Митна справа - Дубініна А. А. - 3.2.1. Характеристика митного контролю

3.2.1. Характеристика митного контролю

Митному контролю підлягають Усі товари І Транспорта засоби, що переміщується через митний кордон України. Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються відповідно до МКУ, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку (ст. 40 МКУ). Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України є одним із основних завдань митної справи, покладених на митні органи України.

Згідно з МКУ ст. 1 Митний контроль - це сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм МКУ, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, незалежно від того, обкладаються вони митом або податками чи ні.

Здійснення митного контролю передбачає проведення митних процедур, тобто операцій, пов' язаних зі здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Митний контроль обмежується достатньо мінімальним переліком митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Робота щодо виконання митного контролю потребує відповідної організації. Операції, які здійснюються в процесі митного контролю, підлягають упорядкуванню та відображенню в законодавчих та нормативно-правових актах, а також наказах та розпорядженнях ДМСУ, які передбачають організацію митного контролю та митного оформлення у вигляді технологічних схем, порядків, положень та правил, які визначають правову основу та послідовність дій посадових осіб митних органів. Проведення цієї роботи покладене на Управління технологій митного контролю ДМСУ. У підпорядкованих митних органах (регіональних митницях та митницях) функція щодо організації митного контролю покладається на одного із заступників начальника митного органу, а для виконання організаційно-розпорядчих заходів створені структурні підрозділи (відділ, сектор організації митного контролю). Основними завданнями і напрямами організації митного контролю є:

O підготовка проектів законодавчо-нормативних актів з питань організації та розвитку митної інфраструктури;

O аналіз чинних та впровадження передових форм і методів митного контролю та заходів підвищення їх ефективності;

O запровадження технологій митного контролю та митного оформлення;

O організація взаємодії митних органів (структурних підрозділів) з іншими державними органами, що здійснюють контроль на державному кордоні України;

O розробка і запровадження нових систем захисту результатів митного оформлення;

O удосконалення видів особистих митних забезпечень, форм їх застосування.

МКУ передбачено цілодобове здійснення митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України. При цьому під пунктом пропуску розуміється спеціально виділена територія на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (на аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюється прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і товарів.

Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом (ст. 43 МКУ). Тривалість знаходження товарів та транспортних засобів під митним контролем, як і кінцевий термін такого знаходження безпосередньо залежать від обраного митного режиму (рис. 3.2).

тривалість перебування товарів та транспортних засобів під митним контролем

При проведенні митного оформлення треба пам' ятати, що МКУ у ст. 44 строго нормує строки пред' явлення митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Так згідно з цією ст. МКУ товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари і транспортні засоби пред' являються для контролю митним органам у незмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та в інших місцях митної території України, встановлених митними органами для здійснення митного контролю та оформлення, Не пізніше ніж через три години після прибуття зазначених товарів і транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце. Однак, встановлений строк, як виняток, може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Цей строк може збільшуватися за таких умов:

1) у разі хвороби особи, відповідальної за переміщення товарів і транспортних засобів, що підтверджується відповідним медичним документом за формою, встановленою для установ та організацій, які входять до сфери регулювання Міністерства охорони здоров'я;

2) якщо процедура контролю, який здійснюється іншими органами державної влади під час переміщення товарів через митний кордон України, потребує додаткового часу, що підтверджується довідкою відповідного органу державної влади;

3) у разі настання обставин чи подій, які перешкоджають руху транспортного засобу, що підтверджуються документами, належним чином засвідченими відповідними органами. Такими обставинами чи подіями вважаються:

O стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема, замерзання моря, проток портів, закриття залізничних колій тощо);

O військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, в якому розташовано пункт пропуску або зона митного контролю;

O страйк;

O злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу чи товару, що перевозиться цим транспортним засобом;

O пригода за участю транспортного засобу, що перевозить товар, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату товару;

O неможливість подальшого руху транспортного засобу, якщо зсув, пошкодження або розпакування товару створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров'ю громадян або навколишньому середовищу;

O інші схожі за характером обставини чи події.

У разі порушення порядку та строків пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, а також документів на ці товари і транспортні засоби перевізники або особи, що переміщують товари, транспортні засоби, порожні транспортні засоби й транспортні засоби, в яких перевозяться пасажири, несуть відповідальність згідно з положень МКУ.Схожі статті
Митна справа - Дубініна А. А. - 3.2.1. Характеристика митного контролю

Предыдущая | Следующая