Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Ліцензування та патентування сервісної діяльності. Основні операції з надання послуг. Визначення валового доходу від надання послуг. Державне регулювання ринку послуг.

2.1. Дозвільні документи на надання послуг

Окремі види господарської діяльності щодо виробництва, надання (продажу) послуг потребують ліцензування і патентування, які регулюють закони України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (2000) і "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (1996).

Ліцензування торгівлі послугами. Серед видів підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню, питому вагу має бізнес на ринку послуг:

- діяльність із надання ремонтно-будівельних послуг;

- освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними і вищими навчальними закладами;

- із охорони громадян та їхнього майна;

- послуг телефонного та радіозв'язку;

- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійна діяльність;

- фізкультурно-оздоровчі, страхові послуги та ін.

Свідченням того, що суб'єкт бізнесу у сфері послуг пройшов усі процедури ліцензування відповідно до законодавства і виконав усі пов'язані з ним обов'язки, є ліцензія - дозвіл, виданий державними органами юридичним і фізичним особам на право здійснення певного виду діяльності або операцій.

Видають ліцензії уповноважені Кабінетом Міністрів України органи виконавчої влади або спеціально уповноважені виконавчі органи місцевих

Рад.

Для отримання ліцензії на кожен вид послуг необхідно подати:

- заяву;

- копії документів, які засвідчують необхідний для надання послуг рівень освіти (кваліфікації);

- копії свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів суб'єкта бізнесу.

Уповноважений орган приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в цьому протягом не більше 30 днів з дня одержання заяви та відповідних документів. Розміри плати за ліцензію і порядок зарахування її до Державного бюджету України встановлює Кабінет Міністрів України.

Відповідно до чинного законодавства України, на ринку послуг заборонено:

- імпорт послуг, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди здоров'ю, загрожувати життю населення, тваринного світу або спричинити руйнування навколишнього середовища;

- імпорт послуг, які містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, геноциду, що суперечить Конституції України;

- експорт та імпорт послуг, які здійснюються з порушенням прав промислової та інтелектуальної власності;

- експорт із території країни під час надання соціально-культурних послуг предметів, що становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу.

Патентування торгівлі послугами. Згідно з чинним законодавством, патентуванню підлягає діяльність з надання та купівлі-продажу послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, право на яку засвідчується патентом - документом, виданим компетентним державним органом, який засвідчує авторство винаходу та виключні права на нього, а також документом, який засвідчує право на певну діяльність.

Для деяких видів бізнесу у сфері послуг необхідний торговий патент - державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта бізнесу на ринку послуг або його структурних підрозділів займатися певними видами підприємницької діяльності.

Якщо на діяльність суб'єкта поширюється особливий порядок оподаткування (пільги у сплаті податку на додану вартість, на доходи фізичних осіб або податку на прибуток підприємства та ін.), це засвідчує спеціальний торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заява. Його видають за плату суб'єктам бізнесу на ринку послуг державні податкові органи за місцезнаходженням. Якщо цю діяльність здійснюють і структурні підрозділи суб'єкта бізнесу, їм також необхідно придбати торговий патент (наприклад, із надання побутових послуг).

Вартість торгового патенту на діяльність щодо надання побутових послуг установлюють органи місцевого самоврядування залежно від місця знаходження суб'єкта. За календарний місяць плата встановлюється в межах таких граничних рівнів:

- на території міста Києва та обласних центрів - від 60 до 320 грн;

- на території інших населених пунктів - до 80 грн.

Торговий патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг діє до 12 календарних місяців, але не більше 3 років. Встановлену суму сплачують щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному. Під час придбання патенту вносять одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць.

Вартість торгового патенту на здійснення комерційних операцій з торгівлі валютними цінностями є фіксованою - 320 грн за календарний місяць. Термін його дії - 36 календарних місяців.

Загалом процес ліцензування і патентування окремих видів господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, наданням, продажем послуг, є одним із засобів державного контролю їхньої якості, технології надання та дотримання правил, які регулюють цю діяльність.Схожі статті
Менеджмент сервісу - Сахно Є. Ю. - ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Предыдущая | Следующая