Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Види платежу

Платіжні умови, від напряму яких залежить контрактна ціна, визначають порядок та строки оплати вартості поставленого згідно з ЗТК товару, тобто визначають, коли здійснюється оплата товару відносно його фактичної поставки.

У міжнародній торгівлі найчастіше використовують такі два основні види платежу або способи розрахунків:

- розрахунки готівкою або негайний платіж;

- розрахунки з платежем на виплату або у кредит. Та два додаткові:

- комбінований;

- кредит з опціоном негайного платежу.

Розрахунки готівкою або негайний платіж.

Під розрахунком готівкою (негайним платежем) розуміється оплата товару не живими грошима, а ті форми оплати, які здійснюються у період від готовності товару для відвантаження на адресу покупця до моменту переходу права власності на нього до останнього.

З банківської точки зору, негайним вважається платіж, на здійснення якого затрачено часу не більше, ніж необхідно для обробки контрагентами та їх банками платіжних документів.

Зазвичай при використанні умови негайного платежу імпортеру та його банку надається 3-5 пільгових днів для ознайомлення з товаросупровідними документами та здійснення платежу, якщо інші умови не обумовлені у ЗТК та платіжних інструкціях експортера.

Максимальний строк перевірки документів у банку - 7 днів.

На практиці до даного періоду додається ще один місяць, що викликається такими причинами: територіальна віддаленість контрагентів та їх банків або необхідність здійснення розрахунків через треті банки. Після цього вважається, що оплата здійснюється у кредит.

Негайний платіж в залежності від домовленості контрагентів, а також специфіки товарів може здійснюватись імпортером за однією із умов:

А) після отримання повідомлення про завершення вантаження товару у порту відправлення;

Б) при врученні імпортеру комплекту товаророзпорядчих документів з наданням для оплати декількох пільгових днів або годин;

В) при прийнятті товару імпортером у порту призначення.

Розрахунки з платежем на виплату або у кредит.

Під розрахунком у кредит з відтягненням терміну платежу розуміється комерційний (фірмовий) кредит, тобто кредит експортера імпортеру або видача авансів імпортера експортеру.

При наданні та отриманні кредиту у ЗТК встановлюються:

- вид кредиту, його строк та вартість;

- валюта отримання та погашення кредиту;

- спосіб погашення основного боргу;

- умови нарахування та виплати відсотків;

- гарантії тощо.

У ЗТК додатково можуть бути включені:

- графік поставки товару;

- графік погашення основного боргу та відсотків.

Вид кредиту визначається тривалістю виплати платежу. Розрізняють короткострокові (до одного року), середньострокові (до 5 років) та довгострокові (на 5-8 років) кредити.

Обмеження термінів кредиту 5-8 роками пов'язане з терміном податкової амортизації. При більшому терміну кредиту продавець інвестує кошти в основний капітал фірми покупця.

В умовах конкуренції покупець прагне отримати від продавця довгостроковий кредит, незважаючи на те, що такий кредит дорожчий.

Такий кредит є вигідним для покупця, тому що дозволяє йому розраховуватися по кредиту із виторгу, одержаного від реалізації продукції, виготовленої на закупленому обладнанні.

Термін кредиту обчислюється з дати завершення поставки товару до повного погашення кредиту, що має бути відзначено у ЗТК.

Вартість кредиту - це ціна, яку платить покупець продавцю за відтягнення терміну платежу. Вона має форму річних відсотків. У ЗТК вартість кредиту може фіксуватися також у вигляді певної суми (наприклад, як разова винагорода), але її також приводять до відсоткової ставки, враховуючи середній термін кредиту.

За зовнішньоторговими кредитами прийнято нараховувати прості відсотки. У наш час з метою зменшення ризиків втрат від інфляції та знецінення валюти кредиту застосовуються змінні ставки. Ці ставки переглядаються залежно від зміни валютного курсу або темпу інфляції. Перегляд ставок кредиту здійснюється в обумовлені терміни - наприкінці кварталу, півріччя, року.

Ціна кредиту включає не тільки величину нарахованих відсотків, а комплексно відображає усі витрати імпортера, які виникли у зв'язку з отриманням відстрочення платежу.

Валюта одержання та погашення кредиту зазвичай відповідає валюті ціни товару. Інколи погашення кредиту може здійснюватись і в іншій, ніж валюта ціни, валюті. У випадках, коли валюти ціни та платежу не збігаються, необхідно вказати курс, за яким валюта векселя буде переводитись у валюту платежу. Коли такого зазначення немає, приймається той курс, який діє у місці та на день платежу.

Світова практика передбачає використання одного із наведених способів нарахування та погашення відсотків:

- прогресивного способу - нарахування відсотків із суми чергової тратти від дати її виставлення до дати оплати. Тут сума відсотків, що виплачуються з першою траттою, буде найменшою, а потім ці суми будуть поступово зростати;

- регресивного способу - нарахування відсотків із залишкової суми заборгованості від дати останнього платежу. Тут з першою траттою виплачується найбільша сума відсотків, але потім сплачувані суми будуть поступово зменшуватися;

- пропорційного (змішаного) способу - нарахування відсотків шляхом підрахування загальної суми відсотків за кредитом та ділення її на кількість тратт (платежів).Тут відсотки виплачуються однаковими внесками.

Покупець виграє при нарахуванні відсотків прогресивним способом та виплаті їх рідшими внесками, наприклад, піврічними, а не квартальними. Продавець, навпаки, зацікавлений у використанні регресивного способу нарахування відсотків та виплаті їх частішими внесками. Компромісним між інтересами продавця та покупця є змішаний спосіб нарахування відсотків.

Комбінований платіж.

При використанні комбінованого платежу комерційний кредит надається не на всю вартість товару, що експортується, а покриває лише 75-85 % вартості ЗТК. Залишкова частина виплачується в авансово-готівковій формі в обумовлені у контракті строки.

Комбінований платіж широко практикується при продажі машин та обладнання, особливо при поставках складних їх видів із тривалим терміном виготовлення. Звичайно у таких випадках контракт набуває сили після переказу покупцем авансу, який має бути виплачений, як правило, протягом 30-90 днів із дати підписання контракту.

Кредит з опціоном негайного платежу.

Кредит з опціоном негайного платежу передбачає надання імпортеру відстрочення платежу за придбаний товар, але з правом негайного платежу, причому, якщо імпортер скористається цим правом негайного платежу і здійснить негайний платіж, то він отримає знижку з ціни товару, розмір якої спеціально обумовлюється у платіжних умовах ЗТК, а якщо імпортер обере кредит, то він позбавляється цієї знижки.

Ця умова зазвичай обумовлюється у ЗТК, а також в акредитиві, якщо використовується акредитивна форма розрахунків. При відкритті акредитива з відстроченням платежу в його умови включають позначку, що у випадку здійснення негайного платежу імпортер отримує знижку, розмір якої спеціально обумовлюється.Схожі статті
Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Види платежу

Предыдущая | Следующая