Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 6. Регулювання міжнародних торговельних відносин

Основні принципи регулювання МТВ

1. Протекціонізм - державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом збільшення кількості обмежень у торгівлі.

Види протекціонізму:

- вибірковий (селективний);

- колективний;

- прихований;

- монопольний.

2. Лібералізація - політика, направлена на відкриття внутрішнього ринку для іноземних конкурентів шляхом зниження кількості обмежень у торгівлі.

Форми лібералізації:

- здійснення вільної торгівлі, тобто без втручання держави у розвиток торговельних відносин між суб'єктами світового господарства;

- застосування режиму найбільшого сприяння (режим РНС), тобто надання податкових, митних пільг для суб'єктів зовнішньоторговельних відносин.

Рівні регулювання МТВ

1. Фірмовий - це угоди між компаніями про розподіл ринків сировини, матеріалів, збуту товарів, сфер впливу, цінової політики.

2. Національний - зовнішня торгівля кожної країни здійснюється у відповідності до національно-правового забезпечення регулювання ЗЕД.

3. Міжнаціональний - це укладання відповідних угод між державами, групами держав.

4. Наднаціональний - реалізація стратегії світової спільноти або заходи з регулювання МТ шляхом створення міжнародних спеціальних інституційних структур, відповідних угод.

Методи державного регулювання МТВ

1. Тарифне регулювання - збір коштів у вигляді податків, що сплачуються при перетині товаром митниці.

Єдиний митний тариф - систематизований перелік митних ставок на товари, які перетинають митний кордон.

Види мита

- адвалерне: нараховується у % до митної вартості;

- специфічне: нараховується на обсяг, вагу масу, тощо;

- комбіноване.

Види ставок мита

- повні;

- пільгові;

- преференційні.

Нетарифне регулювання.

Категорії методів нетарифного регулювання:

- методи, безпосередньо спрямовані на обмеження операцій з метою захисту національного виробництва;

- адміністративні формальності.

Термінологічний словник

Зовнішня торгівля (ЗТ) - обмін товарами та послугами між державно оформленими національними господарствами.

Міжнародна торгівля - сукупність зовнішньої торгівлі країн.

Міжнародна товарна біржа - постійно діючий оптовий ринок декількох країн, де укладаються угоди купівлі-продажу широкого асортименту сировинних і продовольчих товарів, що відповідають уніфікованій системі стандартних вимог до товарів.

Міжнародний аукціон - це спеціально організовані, періодично діючі в певних місцях ринки, на яких шляхом публічних торгів в завчасно обумовлені терміни та в спеціально визначеному місці проводиться продаж раніше оглянутих товарів, які переходять у власність покупця, який запропонував найвищу ціну.

Міжнародні торги Є методом міжнародної торгівлі, сутність якого полягає в конкурентному відборі зарубіжних постачальників і підрядників через організований товарний ринок шляхом залучення до певної, заздалегідь встановленої дати пропозиції від зарубіжних і національних постачальників та підрядників, проведення конкурсу (порівняння) представлених проектів (умов) та укладання контракту з тим з них, пропозиції якого найповніше задовольняють потреби і вимоги імпортерів-замовників.

Виставка - це показ, яким би не була його назва, основна мета котрого полягає в ознайомлені публіки шляхом демонстрації із засобами, які маються в розпорядженні людства, для задоволення його потреб, а також з метою сприяння прогресу в одній або кількох сферах діяльності або майбутніх перспектив.

Ярмарок - це міжнародна економічна виставка зразків, яка незалежно від її назви у відповідності з традиціями країни, на території якої він проводиться, являє собою великий ринок товарів широкого вжитку та /або обладнання, діє у визначені терміни протягом обмеженого періоду в одному і тому ж місті та на якій експонентам дозволяється представляти зразки своєї продукції для укладання торговельних угод у національному та міжнародному масштабах.

Міжнародна (світова) ціна - це грошовий вираз інтернаціональної вартості виробництва.

Мито - обов'язковий податок, що стягується митними органами при імпорті або експорті товару і є умовою імпорту або експорту.

Демпінг - засіб фінансової нетарифної торговельної політики, що полягає в просуванні товарів на зовнішній ринок за рахунок зниження експортних цін нижче нормального рівня цін, існуючого в цих країнах.Схожі статті
Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 6. Регулювання міжнародних торговельних відносин

Предыдущая | Следующая