Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ТЕМА № 3. Визначення біоритмічного типу працездатності і критичних днів людини

Мета роботи: Вивчити методику визначення біоритмів людини.

І. Цільова програма

№ з/п

Змістово-методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

Змістові

1.

Біоритмічний тип працездатності людини

РО

ПОЗ

2.

Критичні дні фізичного, емоційного і інтелектуального циклів

ЗЗ

ПОЗ

Компетентнісно-світоглядні

3.

Працездатність людини і біоритми

ЗЗ

ПОЗ

4.

Вплив біоритмів людини на травматизм і аварійність

РО

ПОЗ

ІІ. План практичного заняття

1. Працездатність людини і біоритми.

2. Вплив біоритмів людини на травматизм і аварійність.

3. Визначення біоритмічного типу працездатності людини.

4. Визначення критичних днів фізичного, емоційного і інтелектуального циклів в житті людини.

5. Користуючись наведеним рисунком та своїми розрахунками, побудуйте свої біоритмічні криві.

ІІІ. Теоретичні відомості

Німецький лікар Вільгельм Фліс та віденський психолог Герман Свобода ще на початку сторіччя помітили, що у їхніх пацієнтів деякі захворювання повторюються з чіткою періодичністю, Здатність пацієнтів реагувати, проявляти емоції піддана також ритмічним коливанням. У всіх людей з моменту їх народження діють мінімум два ритми: 23-добовий фізичний і 28-добовий емоційний. Саме від цих ритмів залежить ймовірність захворювання чи смерті. Інженер із Інсбрука Фрі-дріх Тельчер, аналізуючи результати екзаменів у вищому навчальному закладі, де він викладав і співставляючи оцінки з датою народження студентів, встановив, що успіхи студентів коливаються з 33-добовим періодом.

Отже, у кожної людини спостерігається три ритми - фізичний (з періодом 23 доби), емоційний (з періодом 28 діб) і інтелектуальний (з періодом 33 доби), - початкові фази яких співпадають з моментом її народження. Кожний із цих трьох періодів можна розділити на дві рівні частини: перша частина називається позитивним напівперіодом, друга - негативним напівперіодом. Перебуваючи, наприклад, в позитивному напівперіоді фізичного ритму, ми відчуваємо приплив сил, наша працездатність підвищується, чи легко справляємося із завданнями, які вимагають таких фізичних зусиль, які в негативному напівперіоді, скоріше всього, були б нам не під силу. В так звані критичні дні цикли "змінюють знак" тобто проходить зміна півперіодів.

Який саме перехід проходить - із позитивної фази в негативну чи навпаки, несуттєво. В критичні дні даної людини функції, що входять в "сферу дії" відповідного ритму, досягають мінімуму. Особливо небезпечно, коли співпадають критичні дні двох чи тим більше всіх трьох ритмів. Правильна періодичність цих ритмів дозволяє за відомою датою народження людини завчасно вирахувати її критичні дні В такі дні людині не залишається нічого іншого, як обминати небезпечні місця, утримуватися від прийняття рішень, з особливою увагою відноситися до ситуацій, в яких організм піддається тим чи іншим випробуванням. Таким чином, теорія, про яку йде мова, в деякій мірі попереджує від капризів долі, зменшує ризик пом' якшує шкідливість, яка "приноситься" нещасливими дня.

ІV. Технологічні аспекти проведення заняття

Щоб кожний міг перевірити на собі висновки цієї теорії переконатися в її правильності чи помилковості, викладемо коротко технологію вирахування фаз кожного із трьох основних ритмів За їх допомогою усякий бажаючий зможе за 10 хвилин встановити, в якій фазі фізичного, емоційного та інтелектуального циклів він перебуває, потім відмітити в календарі критичні дні і перевірити правильність теорії.

Для вирахування фаз суттєво, скільки цілих періодів циклів пройшло від дня народження до дня, що нас цікавить: фаза циклів визначається залишком від ділення числа днів, що минули від дня народження до вибраного дня, на тривалість періоду. Цей же принцип ми, по суті, використовуємо, коли говоримо, наприклад що 9-й день після понеділка співпадає з 3-ім днем тижня, тобто припадає на середу (при діленні 9 на 7 частка рівна 1, а залишок - 2; перший день тижня - понеділок, 1 + 2 = 3 - третій день тижня.)

Для спрощення вирахування наводимо таблиці 3.1 залишки від ділення повністю прожитих років і числа повністю прожитих місяців на період відповідного циклу. Додавши ці залишки і додавши до них число днів, що пройшли від початку місяця до дня, що нас цікавить, ми отримаємо повний залишок для відповідна циклу. Як правило, повний залишок виявляється більшим періоду циклу, тому його потрібно ділити на період циклу, щоб він став меншим від періоду. Саме це число потрібне нам надалі.

Оскільки день народження завжди є першим днем циклу вирахувавши суму 1+відповідний залишок, ми отримаємо фазу потрібного для нас циклу (так само, як додавши до одиниці залишок від ділення 9 на 7, отримаємо, що на дев' ятий день від понеділка настає середа). При розрахунках слід врахувати ще одну важливу обставину.

При складанні таблиць ми враховували лише звичайні невисокосні роки. Отже, при розрахункові залишків від ділення числа повністю прожитих років і повністю прожитих місяців на довжину періоду потрібно весь час додавати число високосних років, які припали на даний проміжок часу (тобто врахувати, скільки разів наступало 29 лютого). Високосними вважають всі роки, які діляться на 4, за винятком тих, які закінчуються двома нулями, але не діляться на 400 (наприклад, 1800 або 1900).

Таблиця 3.1

Залишки від ділення числа повністю прожитих років на період відповідного циклу

Фізичний

Емоційний

Інтелектуальний

23-добовий цикл

28-добовий цикл

33-добовий цикл

Число років

Залишок

Число років

Залишок

Число років

Залишок

Від ділення

Від ділення

Від ділення

1 24 47 70

20

1 29 57

1

1 34 67

2

2 25 48 71

17

2 30 58

2

2 35 68

4

3 26 49 72

14

3 31 59

3

3 36 69

6

4 27 50 73

11

4 32 60

4

4 37 70

8

5 28 51 74

8

5 33 61

5

5 38 71

10

6 29 52 75

5

6 34 62

6

6 39 72

12

7 30 53 76

2

7 35 63

7

7 40 73

14

8 31 54 77

22

8 36 64

8

8 41 74

16

9 32 55 78

19

9 37 65

9

9 42 75

18

10 33 56 79

16

10 38 66

10

10 43 76

20

11 34 57 80

13

11 39 67

11

11 44 77

22

12 35 58 81

10

12 40 68

12

12 45 78

24

13 36 59 82

7

13 41 69

13

13 46 79

26

14 37 60 83

4

14 42 70

14

14 47 80

28

15 38 61 84

1

15 43 71

15

15 48 81

30

16 39 62 85

21

16 44 72

16

16 49 82

32

17 40 63 86

18

17 45 73

17

17 50 83

1

18 41 64 87

15

18 46 74

18

18 51 84

3

19 42 65 88

12

19 47 75

19

19 52 85

5

20 43 66 89

9

20 48 76

20

20 53 86

7

21 44 67 90

6

21 49 77

21

21 54 87

9

22 45 68 91

3

22 50 78

22

22 55 88

11

23 46 69 92

0

23 51 79

23

23 56 89

13

24 52 80

24

24 57 90

15

25 53 81

25

25 58 91

17

26 54 82

26

26 59 92

19

27 55 83

27

27 60 93

21

28 56 84

28

28 61 94

23

29 62 95

25

30 63 96

27

31 64

29

32 65

30

33 66

0

Таблиця 3.2

Високосні роки від 1900 до 2016

-

1940

1980

1904

1944

1984

1908

1948

1988

1912

1952

1992

1916

1956

1996

1920

1960

2000

1924

1964

2004

1928

1968

2006

1932

1972

2012

1936

1976

2016

Таблиця 3.3

Залишки від ділення числа повних місяців, прожитих в рік народження

Фізичний цикл

Емоційний цикл

Інтелектуальний цикл

Січень

12

26

4

Лютий

7

26

9

Березень

22

23

11

Квітень

15

21

14

Травень

7

18

16

Червень

0

16

19

Липень

15

13

21

Серпень

7

10

23

Вересень

0

8

26

Жовтень

15

5

28

Листопад

8

3

31

Грудень

0

0

0

Таблиця 3.4

Залишки від ділення числа повних місяців, прожитих в розглядуваному році

Фізичний цикл

Емоційний цикл

Інтелектуальний цикл

Січень

0

0

0

Лютий

8

3

31

Березень

13

3

26

Квітень

21

6

24

Травень

5

8

21

Червень

13

11

19

Липень

20

13

16

Серпень

5

16

14

Вересень

13

19

12

Жовтень

20

21

9

Листопад

5

24

7

Грудень

12

26

4

Для прикладу вирахуємо фази циклів людини, яка народилась 24 січня 1962 року на 10 січня 2008 року. Результати обрахунків занесемо до таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Розрахунок фізичного, емоційного та інтелектуального циклів

Фізичний цикл

Емоційний цикл

Інтелектуальний цикл

1

2

3

4

Роки. Число повністю прожитих років: 2007 - 1962 = 45 - 1 = 44 За таблицею 3.1 заходимо залишок від ділення

6

16

22

Число високосних років встановлюємо за таблицею 3.2 (мова йде тільки про повні роки, тому-то 2008 рік до уваги не береться)

11

11

11

Закінчення табл. 3.5

Фізичний цикл

Емоційний цикл

Інтелектуальний цикл

1

2

3

4

Місяці. Залишок від ділення числа повних місяців, прожитих в рік народження, знаходимо за таблицею 3.3.

12

26

4

Залишок від ділення повних місяців, прожитих в розглядуваному році (січень 2008), знаходимо за таблицею 3.4.

0

0

0

Якщо розрахунки проводяться у високосному році, після 29 лютого, то потрібно цей додатковий день врахувати (+ 1 для всіх циклів). У нашому випадку цей день ще не пройшов (тому 0 - для всіх циклів).

0

0

0

Дні. В місяць, коли народився наш добродій, він прожив 24 дні, тому для розрахунків беремо: 31 - 24 = 7 днів.

7

7

7

В тому місяці, для якого ми розраховуємо фазу, добродій прожив 10 днів.

10

10

10

Відповідна сума:

46

70

54

Після ділення на довжину періоду отримуємо фактичний залишок.

46:23=2 0

70:28=2 14

54:33=1 21

ФАЗА

1+0=2-й день

1+14=15-й

День

1+21=22-й день

Отже, ми встановили, що 10 січня 2008 року наш шановний добродій буде перебувати в позитивному напівперіоді фізичного циклу, негативному напівперіодах емоційного та інтелектуального циклів. За теорією ритмів першочергове значення має не близькість до середньої точки, а моменти, коли цикл змінює знак. Маючи під рукою календар, неважко визначити критичні дні. Як правило, невідомо о якій годині народилась людина, хоч не все рівно, з' явилась вона на світ о 2-й годині ночі чи об 11 годині ранку. Нехай наш добродій народився о 12 годині дня; критична точка тоді може на півдоби відхилятися від вирахуваної нами як в одну, так і в другу сторону (тобто випереджувати або запізнюватись).

Таким чином, перша критична точка фізичного циклу припадає на

12 годину першого дня, тобто критичний день співпадає з першим днем. Середина циклу розміщається менш зручно, і 12-та доба припадає на 24-ту годину, тобто друга половина 12 доби і перша половина

13 доби можуть бути однаково критичними. Критичні дні емоційного циклу припадають на 1-шу і 15-у добу. Мінімум розумової працездатності припадає на 1-шу добу і на другу половину 17 доби і першу половину 18 доби. Як бачимо, має значення і погодинний розрахунок, бо за теорією ритмів небезпечними є саме ці моменти, коли цикли міняють знак, а оскільки передбачити їх можна з точністю до півдоби, то і декілька годин можуть мати значення. Дійсно, за 20 років фізичний ритм проходить біля 300 циклів і, відповідно, змінює знак більше 600 разів. Якщо кожний момент зміни знаку ми встановимо з невизначеністю в 1 годину, то розбіжність між дійсним і вирахуваним циклами становитиме декілька діб, причому відхилення можуть бути як в сторону випередження, так і в сторону запізнення. З особливою точністю потрібно визначати подвійні потрійні критичні дні.

Повернемось ще до нашого добродія і складемо для нього "прогноз" на основі зроблених нами розрахунків. Критичні дні для його фізичного циклу настануть з 19 на 20 січня. 9 січня був критичний день для емоційного циклу. Приблизно через 11 днів настане критичний день для інтелектуального циклу. За теорією ритмів сусідні критичні дні (для різних циклів) досить небезпечні, але особливо небезпечні ті, що співпадають. Це найбільше стосується потрійного співпадання. В такі дні краще нічим не займатися, не вмикати небезпечні прилади, не сідати за кермо автомобіля і, взагалі, не виходити з дому.Схожі статті
Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ТЕМА № 3. Визначення біоритмічного типу працездатності і критичних днів людини

Предыдущая | Следующая