Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - Що вивчає культурологія?

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - Чого навчає культурологія?

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - Частина 1. Теоретичні аспекти культури

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - І. Культурологічний підхід до аналізу культури

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Методологічні засади культурології

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Поняття і сутність культури

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Основні концепції культури

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Морфологія і динаміка культури

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 5. Функції культури

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - IІ. Культура і суспільство

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. "Субкультура" та її функції

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Мистецтво як засіб творення особистості

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - IІІ. Походження і основні етапи розвитку культури

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Генезис та етапи культурної еволюції

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 5. Культура і цивілізація

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 6. Культурно-історичні епохи

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - Частина 2. Світова культура

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - І. Первісна культура

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Світосприймання первісної людини

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Міфологічна свідомість: єдність об'єкта і суб'єкта, предмета і знака

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Міфи як "педагогіка людського роду"

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Прислів'я, приказки, загадки. Зародки мистецтва

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - IІ. Культура стародавніх цивілізацій

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Художня культура Передньої Азії

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Культура Стародавнього Єгипту

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - ІІІ. Антична культура

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Проблема переходу від хаосу до гармонії

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Доісторична Греція і класична Еллада

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Культ краси та освіченості

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Давньогрецька архітектура і пластичне мистецтво

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 5. Специфіка й витоки римського генія

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - IV. Європейське середньовіччя

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Домінування християнської теології у свідомості

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Мистецтво: вираження духовного буття світу й людини

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Романська культура: літургія та карнавал

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 5. Готичний стиль і схоластика

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - V. Ренесанс

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Народження гуманізму

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Нова концепція людської особистості і нова модель освіти

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Мистецтво європейського ренесансу

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Північне Відродження

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 5. Криза гуманістичних ідеалів

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - VI. Барокова культура Європи

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Реформація і контрреформація та їх наслідок у культурі

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Італійська барокова школа

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. "Золоте століття" іспанського живопису: теми, герої, жанри

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Фламандське і голландське мистецтво XVII ст. як два полюси світовідчуття доби

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - VII. Доба абсолютизму і час просвітництва

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Класицизм як мистецтво героїчної громадянськості

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Раціоналістична картипа світу і людини в ідеології Просвітництва та її вплив на художню творчість

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Стиль рококо як мистецтво "галантної доби"

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - VIII. Європа XIX ст

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Новий соціальний і духовний досвід та його породження - індивідуалістична культура

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Романтизм як світовідчуття та як напрям у мистецтві

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Формування історичного погляду па особу і зумовленого ним художнього методу реалізму

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Філософський песимізм і волюнтаризм та творчість імпресіоністів і постімпресіоністів

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - IX. Модерн як доба в культурі

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Причини виникнення стилю модерн

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Стиль модерн - поєднання традицій східного та західноєвропейського мистецтва

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Символізм - естетико-філософська основа модерну

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Особливості стилю модерн

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 5. Модерн як архітектурний стиль

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 6. Стиль модерн у Росії

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - X. Культура XX ст

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Загострення проблем гуманізму в житті і мистецтві

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Новий театр

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Функціоналізм в архітектурі

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 5. Нові виражальні засоби в музиці

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - Частина 3. Українська культура

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - І. Періодизація розвитку української культури

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - II. Стародавня культура східних слов'ян

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Джерела вивчення культури стародавніх слов'ян

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов'ян

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - III. Київська русь

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Особливості світорозуміння людини часів Київської Русі

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Мислителі Київської Русі. Книжна справа

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Зародження і розвиток шкільної освіти. Наукові знання

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Софія Київська як світоглядна ідея і художній шедевр

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 5. Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 6. Ткацтво, килимарство та вишивка

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 7. Театральне мистецтво. Музика. Танок

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - IV. Період феодальної роздрібненості

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Соціально-політична і культурна ситуація в Галичині та на Волині в XII-XIII ст

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Основні осередки соціального і культурного життя

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Освіта і наука, архітектура і мистецтво

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Культурні та політичні зв'язки Галицько-Волииського князівства з іншими землями Стародавньої Русі

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 5. Соціально-політична і культурна ситуація в польсько-литовську добу

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 6. Освіта і книгодрукування в XIV-XVII ст

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - V. Козацька доба

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Козацтво як явище історії та культури

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Нові процеси в духовному житті: реформування церкви та освіти, розвиток науки

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі і музиці

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 5. Еволюція образотворчого мистецтва

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 6. Барокова архітектура

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - VI. Духовні пошуки XIX ст

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Формування української національної самосвідомості

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Роль творчості Т. Г. Шевченка у становленні української культури

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Українська суспільна думка: розвиток науки і філософії

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Література

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 5. Образотворче мистецтво, музика, театр

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - VII. На зламі століть

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції кінця XIX - початку XX ст

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Гуманізм українського неоромантизму

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Взаємовідносини особистості і світу в українському експресіонізмі

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Український авангард 1900-1910-х pp

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - VIII. Українська культура у XX ст

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Національно-культурне піднесення 1920-х рр. в Україні як передумова розбудови освіти і науки

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Література й театр па тлі нових національних та соціальних реалій

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 3. Український мистецький авангард та його доля

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 4. Українська культура другої половини XX ст

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - IX. Культура в умовах нової соціальної реальності

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 1. Формування пової соці оку льтурної дійсності та її риси

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - 2. Культура України в умовах зростання національно-культурної ідентичності

 • Культурологія: українська та зарубіжна культура - Закович М. М. - Словник іншомовних слів і термінів