Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 1. Право на звернення до господарського суду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 2. Порушення справ у господарському суді

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 2-1. Автоматизована система документообігу суду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 3. Мова судочинства

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-1. Форми судового процесу

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-2. Рівність перед законом і судом

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-3. Змагальність

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-4. Гласність розгляду справ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-5. Судові рішення

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-6. Склад господарського суду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ II. ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання господарського спору

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 6. Порядок пред'явлення претензії

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 7. Порядок і строки розгляду претензії

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 9. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 11. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ III. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДАМ. ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 14. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 15. Територіальна підсудність справ господарському суду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 16. Виключна підсудність справ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ IV. УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 18. Склад учасників судового процесу

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 19. Суддя

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 20. Відвід судді

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 21. Сторони в судовому процесі

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 22. Права та обов'язки сторін

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 23. Участь у справі кількох позивачів та відповідачів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 24. Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 25. Процесуальне правонаступництво

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 26. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 27. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 30. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 31. Участь в судовому процесі судового експерта

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ V. ДОКАЗИ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 32. Поняття і види доказів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 33. Обов'язок доказування і подання доказів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 34. Належність і допустимість доказів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 35. Підстави звільнення від доказування

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 36. Письмові докази

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 37. Речові докази

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 38. Витребування доказів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 39. Огляд та дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 40. Повернення письмових і речових доказів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 41. Призначення і проведення судової експертизи

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 42. Висновок судового експерта

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 43. Оцінка доказів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ VI. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 43-1. Підстави вжиття запобіжних заходів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 43-2. Види запобіжних заходів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 43-3. Заява про вжиття запобіжних заходів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 43-4. Порядок розгляду заяви про вжиття запобіжних заходів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 43-5. Наслідки подання заяви про вжиття запобіжних заходів, що не відповідає вимогам закону

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 43-6. Виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 43-7. Скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 43-8. Оскарження ухвал щодо вжиття запобіжних заходів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 43-9. Припинення запобіжних заходів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 43-10. Відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ VIІ. СУДОВІ ВИТРАТИ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 44. Склад судових витрат

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 45. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 46. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 47. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 471. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 48. Визначення розміру сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи та послуги перекладача

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 49. Розподіл господарських витрат

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ VIIІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 50. Встановлення та обчислення процесуальних строків

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 51. Закінчення процесуальних строків

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 52. Зупинення процесуальних строків

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 53. Відновлення та продовження процесуальних строків

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ ІХ. ПОДАННЯ ПОЗОВУ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 54. Форма і зміст позовної заяви

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 55. Ціна позову

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 56. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 57. Документи, що додаються до позовної заяви

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 58. Об'єднання позовних вимог

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 59. Відзив на позовну заяву

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 60. Подання зустрічного позову

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ Х. ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ТА ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 61. Прийняття позовної заяви

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 62. Відмова у прийнятті позовної заяви

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 63. Повернення позовної заяви

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 64. Порушення провадження у справі

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 65. Дії судді по підготовці справи до розгляду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ XІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 66. Підстави забезпечення позову

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 67. Заходи до забезпечення позову

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 68. Скасування забезпечення позову

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ XIІ. ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 69. Строк вирішення спору

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 70. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 71. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 72. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 73. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 74. Порядок ведення засідання

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 75. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребуваних господарським судом матеріалів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 76. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 77. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 79. Зупинення провадження у справі та його поновлення

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 80. Припинення провадження у справі

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 81. Залишення позову без розгляду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 81.1. Протоколи

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 82. Прийняття рішення

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 82.1. Таємниця нарадчої кімнати

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття рішення

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 84. Зміст рішення

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 86. Винесення ухвали та її зміст

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 87. Надсилання рішень та ухвал

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 88. Додаткове рішення, ухвала

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 89. Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 90. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ XIIІ. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 91. Право апеляційного оскарження

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 97. Повернення апеляційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанції

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 104. Підстави для скасування або зміни рішення

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ ХIV. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 107. Право касаційного оскарження

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 108. Касаційна інстанція. Судом касаційної інстанції є Вищий господарський суд України

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання)

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-1. Надсилання касаційної скарги сторонам у справі

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-2. Відзив на касаційну скаргу

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-3. Повернення касаційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-4. Прийняття касаційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-6. Відмова від касаційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-8. Строк розгляду касаційної скарги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-9. Повноваження касаційної інстанції

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-10. Підстави для скасування або зміни рішення або постанови

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-11. Постанова касаційної інстанції

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-12. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанції

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали господарських судів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ XV. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 123. Процесуальні права і обов'язки іноземних суб'єктів господарювання

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 124. Підсудність судам справ за участю іноземних суб'єктів господарювання

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 125. Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 126. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 127. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 128. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 129. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України