Митна справа - Дубініна А. А. - 4.8.2. Організація та підготовка до проведення митного аукціону

Визначення організатора митного аукціону здійснюється на тендерній основі комісією, утвореною митним органом за участю представника органу державної виконавчої служби. Членом комісії (за згодою) може бути представник фінансових органів. Митний орган, що здійснив вилучення товарів чи зберігає їх, або орган державної виконавчої служби, який виконує рішення суду (судді) про конфіскацію товарів, укладає з організатором митного аукціону договір про їх реалізацію за визначену комісійну винагороду. Організатор митного аукціону повинен мати власне або орендоване приміщення з відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки і демонстрації товарів (або зразків, відібраних від партії товарів), а також приміщення для проведення митного аукціону.

Для організації та проведення митного аукціону організатором митного аукціону утворюється аукціонний комітет під головуванням представника організатора митного аукціону. До складу комітету обов'язково включаються представники митного органу, що здійснив вилучення товарів або зберігає їх, а також фінансових органів. У разі реалізації конфіскованих товарів до складу аукціонного комітету включаються представники органу державної виконавчої служби, на яких покладено обов' язки з виконання рішення суду (судді) про конфіскацію товарів.

Товари передаються для реалізації на митному аукціоні митним органом чи органом державної виконавчої служби відповідно до договору, укладеного з організатором митного аукціону. Прийняття аукціонних товарів здійснюється матеріально відповідальною особою організатора митного аукціону відповідно до акта опису, оцінки та передачі товарів, у тому числі прийняття конфіскованих товарів - відповідно до акта опису, оцінки та передачі конфіскованих товарів, та інших необхідних документів, що містять інформацію про аукціонні товари. На товари, прийняті для продажу на митному аукціоні, уповноважені особи організатора митного аукціону складають інформаційні картки на кожний лот із зазначенням стартової ціни.

Організатор митного аукціону визначає дату і час проведення митного аукціону. Строк підготовки до митного аукціону не повинен перевищувати одного місяця з дати прийняття товарів організатором митного аукціону. Інформація про товари, що підлягають продажу на митному аукціоні, публікується не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення митного аукціону в місцевих, регіональних або загальнодержавних засобах масової інформації. Інформація про товари, що підлягають продажу на митному аукціоні, повинна містити такі відомості:

O найменування товарів, їх місцезнаходження;

O технічні характеристики, рік випуску тощо;

O стартову ціну продажу;

O суму коштів, що вноситься учасником перед початком митного аукціону, назву банківської установи, адресу та номер рахунка, відкритого для їх внесення;

O кінцевий строк прийняття заяв;

O час і місце ознайомлення з товарами;

O час і місце проведення митного аукціону;

O адресу, номер телефону, час роботи організатора митного аукціону.

З моменту інформаційного повідомлення про проведення митного аукціону організатор митного аукціону дає можливість попередньо ознайомитися з аукціонними товарами всім фізичним і юридичним особам, що бажають узяти участь у митному аукціоні. Аукціонні товари з інформаційними картками виставляються в спеціально відведеному для цього приміщенні для демонстрації перед учасниками митного аукціону. Товари для продажу на митному аукціоні виставляються у вигляді лотів. Кількість лотів установлює аукціонний комітет. За стартову ціну продажу одиниці товарів приймається ціна, що встановлюється комісією.

Фізична або юридична особа, що виявила бажання зареєструватися як учасник митного аукціону, повинна сплатити реєстраційний внесок, розмір якого визначається організатором митного аукціону і який не може перевищувати одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Для участі в митному аукціоні фізична або юридична особа подає організаторові митного аукціону:

O заяву на участь у митному аукціоні;

O копію чи витяг з документа, що посвідчує фізичну особу, а для юридичних осіб також копії чи оригінали документів, що підтверджують відповідні повноваження представника та присвоєння ідентифікаційного коду юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;

O квитанцію про сплату реєстраційного внеску.

За результатами реєстрації учасники митного аукціону одержують картки з аукціонними номерами (відповідно до номера реєстрації), за якими вони беруть участь у митному аукціоні, із зазначенням на зворотному боці умов проведення митного аукціону та виготовлені друкарським способом вхідні квитки. Відомості про учасників митного аукціону, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до визначення остаточних переможців митного аукціону. Прийняття заяв на участь у митному аукціоні припиняється за З дні до початку митного аукціону.Схожі статті
Митна справа - Дубініна А. А. - 4.8.2. Організація та підготовка до проведення митного аукціону

Предыдущая | Следующая