Психологія сексуальності - Діденко С. В. - 3. Анатомо-фізіологічні основи сексуальності людини

Зрозуміти всю складність феномену сексуальності неможливо без вивчення його фізіологічної основи, тобто функцій статевих органів. Однак поширеність інформації про секс, зацікавленість нею не допомогли багатьом людям подолати незнання будови та принципів функціонування статевих органів. Немало їх відчуває ніяковість, коли про це заходить мова. Іноді таке незнання призводить до курйозів, психологічних травм. Обізнаність допомагає уникнути чи позбутися хибних уявлень про секс, краще зрозуміти психологічні особливості сексуальної поведінки, підвищити власну сексуальність, пізнати природу і суть статевих розладів.

3.1. Стать людини та особливості її формування

Узагальненою характеристикою індивіда, що об'єднує всі важливі для продовження роду властивості його організму та психіки, є стать. Його статева належність є складною багаторівневою системою, елементи якої (генетичні, морфологічні, гормональні, психологічні та ін.) формуються на різних стадіях індивідуального розвитку.

Стать - комплекс тілесних, репродуктивних, поведінкових та соціальних ознак, що визначають індивіда як чоловіка чи жінку, хлопчика чи дівчинку.

Статеву належність визначають з Огляду На такі фактори:

А) генетичні механізми. За цим критерієм визначають генетичну стать, а відмінності між чоловічою та жіночою статтю - за набором хромосом: XX - жіноча, XY - чоловіча;

Б) характер статевих органів. Щодо цього йдеться про гонадну (істинну) стать. Гонади (грец. gone - народження, сім'я) - статеві залози: яєчка у чоловіків та яєчники у жінок. Відмінність статей зумовлена будовою цих залоз;

В) будова організму (пов'язані зі статтю пропорції тіла, особливості його будови). З огляду на це ведуть мову про соматичну (грец. soma - тіло), тобто морфологічну, стать;

Г) характер поведінки людини. У цьому сенсі йдеться про психологічну стать.

Психологічна стать - характеристика особистості та поведінки людини з погляду маскулінності та фемінності.

Маскулінність (лат. masculinus - чоловічий) - це сукупність психічних якостей та моделей поведінки, що відрізняють чоловіка від жінки. Фемінність (лат. femina - жінка) - сукупність якостей та моделей поведінки, що відрізняють жінку від чоловіка. Ці поняття є філогенетично (історично) заданими властивостями психіки, сформованими під впливом соціальних факторів.

У здорової людини оптимально поєднуються всі ознаки статі. Повноцінний чоловік має чоловічий Генотип (грец. genos - рід, походження і typos - відбиток, зразок) XY, чоловічі статеві залози, чоловічий Фенотип (грец. phainу - з'являюся і typos - відбиток, зразок) - сформовану в процесі індивідуального розвитку сукупність усіх ознак і властивостей організму, і відповідно поводить себе. Усі ці критерії стосуються і жіночої статі: статеві хромосоми (XX), яєчники, жіноча ті добудова, жіноча поведінка.

Однак ці ознаки не завжди нормально поєднуються. Іноді, наприклад, фенотипна жінка генотипно й гонадно виявляється особою чоловічої статі. І навпаки, генотипно, гонадно й фенотипно чоловік вважає себе жінкою і намагається змінити свою паспортну стать, наважившись на спеціальне лікування (операція зі зміни статі та подальше підтри му вальне лікування). Іноді генетипний, гонадний, фенотипний і психологічний чоловік проявляє сексуальний інтерес не до протилежної статі, як заведено у природі, а до своєї (гомосексуалізм).

Формування статі людини означає не лише формування відповідної анатомічної будови, а й відповідний процес статевої ідентифікації особистості.

Статева функція - єдина фізіологічна функція організму, для реалізації якої потрібні дві різностатеві особини (чоловіча та жіноча). Не будучи життєво важливою для них обох, вона забезпечує продовження роду і виду Homo sapiens.

Формування і розвиток статевої функції людини є складним процесом, що охоплює низку послідовних етапів: внутрішньоутробний розвиток статевих залоз, здатних до синтезу та секреції статевих гормонів; забезпечення нормальної гормональної насиченості організму, адекватної реакції статевих залоз на стимуляцію центрів, що керують їх діяльністю, нормального співвідношення між рівнем гормонів, правильним розвитком статевих органів та механізмами діяльності статевої системи; становлення функції відтворення.

Статева функція залежить від біологічної статі індивіда. Вона послідовно формується в процесі розвитку організму (рис. 3.1), починаючи з хромосомного (генетичного) рівня, який визначається в момент запліднення специфічним набором хромосом.

Ядро кожної клітини людського організму має 46 хромосом, з яких 44 (22 пари) однакові у чоловіків і жінок (аутосоми), а 2 (1 пара) - різні (статеві хромосоми). їх набір утворюється при злитті яйцеклітини та сперматозоїда, обумовлюючи розвиток статевих залоз ембріона. При наборі хромосом 46 XX формуються жіночі статеві залози, при 46 XY - чоловічі. Статеві клітини (гамети) відрізняються від решти клітин. Жіночі гамети (яйцеклітини) утворюються в яєчниках жінок, чоловічі (сперматозоїди) - у яєчках чоловіків. У жіночої статі соматичні і статеві клітини мають однакові хромосоми, у чоловічої статі - одна статева хромосома подібна до інших, друга (Y) істотно відрізняється від неї. На цій основі чоловіча стать, яка обумовлена різною генетичною конституцією (XY), називається Гетерогаметною (грец. heteros - інший і gametes - чоловік), а жіноча з однорідною генетичною конституцією (XX) - гомогаметною (грец. homos - рівний і gamete - жінка).

У всіх ссавців, зокрема в людини, зародок утворюється після акту запліднення. Тому виникнення різної генетич

формування статі людини

Ної статі, генотипу (І чинник), залежить від наявності сперматозоїда. Генотип обумовлює виникнення гонадної статі (II чинник). При цьому формується будова статевих залоз (яєчок і яєчників), а потім, як наслідок, виникає гаметна стать (III чинник), яка характеризується здатністю статевих залоз продукувати сперматозоїди, яйцеклітини, виробляти специфічні чоловічі та жіночі статеві гормони, що утворює гормональну стать (IV чинник). Саме ці гормони впливають на будову, розвиток зовнішніх і внутрішніх статевих органів і специфічних вторинних статевих ознак.

До 6-го тижня утробного розвитку ембріона його стать визначити практично неможливо, і тільки на початку 10-го тижня відбувається диференціація гонадної статі відповідно до набору статевих хромосом.

Дослідженнями було встановлено, що розвиток плоду за чоловічим типом можливий лише за наявності в нього яєчок, бо тільки чоловічий статевий гормон обумовлює формування зовнішніх і внутрішніх чоловічих статевих органів. За відсутності яєчок незалежно від генетичної статі зовнішні та внутрішні статеві органи розвиваються за жіночим типом. Оскільки гонадна стать визначає здатність статевих залоз утворювати певні статеві клітини (сперматозоїди та яйцеклітини), вона відповідає репродуктивній функції, яка належить статі. Отже, істинна стать відображає роль організму у відтворенні потомства.

Чоловічі та жіночі статеві гормони, які виділяють залози, визначають морфологічно-соматичну стать людини, будову та розвиток її статевих органів, формування вторинних статевих ознак - так званий фенотип суб'єкта (V чинник).

При народженні дитина має тільки єдину зовнішню ознаку статі - будову зовнішніх статевих органів, яка визначає громадянську (офіційно зареєстровану) стать суб'єкта (VI чинник). Ця ознака є основною для формування та виховання статевої самосвідомості дитини (VII чинник) аж до періоду статевої зрілості. На цьому етапі батьки можуть припускатися помилок. Наприклад, дитина, в якої під час утробного розвитку через слабку гормональну функцію яєчок не вистачало чоловічого статевого гормону, при народженні матиме недорозвинені статеві органи. Унаслідок цього батьки помилково можуть встановити їй жіночу стать і виховувати її як дівчинку. Однак оскільки істинна її стать є чоловічою, у такої "дівчинки" після статевого дозрівання з'являється потяг до жіночої статі. Щодо цього результати досліджень доводять: якщо статеві залози продукують чоловічі гормони у характерній для юнака відповідного віку кількості, то за недорозвиненості чоловічих статевих органів розвиток людини відбувається за чоловічим типом.

Останньою в цій системі є пубертатна (лат. pubertas (pubertatis) - статева зрілість) стать (VIII чинник), пов'язана із статевим дозріванням, відповідальна за виникнення вторинних статевих ознак, що сприяють формуванню й утвердженню статевої самосвідомості, психологічної статі суб'єкта.

Порушення якогось із факторів формування статі неодмінно призводить до порушення статевої функції. Однак сама по собі біологічна стать ще не робить індивіда чоловіком або жінкою і не гарантує адекватної статевої поведінки. Для цього необхідна відповідна статева ідентифікація (середньолат. identifico - ототожнюю), внаслідок чого людина усвідомлює свою статеву належність, засвоює чоловічу або жіночу роль. Основою статевої диференціації (лат. differentia - різниця, відмінність) є гормони, мозок і поведінка людини, які у своєму функціонуванні взаємопов'язані і взаємозалежні.

Потенційно мозок може впливати на статеву диференціацію, програмувати поведінку за жіночим і чоловічим типами залежно від умов індивідуального розвитку. Адже гіпоталамус не тільки диференціюється під впливом гормонального фону, а й сам може безпосередньо діяти на ендокринну систему організму і статеву диференціацію поведінки.Схожі статті
Психологія сексуальності - Діденко С. В. - 3. Анатомо-фізіологічні основи сексуальності людини

Предыдущая | Следующая