Проблеми теорії держави і права - Машков А

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - ПЕРЕДМОВА

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Лекція 1. Вступна

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Цілі та завдання лекції

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Співвідношення навчальної дисципліни "Проблеми теорії держави і права" (або "Проблеми теорії права") з наукою "Теорія держави і права" ("Теорія права")

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Специфіка змісту навчальної дисципліни "Проблеми теорії держави і права" (або "Проблеми теорії права")

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Основні ознаки (особливості) та функції наукової теорії

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Світоглядні та загальнофілософські переконання суб'єктів пізнання, як один з найвирішальних факторів, що впливають на формування теоретичних уявлень конкретних суб'єктів

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Значення підсвідомого та випадкового для наукового пошуку

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Практичне значення загальнотеоретичного юридичного знання

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Труднощі викладання та вивчення загальнотеоретичної юридичної науки

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Цілі та завдання вивчення навчальної дисципліни "Проблеми теорії держави і права" (або "Проблеми теорії права")

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Анотація змісту, основні теми та розділи навчальної дисципліни "Проблеми теорії держави і права" (або "Проблеми теорії права")

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Практичні результати вивчення навчальної дисципліни "Проблеми теорії держави і права" (або "Проблеми теорії права"), яких маємо отримати

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Лекція 2. Проблеми визначення об'єктів і предметів юридичних наук. Предмет та функції загально-юридичної теорії

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Цілі і завдання лекції

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Важливість проблематики, пов'язаної з розумінням об'єктів і предметів юридичних наук (перш за все ЗЮН)

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Проблеми та недоліки поділу наукового знання на окремі галузі. Значення поняття "предмет науки" для поділу наукового знання на окремі галузі

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Визначення понять "об'єкт науки" та "предмет науки". Загальна характеристика процесу формування уявлень про "об'єкт науки" і "предмет науки"

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Юридична наука в системі соціальних наук

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Об'єкт і предмет юридичної науки. Система юридичних наук

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Об'єкт і предмет ЗЮН. Основні точки зору

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Визначення об'єкта та предмета теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Співвідношення теорії держави і права з деякими юридичними та неюридичними соціально-гуманітарними науками

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Основні функції теорії держави і права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Місце та значення теорії держави і права в системі юридичного знання