Історія українського літературознавства - Наєнко М. К

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - ВСТУП

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Предмет і метод літературознавства

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Зв'язок літературознавства з іншими гуманітарними науками

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Специфіка науки про літературу

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Періодизація

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Особливості розвитку українського літературознавства і зв'язок його із світовою наукою про літературу

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - 1. ДАВНІЙ ПЕРІОД СВІТОВОГО Й УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Становлення науки про літературу: об'єктивні умови й суб'єктивні вияви

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Фольклорне і художнє літературознавство

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Античний розквіт і середньовічна принагідність літературознавства

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Епоха Ренесансу і розвиток неокласичної (поетикальної) школи в науці про літературу

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Латиномовні українські поетики та їх місце в становленні вітчизняного літературознавства

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Спроби утвердження історії літератури як науки в зарубіжному та вітчизняному літературознавстві

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Перші вияви протистоянь нормативних та антинормативних методологій

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - 2. ПЕРІОД НОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Діалектичні суперечності в розвитку світової естетичної думки на рубежі XVIII-XIX ст

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Формування історичної школи як вияв романтизму в науці про літературу

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Синкретизм художнього мислення в новій українській літературі та перші спроби її критичного осмислення

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Утвердження традиції вивчення фольклору та давньої української літератури

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - М. Максимович і його принципи наукового аналізу літературних творів

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Романтичне літературознавство" авторів "Руської трійці" та "Кирило-Мефодіївського братства"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Міфологічний напрям у літературознавстві та розвиток Його в працях М. Костомарова

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - М. Костомаров про сучасний літературний процес. Стаття "Огляд творів, писаних малоруською мовою"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Панько Куліш як один з основоположників української літературної критики нового періоду

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Естетичні погляди Т. Шевченка

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Висновки і перспективи розвитку історичної школи

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - 3. НАУКА ПРО ЛІТЕРАТУРУ В ЕПОХУ РЕАЛІЗМУ І ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Втома романтизму і шукання нових методологій у межах Історичної школи

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Культурно-історичний напрям. Трактування української літератури в "Истории славянских литератур" О. Пипіна

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Історія літератури руської" О. Огоновського

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Очерки истории украинской литературы" М. Петрова

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Наукова спадщина М. Дашкевича І проблеми компаративних досліджень літератури

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - М. Драгоманов і його порівняльна методологія в дослідженні фольклорної та професійної літератури

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Міфологічна методологія і теорія наслідування

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Народницьке" літературознавство як останній етап у розвитку історичної школи

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Б. Грінченко і його полеміка з М. Драгомановим ("Листи з України наддніпрянської", "Листи на наддніпрянську Україну")

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Історія українського письменства" С. Єфремова

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Підсумки і нові перспективи в галузі літературних методологій

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Психологічний напрям в історичній школі

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Місце психологічного напряму серед інших методологій

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Харківський період" психологічного напряму: теоретичні праці О. Потебні і Д. Овсянико-Куликовського

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Іван Франко і його концепції історії літератури

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Із секретів поетичної творчості" , "Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року" та інші історико-літературні праці І. Франка

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Психологічний напрям і феномен психоаналізу

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Шляхи і долі психологічного напряму в XX ст

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - 4. ФІЛОЛОГІЧНА ШКОЛА І МОДЕРНІ ЇЇ РОЗГАЛУЖЕННЯ В ПЕРІОД НОВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Зміст поняття "філологічна школа" і місце її в історії літературознавства

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Ситуація в українській науці про літературу на початку XX ст

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Леся Українка і тлумачення нею неоромантизму

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Дискусія І. Франка і М. Вороного про нові шляхи літератури

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Статті С. Єфремова "В поисках новой красоты" та І. Франка "Принципи і безпринципність"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Критична діяльність авторів з оточення "Молодої музи"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Б. Лепкий і його "Начерк історії української літератури"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Естетичні позиції літературних критиків з "Української хати"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Філологічний семінар у Київському університеті під керівництвом В. Перетца

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Філологічні традиції в українському літературознавстві 20-х років і розгром їх на рубежі 20-30-х років

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Продовження філологічних традицій в українській діаспорі та в материковому літературознавстві кінця XX ст

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - 5. СТАНОВЛЕННЯ І НИЩЕННЯ ШКІЛ ТА НАПРЯМІВ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 20-30-Х РОКІВ XX СТ

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Ситуація в літературознавстві у зв'язку з революційними переворотами 1917-го і наступних років

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Зарубіжне та материкове літературознавство України 20-х років XX ст

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Теоретичні та історико-літературні праці узагальнюючого характеру (Л. Білецький, М. Грушевський, М. Возняк та ін.)

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Дослідницька робота в системі ВУАН та у вищих навчальних закладах (С. Єфремов, А. Кримський, М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, К. Копержинський та ін.)

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Утвердження марксистського літературознавства і проблеми вульгарно-соціологічної методології

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Літературна дискусія 1925-1928 pp

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Реакція на ситуацію в літературознавстві літературних критиків української діаспори. Д. Донцов

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Монополія марксистського літературознавства і теоретичне обгрунтування соцреалізму

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - О. Білецький

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Більшовицький розгром науки про літературу і реагування на нього літераторів діаспори

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Я. Гординський: "Літературна критика підсовєтської України"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - 6. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 40-50-Х РОКІВ: ЗА ГРАТАМИ СОЦРЕАЛІЗМУ І У ВИГНАННІ

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Цензурні послаблення в критичній думці періоду війни

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Активізація соцреалістичного офіціозу в публікаціях Ю. Кобилецького, оглядах прози Л. Новиченка, ювілейних доповідях П. Тичини та О. Білецького

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Сталінська розправа з кіноповістю О. Довженка "Україна в огні" й екстраполяція цієї розправи на весь сучасний літературний процес

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Класові переоцінки творчості Т. Шевченка (Д. Тамарченко), П. Куліша й І. Франка (Є. Кирилюк)

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Доповідь М. Рильського "Українська радянська література в дні визволення України"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Розвиток літературознавства в окупованій Україні та в українській діаспорі

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Історія української літератури. Кн. І" М. Гнатишака

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Історія української літератури. Кн. II" Д. Чижевського

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Концепція літературної творчості в критичних виступах членів МУРу (В. Петров, Ю. Шерех, В. Державін та ін.)

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Поглиблення кризи в літературознавстві на материковій Україні

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Нарис історії української літератури" (1946) і його партійна критика

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Критична "проробка" українських письменників у виступах О. Корнійчука на письменницьких пленумах і з'їздах

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Двотомна "Історія української літератури" як політичний донос на український літпроцес

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Наукове літературознавство в діаспорі й критика його радянськими псевдовченими

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Історія української літератури" Д. Чижевського

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Розстріляне відродження" Ю. Лавріненка

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Здобутки та втрати авторського літературознавства

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Українська наука про літературу перед новим етапом розвитку

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - 7. "ПОТЕПЛІННЯ" В 60-Х РОКАХ І СПРОБА ЧЕРГОВОГО ВІДРОДЖЕННЯ НАУКИ ПРО ЛІТЕРАТУРУ НАПРИКІНЦІ 80-Х РОКІВ

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Занепад і зовнішня "пристойність" науки про літературу наприкінці 50-х років

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Рух шістдесятництва в літературній критиці

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Історія української радянської літератури" (1964) і вибіркова реабілітація письменників

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Демагогічні дискусії з приводу - предмета" літератури І "застійні" явища в дослідженні літпроцесу XIX ст. (статті і монографії О. Білецького, М. Бернштейна, П. Волинського та ін.)

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Спротив ідеологічному наступу на літературу й літературну критику (статті і виступи О. Гончара, І. Дзюби, І. Септичного, Є. Сверстюка, В. Стуса та ін.)

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Дослідники з діаспори про розгром українського літературознавства та розвиток заангажованої літератури (Б. Кравців, І. Кошелівець та ін.)

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Останні статті О. Білецького і створення "Історії української літератури" у 8-ми томах

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Літературна критика як жандарм у палітурках (М. Шамота та ін.)

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Повернення в науковий обіг репресованого літературознавства (С. Єфремов, М. Грушевський, М. Зеров, Д. Чижевський та ін.)

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Зближення діаспорної і материкової науки про літературу

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Літературна діяльність Ю. Шереха як критика

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Відродження філологічної школи в академічному та освітньому літературознавстві

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Суперечності розвитку літературознавства в умовах "перебудови"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - 8. ДИСКУРС МОДЕРНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В 90-Х РОКАХ

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Пошуки літературознавчих методологій тривають

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Уроки минулого і сучасні "канонізації"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Літературознавство наукове І навчальне

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Фрагменти літературознавчого "хобі" Ю. Шереха

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Літературна освіта як вияв "нормативного літературознавства"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Історія української літературної критики" Р. Гром'яка, "Критики і критерії" М. Ільницького

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Спроби постмодерного погляду на літературу у дослідженнях Г. Грабовича і М. Павлишина

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Нові "наближення" до етапів і явищ літератури радянського періоду ("розстріляне відродження", "шістдесятництво" та ін.)

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Феміністичні студії: що від науки, а що від лукавого (О. Забужко, Н. Зборовська, В. Агеєва)

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Дискурсія українського модернізму в роботах Т. Гундорової і С. Павличко

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Міфологічна методологія і вияви її в працях про Т. Шевченка

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - "Неоміфологізм" у художньому та науковому мисленні (А. Нямцу, В. Нарівська, В. Пахаренко)

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Акцент на розвитку прозового жанру (Г. Штонь) і проблеми "духовного стилю"

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Компаративістичні дослідження Д. Наливайка, З. Геник-Березовської та ін

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Перевидання класичної спадщини літературознавства як складова сучасної науки про літературу

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Перспективи без підсумків

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - ЛІТЕРАТУРА

 • Історія українського літературознавства - Наєнко М. К. - Останні кроки "застійного" літературознавства ("Історія української літератури" в 2-х томах, "Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті" в 5-ти томах, перші томи УЛЕ та ін.)