Страхова справа - Вовчак О. Д. - ПЕРЕДМОВА

В умовах ринкової економіки особливого значення набувають питання страхування підприємницької діяльності, адже ця сфера фінансових відноси: є важливим фактором оздоровлення економіки, забезпечення відтворення. національного виробництва, створення необхідних умов для здійснення підприємницької діяльності.

У всьому світі страхування виступає найбільш раціональним і доступними механізмом захисту інтересів підприємств і суспільства загалом, а страховий ринок є важливим сегментом фінансового ринку. В Україні страховий бізнес належить до групи найбільш рентабельних та перспективних видів підприємницької діяльності. У сучасному ринковому середовищі підприємства мають потребу не тільки у відшкодуванні збитків, пов'язаних зі знищенням або пошкодженням майна, а й у компенсації недоотриманого прибутку, додаткових витрат через вимушені простої, зміну податкового законодавства, неплатоспроможність покупців тощо. За таких умов зберігає свою значущість у собі на підготовка фахівців для страхового бізнесу, що зумовлює потребу в нових підручниках, які б ураховували ті зміни, які відбулися у страховому законодавстві та страховому бізнесі у зв'язку з євроінтеграційними процесами в Україні

Підготовлений підручник "Страхова справа" є логічним продовженням виданих автором раніше навчальних праць зі страхування (навчальних посібник з грифом МОН України "Страхування", "Страхові послуги" "Історія страхування") та значної кількості науковий статей зі страхової проблематики.

У ньому висвітлюються теоретичні аспекти страхування в умовах ринкове економіки, характеристика сучасних видів страхування, умов та механізм їх здійснення, організаційних та фінансових аспектів страхового бізнесу. Особливу увагу зосереджено на соціально-економічній значущості страхування, проблемах і перспективах його розвитку. Значно підвищує цінність роботи те, ш виклад теоретичного матеріалу супроводжується навчальними прикладам! що побудовані на реальній практиці страхових компаній.

Загалом у підручнику матеріал структуризовано за трьома розділами:

Розділ І. Теоретичні засади страхової справи.

Розділ II. Особливості окремих видів страхування.

Розділ III. Фінансово-економічна діяльність страховиків.

У розділі І висвітлено теми, які охоплюють розгляд економічної суті, функцій, ролі та сфери застосування страхування в сучасних умовах; зміст страхових понять і термінів; класифікацію страхування; організацію страхової справи та формування страхового ринку.

У розділі II розглянуто умови окремих видів страхування, порядок їх здійснення, механізм визначення збитку та страхового відшкодування.Схожі статті
Страхова справа - Вовчак О. Д. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая