Митна справа - Дубініна А. А. - 2.1.2. Зміст митного режиму

Митний режим має свою внутрішню структуру, яка дозволяє розкривати його зміст та яка представляє умови, вимоги та обмеження цього митного режиму. Під Умовами митного режиму розуміються ті обставини, які обумовлюють можливість розташування під нього товарів; під обмеженнями - прямі або непрямі заборонення на здійснення з товарами певних дії; а під вимогами - дії, при здійсненні яких можливо завершення митного режиму. Розглянемо ці поняття детальніше.

Умови. Однією з умов розташування товарів у певному митному режимі є їх статут. Товари, які заборонені до ввозу на митну територію України не можуть бути розташовані під митними режимами імпорту, митного ліцензійного складу, відмови на користь держави, магазина безмитної торгівлі. Не дозволяється розташовувати під митним режимом тимчасового увозу/вивозу матеріалів та зразків що витрачаються; харчових продуктів та напоїв (за винятком їх тимчасового увозу/вивозу з метою реклами або демонстрації у одиничних примірниках). Умовою розташування товарів під митним режимом імпорт є сплата митних платежів та дотримання мір економічної політики або інших обмежень. Для розташування товарів під будь-яким митним режимом переробки (переробка на митній території, переробка під митним контролем та переробка поза митною територією) необхідно отримати ліцензію на переробку, яка видається митними органами організації-переробнику. Розташування товарів під низкою митних режимів дозволяється тільки з дозволом митних органів (митні режими транзиту, тимчасового ввозу/вивозу, реекспорту, знищення, відмови на користь держави), отримання якого також є умовою даних митних режимів. Наприклад, дозвіл на тимчасовий увіз/вивіз товарів дається при наявності можливості забезпечення надійної ідентифікації товарів. Митний орган не дає дозволу на розташування товарів під митний режим знищення, якщо само знищення товарів може принести істотну шкоду навколишньому природному середовищу або тягне за собою витрати для держави.

Обмеження. Прикладом обмеження може бути положення митного режиму тимчасового ввозу товарів, у відповідності з яким допускається тільки користування тимчасово ввезених товарів, що виключає можливість їх відчуження або передачі у користування іншої особи. Також, з товарами, які знаходяться під митним режимом митний склад, можуть проводитись лише операції по забезпеченню їх збереження та операції по підготовці їх до продажу або транспортування. При цьому, усі операції, які проводять з товарами не повинні змінювати їх характеристик, пов' язаних зі зміною класифікації даних товарів за УКТ ЗЕД. Митний режим магазина безмитної торгівлі реалізується під митним контролем на митній території України без стягування мита та інших податків та без використання до них мір економічної політики.

Вимоги. У якості приклада можливо навести вимоги митного режиму експорту - здійснити фактичний вивіз товару за межі митної території України. Слід відмітити, що вимоги вивозу товару за межі митної території

України застосовується до багатьох митних режимів. Іноземні товари можуть знаходитись на митній території України обмежений термін часу, після чого вони повинні бути замовлені у митному режимі імпорту або вивезені з митної території України у відповідності з іншими митними режимами. Ця вимога також характерна до митних режимів митного ліцензійного складу (у випадку якщо товари, які зберігаються на митному ліцензійному складі призначені до вивозу з митній території України у відповідності з митним режимом експорту), магазину безмитної торгівлі, тимчасового вивозу, реекспорту.

У межах одного митного режиму можуть встановлюватися вимоги, умови, обмеження не тільки загального характеру, але і ті, які відносяться до певних видів товарів. Так, умовою митного режиму імпорту є додержання порядку маркування певних підакцизних товарів. Товари, які розташовані під митним режимом митного ліцензійного складу та призначені для вивозу у відповідності з митним режимом експорту, повинні бути вивезені не пізніше трьох місяців з моменту їх розташування під митним режимом митного ліцензійного складу.

Розташовуючи товари під певним митним режимом, особа яка переміщує товари, повинна дотримуватися усіх встановлених законодавством обмежень та вимог.

2.1.3. Пільги за митними режимами

Митний режим має складну правову природу та поєднує у собі елементи адміністративно-правового та фінансово-правового регулювання. Було б нелогічно з боку законодавства встановлювати однакові розміри митних платежів стосовно митного режиму випуску у вільний обіг, який дозволяє повну свободу володіння, використання та розпорядження ввезеними товарами та інших митних режимів, у яких товари знаходяться у певних умовах та до них використовуються певні обмеження та вимоги. Різний об' єм свободи при використанні митних режимів обумовлює застосування різного режиму обкладання митними платежами та іншими видами податків: якщо умовою митного режиму імпорт є сплата усіх митних платежів, то інші митні режими мають певні пільги у відношенні ввезених (вивезених) товарів.

Однак, як було зазначено раніше, треба пам' ятати, що усі митні платежі можна поділити на дві групи:

O платежі які стягуються при переміщенні через митний кордон України;

O платежі які стягуються у інших випадках, встановлених нормативними правовими актами з митної справи.

При цьому, в першій групі слід відмітити певну групу - платежі які стягуються при митному оформленні: мито, ПДВ, акциз, у відношенні якої і представляються пільги в межах митних режимів (оформлення податкових векселів тощо).

Стосовно певного митного режиму, особі яка переміщує товари можуть бути представлені наступні пільги:

O повне звільнення від сплати митних платежів;Схожі статті
Митна справа - Дубініна А. А. - 2.1.2. Зміст митного режиму

Предыдущая | Следующая