Історія України - Пасічник М. С

 • Історія України - Пасічник М. С. - ПЕРЕДНЄ СЛОВО

 • Історія України - Пасічник М. С. - ВСТУП

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 1. ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ. ЗАРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ЗАСАД НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Походження, розселення та устрій слов'ян

 • Історія України - Пасічник М. С. - Культури східних слов'ян

 • Історія України - Пасічник М. С. - Становлення державності

 • Історія України - Пасічник М. С. - Християнізація слов'янських князів

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 2. ДАВНЬОРУСЬКА КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ВПЛИВ НА ІСТОРИЧНУ ДОЛЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Утворення й політичний розвиток Давньоруської держави

 • Історія України - Пасічник М. С. - Взаємини Київської Русі з хазарами та варягами

 • Історія України - Пасічник М. С. - Київська Русь в X-XII ст

 • Історія України - Пасічник М. С. - Князювання у Києві Володимира Святославича

 • Історія України - Пасічник М. С. - Причини феодальної роздробленості

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 3. РЕМЕСЛА ТА УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО В ЧАСИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Роль міста в економічному розвитку держави

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розвиток ремесел

 • Історія України - Пасічник М. С. - Сім'я і сімейний побут

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розвиток писемності

 • Історія України - Пасічник М. С. - Архітектура, живопис і містобудування

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 4. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ В УТВЕРДЖЕННІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ЗАСАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Боротьба за утворення та зміцнення Галицького князівства

 • Історія України - Пасічник М. С. - Волинське князівство

 • Історія України - Пасічник М. С. - Утворення Галицько-Волинського князівства

 • Історія України - Пасічник М. С. - Переяславське князівство

 • Історія України - Пасічник М. С. - Боротьба з монголо-татарською навалою і відродження Української держави

 • Історія України - Пасічник М. С. - Зовнішня та внутрішня політика Данила Галицького

 • Історія України - Пасічник М. С. - Галицько-Волинська держава в другій половині XIII першій - XIV ст

 • Історія України - Пасічник М. С. - Суспільно-політичний та адміністративний устрій Галицько-Волинського князівства за дослідженнями І. П. Крип'якевича

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 5. УКРАЇНА В ЧАСИ ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ (1340-1569 РР.)

 • Історія України - Пасічник М. С. - Боротьба руської знаті за перетворення удільних князівств на незалежну державу в 70-00-х роках XIV ст

 • Історія України - Пасічник М. С. - "Велике княжіння Руське" (1430-1435). Реставрація удільного устрою та його остаточна ліквідація (1440-1471)

 • Історія України - Пасічник М. С. - Запровадження воєводського адміністративного устрою

 • Історія України - Пасічник М. С. - Господарство й населення

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 6 УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. НАРОДНА БОРОТЬБА ПРОТИ ПОЛЬСЬКО-ШЛЯХЕТСЬКОГО ПОНЕВОЛЕННЯ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Спроби національної аристократії відновити Українську державу

 • Історія України - Пасічник М. С. - Люблінська унія 1569 р. та її вплив на подальшу долю українського народу

 • Історія України - Пасічник М. С. - Україна й Крим: проблеми стосунків. Відсіч турецько-татарським вторгненням

 • Історія України - Пасічник М. С. - Соціальні та економічні зміни

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 7. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст

 • Історія України - Пасічник М. С. - Запорозька Січ як одна з форм української державності

 • Історія України - Пасічник М. С. - Державний устрій козацтва

 • Історія України - Пасічник М. С. - Внутрішній устрій козацтва став зародком нової Української держави

 • Історія України - Пасічник М. С. - Військові походи українського козацтва проти турків і татар

 • Історія України - Пасічник М. С. - Козацько-селянські повстання

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 8. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЗА ЧАСІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (1648-1657 рр.)

 • Історія України - Пасічник М. С. - Причини та особливості національно-визвольної війни

 • Історія України - Пасічник М. С. - Державницькі спрямування гетьмана України Б. Хмельницького

 • Історія України - Пасічник М. С. - Українсько-московські взаємини

 • Історія України - Пасічник М. С. - Формування державного устрою

 • Історія України - Пасічник М. С. - Історичне значення національно-визвольних змагань

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 9. РУЇНА ТА її НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. НАМАГАННЯ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ УТВЕРДИТИ УКРАЇНУ ЯК САМОСТІЙНУ ДЕРЖАВУ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Українсько-московські та польські стосунки

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розпалювання Москвою боротьби між козацькою старшиною за владу в Україні

 • Історія України - Пасічник М. С. - Зовнішня політика гетьмана І. Виговського

 • Історія України - Пасічник М. С. - Зречення І. Виговським гетьманської булави

 • Історія України - Пасічник М. С. - Суспільно-політичне становище української державності в 60-70 рр

 • Історія України - Пасічник М. С. - Соціально-економічні стосунки

 • Історія України - Пасічник М. С. - Намагання гетьмана І. Мазепи утвердити Україну як самостійну державу

 • Історія України - Пасічник М. С. - Гетьман Пилип Орлик. Конституція прав і свобод Запорозького війська

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 10. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА XIV-XVII СТ. НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЯГ: НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО В МОДЕЛЮВАННІ; ВИШИВАННЯ ТА ТКАЦТВО

 • Історія України - Пасічник М. С. - Суспільно-політичні та історичні умови національно-культурного відродження

 • Історія України - Пасічник М. С. - Звичаї та обряди українського народу

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розвиток мистецтва в XVI-XVII ст. та його характерні риси

 • Історія України - Пасічник М. С. - Народне пластичне мистецтво

 • Історія України - Пасічник М. С. - Декоративний розпис та орнаментика

 • Історія України - Пасічник М. С. - Семантика народних художніх образів

 • Історія України - Пасічник М. С. - Формування традиційного одягу українців

 • Історія України - Пасічник М. С. - Український одяг XVI-XVII ст

 • Історія України - Пасічник М. С. - Особливості народного строю

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 11. РОСІЙСЬКЕ САМОДЕРЖАВСТВО ТА ЙОГО РУЙНІВНА РОЛЬ В ЗНИЩЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Політика Росії щодо України після Полтавської битви

 • Історія України - Пасічник М. С. - Зміни в адміністративному і військовому устрої Гетьманщини

 • Історія України - Пасічник М. С. - Гетьман Кирило Розумовський та його реформаторська діяльність

 • Історія України - Пасічник М. С. - Скасування козацького устрою в Слобідській Україні

 • Історія України - Пасічник М. С. - Передумови та наслідки ліквідації Запорозької Січі

 • Історія України - Пасічник М. С. - Ліквідація автономії України і колонізаторська політика російського царизму в другій половині XVIII ст

 • Історія України - Пасічник М. С. - Захоплення Правобережної України Російською імперією

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 12. КУЛЬТУРА, НАУКА ТА МИСТЕЦТВО В УКРАЇНІ XX СТ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Суспільно-політичні умови розвитку української культури початку XX ст

 • Історія України - Пасічник М. С. - Тенденції національно-культурного відродження в Україні XX ст

 • Історія України - Пасічник М. С. - Інтелектуальний і культурний внесок української нації у світову цивілізацію

 • Історія України - Пасічник М. С. - Перспективи розвитку української культури

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 13. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЦЬКІ ІДЕЇ В ЧАСИ ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНИ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ І АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Суспільно-політичний рух в Україні

 • Історія України - Пасічник М. С. - Українське національне відродження

 • Історія України - Пасічник М. С. - Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії. Початок національного пробудження в Галичині

 • Історія України - Пасічник М. С. - Піднесення національно-визвольного руху в Україні у другій половині XIX ст. Обгрунтування ідеї самостійності України

 • Історія України - Пасічник М. С. - Громадсько-політичне життя на західноукраїнських землях

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 14. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ТА її ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНИЦЬКІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Україна в політичних планах західноєвропейських держав

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розвиток національного руху

 • Історія України - Пасічник М. С. - Українські січові стрільці

 • Історія України - Пасічник М. С. - Воєнні дії на території України

 • Історія України - Пасічник М. С. - Антивоєнний і соціальний рух народних мас

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 15. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ПІСЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР

 • Історія України - Пасічник М. С. - Соціально-економічні та політичні передумови національно-визвольних змагань

 • Історія України - Пасічник М. С. - Утворення Української Центральної Ради та проблеми державного будівництва

 • Історія України - Пасічник М. С. - Організація збройних сил

 • Історія України - Пасічник М. С. - Боротьба між Центральною Радою і більшовиками за владу в Україні

 • Історія України - Пасічник М. С. - Українська державність в період 1918-1920 pp

 • Історія України - Пасічник М. С. - Українська держава в добу Директорії

 • Історія України - Пасічник М. С. - Інформаційна політика УНР

 • Історія України - Пасічник М. С. - Західноукраїнська Народна Республіка. Листопадовий чин

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 16. УКРАЇНА В СКЛАДІ СРСР. ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ТА ІМПЕРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МОСКВИ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Україна в роки "воєнного комунізму" і нової економічної політики

 • Історія України - Пасічник М. С. - Входження України до СРСР

 • Історія України - Пасічник М. С. - Досягнення і ускладнення процесу українізації (коренізації)

 • Історія України - Пасічник М. С. - Насильницька колективізація в українському селі

 • Історія України - Пасічник М. С. - Голод 1932-1933 рр. як геноцид проти українського народу

 • Історія України - Пасічник М. С. - Тоталітарний політичний режим в Україні

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 17. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА її ВПЛИВ НА ПРОБУДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ІДЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В 40-50-Х РР

 • Історія України - Пасічник М. С. - Західна Україна в загарбницьких планах СРСР та Німеччини. Причини Другої світової війни

 • Історія України - Пасічник М. С. - Україна у Другій світовій війні. Проголошення Української держави

 • Історія України - Пасічник М. С. - Утворення та діяльність Української повстанської армії

 • Історія України - Пасічник М. С. - Україна в період післявоєнного сталінського режиму

 • Історія України - Пасічник М. С. - Національно-визвольний рух у західних областях УРСР

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 18. ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ ЯК ВИЯВ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ В СУСПІЛЬСТВІ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Піднесення національно-визвольного руху в Україні. Поява "шістдесятників"

 • Історія України - Пасічник М. С. - Прояви дисидентства

 • Історія України - Пасічник М. С. - Релігійне дисидентство

 • Історія України - Пасічник М. С. - Згортання демократичних процесів. Політичні репресії в 60- 70-х рр

 • Історія України - Пасічник М. С. - Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 19. УКРАЇНА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ

 • Історія України - Пасічник М. С. - Соціально-економічні та політичні процеси в Україні у перші роки незалежності (1991-1995 рр.)

 • Історія України - Пасічник М. С. - Демократичні перетворення та формування і розвиток громадянського суспільства

 • Історія України - Пасічник М. С. - Національно-державне відродження

 • Історія України - Пасічник М. С. - Українська діаспора

 • Історія України - Пасічник М. С. - Розділ 20. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МЕЦЕНАТСТВА

 • Історія України - Пасічник М. С. - Загальна характеристика

 • Історія України - Пасічник М. С. - Українське меценатство в період Середньовіччя

 • Історія України - Пасічник М. С. - Петро Конашевич-Сагайдачний

 • Історія України - Пасічник М. С. - Меценатство періоду Гетьманщини. Іван Мазепа

 • Історія України - Пасічник М. С. - Меценатство XIX-XXI ст. Євген Чикаленко

 • Історія України - Пасічник М. С. - Родина Симиренків

 • Історія України - Пасічник М. С. - Павло Потоцький

 • Історія України - Пасічник М. С. - Андрей Шептицький

 • Історія України - Пасічник М. С. - Петро Яцик