Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - ВСТУП

В нинішній ситуації швидкоплинних змін суспільного ладу, складної економіко-політичної ситуації в країні, дуже важливо активно включатися в психолого-педагогічний процес за для соціально-психологічного розвитку дітей з обмеженими можливостями, сприяючи всебічному та гармонійному розвитку їх особистості. На сучасному етапі розвитку людства процеси гуманізації та демократизації потребують пошуку шляхів підвищення цінності життя людей з обмеженими можливостями. Ця проблема стоїть ще гостріше та делікатніше коли вона стосується дитячого віку.

Соціально-психологічні проблеми людей з обмеженими можливостями турбують сьогодні все прогресивне людство. Нестійка економічна ситуація, екологічна криза призвели до масового погіршення стану здоров'я дітей на всій території України. Зросла кількість дітей із відхиленнями психофізичного розвитку генетичного походження. В даний час науковці, практики стали приділяти багато уваги вивченню адаптаційних та компенсаторних механізмів особистості в умовах дефіцитарного розвитку.

Даний посібник дозволить читачам розширити об'єм психологічних знань зі спеціальної психології про дітей та дорослих з різними психофізичними недоліками. Пропонована книга - це спроба виокремити те загальне, що характеризує особливості психічного розвитку людей з різними психофізичними порушеннями, відповідно до категорій: порушення опорно-рухового апарату, порушення функцій слуху, порушення функцій зору, психічні захворювання та порушення інтелекту та порушення роботи внутрішніх органів. Автори сподіваються, що такий підхід дозволить глибше зрозуміти загальне й особливе в порушеннях психічного розвитку, усвідомити проблеми й перспективи психолого-педагогічного підходу в роботі з даною категорією осіб.

Посібник складається з чотирьох розділів. Перший розділ "Теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у спеціальній психології" розкриває деякі наукові підходи до проблеми психології людини з обмеженими можливостями, предмет та завдання спеціальної психології, методи дослідження психологічних особливостей людини з різними психофізичними порушеннями у спеціальній психології, а також представлення загальної характеристики інвалідів як соціальної групи.

Другий розділ "Особливості розвитку людини з різними психофізичними порушеннями" розкриває соціально-психологічні особливості людини з різними порушеннями, а саме з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушеннями інтелекту і психічними захворюваннями, з порушеннями функцій слуху, зору та порушеннями роботи внутрішніх органів.

Третій розділ "Основи психологічної реабілітації осіб з різними психофізичними порушеннями" розкриває загальні психолого-педагогічні аспекти реабілітації людей з обмеженими можливостями, основні завдання психологічної реабілітації в роботі з даною категорією осіб, проблеми сімейного виховання дітей, а також деякі методи корекції в системі психологічної допомоги людям з обмеженими можливостями. Без вивчення психології дітей, що мають недоліки розвитку, педагогічну освіту не можна вважати повноцінною. Знання даної проблеми важливо як для педагогів загальноосвітніх і дошкільних установ, так і для шкільних психологів.

Четвертий розділ розкриває "Основи психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями", а саме стан проблеми психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, зміст та психологічна структура готовності вчителя до корекційно-виховної діяльності з дітьми різного віку, методика діагностики психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності та особливості корекційної роботи з підвищення рівня психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності з дітьми з обмеженими можливостями. Знання особливостей і можливостей дітей з різними недоліками розвитку дає педагогу й шкільному психологу засоби для корекції недоліків й допомагає уникнути непоправних помилок у визначенні шляху навчання й всього подальшого особистісного розвитку дитини.

Контрольні питання, якими завершується виклад кожного розділу, дозволяють перевірити ступінь засвоєння матеріалу.Схожі статті
Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - ВСТУП

| Следующая