Проблеми теорії держави і права - Машков А

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - ПЕРЕДМОВА

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Лекція 1. Вступна

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Цілі та завдання лекції

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Співвідношення навчальної дисципліни "Проблеми теорії держави і права" (або "Проблеми теорії права") з наукою "Теорія держави і права" ("Теорія права")

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Специфіка змісту навчальної дисципліни "Проблеми теорії держави і права" (або "Проблеми теорії права")

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Основні ознаки (особливості) та функції наукової теорії

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Світоглядні та загальнофілософські переконання суб'єктів пізнання, як один з найвирішальних факторів, що впливають на формування теоретичних уявлень конкретних суб'єктів

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Значення підсвідомого та випадкового для наукового пошуку

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Практичне значення загальнотеоретичного юридичного знання

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Труднощі викладання та вивчення загальнотеоретичної юридичної науки

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Цілі та завдання вивчення навчальної дисципліни "Проблеми теорії держави і права" (або "Проблеми теорії права")

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Анотація змісту, основні теми та розділи навчальної дисципліни "Проблеми теорії держави і права" (або "Проблеми теорії права")

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Практичні результати вивчення навчальної дисципліни "Проблеми теорії держави і права" (або "Проблеми теорії права"), яких маємо отримати

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Лекція 2. Проблеми визначення об'єктів і предметів юридичних наук. Предмет та функції загально-юридичної теорії

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Цілі і завдання лекції

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Важливість проблематики, пов'язаної з розумінням об'єктів і предметів юридичних наук (перш за все ЗЮН)

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Проблеми та недоліки поділу наукового знання на окремі галузі. Значення поняття "предмет науки" для поділу наукового знання на окремі галузі

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Визначення понять "об'єкт науки" та "предмет науки". Загальна характеристика процесу формування уявлень про "об'єкт науки" і "предмет науки"

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Юридична наука в системі соціальних наук

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Об'єкт і предмет юридичної науки. Система юридичних наук

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Об'єкт і предмет ЗЮН. Основні точки зору

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Визначення об'єкта та предмета теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Співвідношення теорії держави і права з деякими юридичними та неюридичними соціально-гуманітарними науками

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Основні функції теорії держави і права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Місце та значення теорії держави і права в системі юридичного знання

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Система теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Лекція 3. Проблеми методології юридичних наук (загальні зауваження)

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Мета і завдання лекції

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Значення методології для системи наукового знання, та її місце у цій системі

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Сучасне розуміння методології науки та її складових

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Визначення поняття "методологія"

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Співвідношення методології та об'єкта (предмета) дослідження

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Проблема відносності, допустимості, доцільності та істинності методів

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Проблеми цінності методу

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Методологічні принципи науково-дослідної діяльності в юридичних науках та їх групи

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Класифікація методів пізнання. Найпоширеніші методи пізнання державно-правової дійсності

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Визначення основних методологічних напрямів, що існують у рамках юридичних наук

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Лекція 4. Державорозуміння

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Причини виникнення плюралізму з питання розуміння держави

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Ознаки держави

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Субстанціонально-просторові ознаки держави

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Змістовно-публічні ознаки держави

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Інституціональні ознаки держави

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Регулятивно-нормативні ознаки держави

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Елементи та атрибути держави

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Соціальна сутність держави

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Соціальне призначення та цінність держави

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Визначення поняття "держава"

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Класифікація державознавчих теорій за найбільш важливими теоріями

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Лекція 5. Праворозуміння

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Мета та завдання лекції

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Зміст поняття "праворозуміння"

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Основні теоретичні підходи до розуміння права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Загальні зауваження

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Вузьке розуміння права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Юридичний позитивізм

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - "Чиста" теорія права Г. Кельзена

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Нормативне розуміння права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Історична школа права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Загальні висновки щодо вузького підходу до розуміння права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Широке розуміння права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Природно-правова школа права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Соціологічна школа права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Психологічна школа права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Інтегративний підхід до права. Загальні зауваження

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Марксистська теорія права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Неонормативне розуміння права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Комунікативна концепція права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Інтегративна юриспруденція Дж. Холла

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Загальні висновки щодо широкого підходу до розуміння права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Плюралізм вітчизняного праворозуміння (радянський період)

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Висновки щодо аналізу найбільш поширених напрямів праворозуміння

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Тлумачення сутності права, його соціального призначення та цінність в юридичних науках

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Розуміння змісту права в різних школах праворозуміння

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Проблема співвідношення соціальної сутності та змісту права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Ознаки права

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Висновки

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - ПІСЛЯМОВА

 • Проблеми теорії держави і права - Машков А. - Зміст поняття "методологічний принцип" та його визначення. Місце та значення методологічних принципів для формування та функціонування методології як системи, яка забезпечує процес пізнання