Історія українського літературознавства - Наєнко М. К

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - ВСТУП

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Предмет і метод літературознавства

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Зв'язок літературознавства з іншими гуманітарними науками

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Специфіка науки про літературу

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Періодизація

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Особливості розвитку українського літературознавства і зв'язок його із світовою наукою про літературу

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - 1. ДАВНІЙ ПЕРІОД СВІТОВОГО Й УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Становлення науки про літературу: об'єктивні умови й суб'єктивні вияви

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Фольклорне і художнє літературознавство

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Античний розквіт і середньовічна принагідність літературознавства

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Епоха Ренесансу і розвиток неокласичної (поетикальної) школи в науці про літературу

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Латиномовні українські поетики та їх місце в становленні вітчизняного літературознавства

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Спроби утвердження історії літератури як науки в зарубіжному та вітчизняному літературознавстві

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Перші вияви протистоянь нормативних та антинормативних методологій

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - 2. ПЕРІОД НОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Діалектичні суперечності в розвитку світової естетичної думки на рубежі XVIII-XIX ст

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Формування історичної школи як вияв романтизму в науці про літературу

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Синкретизм художнього мислення в новій українській літературі та перші спроби її критичного осмислення

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Утвердження традиції вивчення фольклору та давньої української літератури

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - М. Максимович і його принципи наукового аналізу літературних творів

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Романтичне літературознавство" авторів "Руської трійці" та "Кирило-Мефодіївського братства"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Міфологічний напрям у літературознавстві та розвиток Його в працях М. Костомарова

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - М. Костомаров про сучасний літературний процес. Стаття "Огляд творів, писаних малоруською мовою"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Панько Куліш як один з основоположників української літературної критики нового періоду

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Естетичні погляди Т. Шевченка

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Висновки і перспективи розвитку історичної школи

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - 3. НАУКА ПРО ЛІТЕРАТУРУ В ЕПОХУ РЕАЛІЗМУ І ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Втома романтизму і шукання нових методологій у межах Історичної школи

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Культурно-історичний напрям. Трактування української літератури в "Истории славянских литератур" О. Пипіна

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Історія літератури руської" О. Огоновського

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Очерки истории украинской литературы" М. Петрова

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Наукова спадщина М. Дашкевича І проблеми компаративних досліджень літератури

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - М. Драгоманов і його порівняльна методологія в дослідженні фольклорної та професійної літератури

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Міфологічна методологія і теорія наслідування

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Народницьке" літературознавство як останній етап у розвитку історичної школи

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Б. Грінченко і його полеміка з М. Драгомановим ("Листи з України наддніпрянської", "Листи на наддніпрянську Україну")