Риторика - Олійник О. Б. - 4.3. Фактура мови і структура мови

Беручи до уваги античну практику, можна зазначити, що, крім державної та правової ораторської мови, про яку Аристотель написав трактат "Риторика", система мови як єдине ціле мала таку структуру:

1) дописьменна усна мова, діалог побутовий, чутка, фольклор;

2) літературна усна мова, ораторика, показова мова, судова мова, дорадча мова, сценічна мова, гомілетика, діалектика, навчальна мова;

3) письмова мова, лист, документи, література.

Така система мови - це історичне поєднання в одній синхронії двох етапів розвитку мови: дописьменного і письмового. Це можна уявити таким чином: дописьменна усна мова - винахід листа - введення нової фактури мови - усно-письмова літературна мова і її різновиди - писемність і література.

Твір слова є наслідком складної розумової праці, що об'єднує задум і розробку думки шляхом синтезу задуму зі словом і здійснення вислову.

Словесні твори створюються на основі визначеного матеріалу з використанням знакового інструментарію. Внаслідок цього особливим поняттям теорії словесності є мовна фактура.

Мовна фактура - це особливе знаряддя мови, його взаємовідношення з матеріалом мови.

Мовна фактура може бути штучною та природною. Природна мовна фактура - апарат артикуляції людини, яка у процесі навчання адаптується для створення, отримання і розуміння творів слова. Штучні мовні фактури - це рукопис, друк, електронні засоби створення мови.

Вислови за фактурою мови поділяються на усні, письмові, друкарські і продукти масової комунікації.

Фактури усної і письмової мов різні як з точки зору фізично визначеної зовнішньої сторони, що враховує коливання повітря або письмові знаки, так і з боку психофізичних дій людини. У письмовій (на відміну від усної) органами мови є не органи артикуляцій, а очі та руки, які створюють і прочитують письмові знаки, а також письмовий текст. Між письмовою і усною мовами утворюється усна або усно-письмова літературна мова.

Людина стає членом суспільства, навчившись усній мові, що є перепусткою для особи в культуру.

Лист є штучною графічною семіотичною системою, знаки якої позначають одиниці природної мови. Розрізняються два основні види письма - ідеографічне (ієрогліфічне) та фонетичне.

Теми для обговорення

1. Охарактеризуйте закони мови.

2. Назвіть правила риторики.

3. Що таке індукція і дедукція в риториці.

4. Фактура мови і структура мови.

Завдання. Тренінги. Ігри

- Заведіть зошит - скарбничку корисних рад. Але будьте вимогливі й обережні: уникайте софізмів, хитрощів, а особливо - брехні.

Хай це будуть поради, направлені на розуміння людей, пошану до них, досягнення теплих відносин.

- "Погляд"

Мета вправи - навчитися управляти своїм поглядом "тримати контакт очей" при спілкуванні. Вправа виконується індивідуально, в домашній обстановці:

Не повертаючи голови, провести поглядом по периметру свого зору: зверху вниз, вліво і т. д.

Навчитися швидко концентрувати свій погляд на будь-якій точці предмета перед собою. Сконцентрувати потім погляд на кінчику пальця, і при цьому, якщо прибрати палець, предмет має бути видно нерізко.

Утримати погляд на крапці на стіні перед собою протягом декількох хвилин так, щоб довкруги все зображення розпливлося.

Виконати масаж очних яблук і подивитися на свої очі в дзеркало. Оцінити, чи з'явилася твердість у погляді.

Ця вправа повторюється в аудиторії: учасники шикуються в дві шеренги один проти одного і виконують вправу по черзі, контролюючи дії свого візаві.

- "Емпатія"

Мета гри - розвивати уміння "тримати контакт очей", розуміти співбесідників.

Хід гри. Один з учасників виходить на хвилину з аудиторії. Решта учасників називає три кращі риси вдачі або зовнішності учасника, який вийшов з аудиторії. "Зберігач інформації"" записує, ким і що було сказано. Завдання учасника, який повернувся в аудиторію, орієнтуючись на міміку, очі, визначити, хто ж назвав ту або іншу межу, про яку сказав йому "зберігач інформації". Група допомагає підказками: "горяче", "тепло", "холодно". Слід попередити, що потрібно називати тільки позитивні якості.

Мудрість від мудрих

ОЛЕКСІЙ МЕРЗЛЯКОВ. Коротка риторика. (фрагменти)

Слово мовлення у вузькому розумінні означає міркування, складене за правилами мистецтва і призначене для усного вимовляння.

Завидний талант складати такого роду твори, поєднаний із здатністю промовляти їх приємно й переконливо, називається взагалі красномовством; той, хто володіє всіма обдарованнями, для цього необхідними, йменується оратором.

Промови за їх змістом і намірами бувають різних родів. Головний зміст промови може бути або загальним, або частковим. Загальне буває теоретичним чи практичним. Часткове мас ще багато видів. За цими відношеннями є промови духовні, в яких пропонуються істини й обов'язки релігії; є промови політичні, в яких оратор міркує про вигоди, відносини й потреби суспільства; судові, де захищається безвинно ущемлений або викривається злочинець; похвальні, які містять у собі похвалу заслуг померлих чи живих відомих осіб; академічні промови, які стосуються учених предметів із природи чи наук. У древніх усі промови розділилися на три роди: похвальні, дорадчі й судові.

Оратор... прагне не тільки переконати розум, але особливо хоче вплинути на волю. Переконання розуму служить йому засобом для досягнення мети, до могутнього запалення пристрастей.

У слові чи розмові лежать три наміри оратора: научення, переконання і мистецтво зворушити слухача.

Мистецтво полягає не в одному лише запалюванні пристрастей, а й заспокоєнні їх, звичайно, тих, які є противними меті оратора... Часто досить одного смішного для відкидання найважливіших пропозицій; часто поважний, спокійний вигляд супротивника знищує усі шпильки досконалого оратора.

Стиль промов змінюється до безконечності, відповідно до їхнього змісту. Оратор використовує всі три головних види роду стилю, як-то: простий, або народний,- в поясненні своєї справи, у пропозиціях чи розгляді думок; середній - для того, щоб деякими пристойними прикрасами замінити сухий і нудний образ доказів та пояснень, щоб оживити його картинками, описами й роздумами; і, нарешті, високий - у тих місцях, де володарює пристрасть, де вживається усе, щоб запалити уяву й зворушити серце.

Між обдарованнями вродженими оратора повинні відрізняти: геній, проникливий погляд, швидку дотепність, смак, високість духу, уяву, пам'ять, силу почувань і, нарешті, силу, приємність і гнучкість голосу; між здібностями набутими - пізнання людської природи, філософію здорового глузду, відомості історії та всезагальної літератури, обізнаність у риторичних правилах і часті вправи у творенні промов та в усному їх проголошенні.

Виникнення красномовства відноситься до перших часів суспільного життя, хоча воно було тоді більше даром природи, ніж плодом мистецтва. Коли греки склали із красномовства науку, тоді з'явилися між ними так звані оратори, які використовували своє мистецтво або у справах державних, або у судових дослідженнях... Найславніші промови, які дійшли до нас, належать Демосфену, Есхіну, Лізіасу та Сократу.

... З російських найбільш відомі Феофан Прокопович, Ломоносов та інші.Схожі статті
Риторика - Олійник О. Б. - 4.3. Фактура мови і структура мови

Предыдущая | Следующая