Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Концепція збуту

Сутність цієї концепції полягає в розрахунку цінової маркетингової стратегії підприємства на перспективу. Під час її розробки потрібно враховувати всі витрати підприємства, пов'язані як з виробництвом, так і зі зберіганням та реалізацією товару, його просуванням на ринок та ін. Особливість її полягає в тому, що вона, з одного боку, повинна об'єднати наявний стан витрат і ціну на виріб підприємства, а з іншого - визначити можливість зменшення ціни з метою підвищення конкурентоспроможності його на ринку. В більшості випадків головним чинником збільшення обсягу реалізації товарів є зменшення ціни, а потім вже якість виробу. Ціна має бути максимально мінімізована і при цьому конкурентна на ринку. Крім того, ця концепція має передбачати можливість зменшення ціни у подальшому і застосування оптимального її розміру. При цьому ця концепція передбачає гнучкість стратегії ціноутворення і можливість реагувати на будь-які зміни в навколишньому економічному середовищі, на виникнення різних форс-мажорних ситуацій, у тому числі дії законів держави та різних інших урядових дій. Ця концепція є серединною між виробничою та збутовою і спрямована на досягнення найбільшої ефективності діяльності підприємства та отримання найбільшого прибутку.

Концепція збуту

Її метою є найбільш ефективний збут товарів та оптимізація при цьому пов'язаних з цим витрат. Розробка цієї концепції передбачає проведення різних заходів, спрямованих як на вдосконалення безпосередньо постачання товарів до місця реалізації, так і на сам процес, а також вплив на споживача за допомогою різних рекламних акцій, застосування різних креативних методів реалізації товарів, стимулювання збуту товарів за рахунок надання різних знижок, продаж товарів за зниженими цінами та ін. Особлива увага повинна приділятися організації різних виставок презентацій, широкої демонстрації товарів в особливих умовах, залучення для цього різних фахівців та ін. У цілому за цією концепцією підприємство може зазнати досить значних витрат, але з іншого боку, може і зменшити їх за безпосередньої реалізації товарів.

Концепція тактичного маркетингу

Її сутність полягає в концентрації уваги на потреби споживачів, максимальне задоволення потреб на кращому рівні, ніж конкуренти. За цієї концепції потрібно враховувати багато чинників, які безпосередньо стосуються споживачів:

- рівень їх доходів за визначений період;

- рівень та структура витрат, особливо нетоварні витрати та їх збільшення (або зменшення);

- попит споживачів та його зміна, поява нових тенденцій та вимог споживачів до продукції на певному ринку;

- поява нових аналогічних товарів та ступінь знання споживачів про новітні досягнення науково-технічного прогресу;

- застосування нових методів обслуговування споживачів як до придбання ними товарів, так і після;

- застосування різних консультативних пунктів для доведення до споживачів переваг того чи іншого виробу (це стосується і посередницької реалізації товарів іншим фірмам і організаціям, які потім здійснюють продаж безпосередньо споживачам);

- уміння постійно пристосовуватись до змін, які відбуваються на ринку товарів та послуг і залучили при цьому всі механізми не тільки вивчення, а й впливу на ситуацію;Схожі статті
Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я. В. - Концепція збуту

Предыдущая | Следующая