класного керівника

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 25.4. Виховна робота з педагогічно занедбаними та хворими дітьми

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 25.5. Планування роботи класного керівника

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - РОЗДІЛ IV ШКОЛОЗНАВСТВО

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 26. Характеристика нормативних документів про школу. Планування роботи школи

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 26.1. Питання теорії управління школою

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 26.2. Основні положення Закону України "Про освіту"

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 26.3. Стандарт освіти в Україні

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 26.4. Демократизація управління школою

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 26.5. Планування роботи школи

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 27. Методична робота в школі і атестація педагогічних кадрів

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 27.1. Зміст та методика роботи педагогічної ради

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 27.2. Предметні методичні об'єднання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 27.3. Самоосвіта вчителів

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 27.4. Організація допомоги молодому вчителеві

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 27.5. Вивчення та розповсюдження передового педагогічного досвіду

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 27.6. Професійні вимоги до особистості педагога

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 27.7. Атестація вчителів

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 27.8. Система шкільного контролю

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 28. Перспективи розвитку національної освіти, школи і педагогічної науки в Україні на початку XXI століття

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 28.1. Національна доктрина розвитку освіти в Україні

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 28.2 Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 28.3. Основні напрями розвитку педагогічної науки і її взаємозв'язок з практикою

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - ЛІТЕРАТУРА