Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 1. Право на звернення до господарського суду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 2. Порушення справ у господарському суді

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 2-1. Автоматизована система документообігу суду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 3. Мова судочинства

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-1. Форми судового процесу

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-2. Рівність перед законом і судом

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-3. Змагальність

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-4. Гласність розгляду справ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-5. Судові рішення

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-6. Склад господарського суду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ II. ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання господарського спору

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 6. Порядок пред'явлення претензії

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 7. Порядок і строки розгляду претензії

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 9. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 11. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ III. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДАМ. ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 14. Виключена

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 15. Територіальна підсудність справ господарському суду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 16. Виключна підсудність справ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ IV. УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 18. Склад учасників судового процесу

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 19. Суддя

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 20. Відвід судді

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 21. Сторони в судовому процесі

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 22. Права та обов'язки сторін

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 23. Участь у справі кількох позивачів та відповідачів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 24. Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 25. Процесуальне правонаступництво

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 26. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 27. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 30. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 31. Участь в судовому процесі судового експерта

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Розділ V. ДОКАЗИ

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 32. Поняття і види доказів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 33. Обов'язок доказування і подання доказів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 34. Належність і допустимість доказів

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 35. Підстави звільнення від доказування

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 36. Письмові докази

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 37. Речові докази

 • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М. П. - Стаття 38. Витребування доказів