Історія України - Левицька Н. М

 • Історія України - Левицька Н. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія України - Левицька Н. М. - І. Загальні положення та програма дисципліни "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

 • Історія України - Левицька Н. М. - Предмет, мета і завдання дисципліни

 • Історія України - Левицька Н. М. - Орієнтовна програма та тематичний план навчального курсу "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

 • Історія України - Левицька Н. М. - МОДУЛЬ І

 • Історія України - Левицька Н. М. - II. Навчально-методичне забезпечення до тем дисципліни

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 1. Стародавня Україна

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.1. Первісна доба на території України

 • Історія України - Левицька Н. М. - Ранній палеоліт

 • Історія України - Левицька Н. М. - Середній палеоліт

 • Історія України - Левицька Н. М. - Пізній палеоліт

 • Історія України - Левицька Н. М. - Мезоліт

 • Історія України - Левицька Н. М. - Неоліт

 • Історія України - Левицька Н. М. - Бронзовий вік

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.2 Кочові племена в Україні: кімерійці, скіфи, сармати

 • Історія України - Левицька Н. М. - Кімерійці

 • Історія України - Левицька Н. М. - Скіфи

 • Історія України - Левицька Н. М. - Сармати

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.3. Античні міста-держави Північного Причорномор'я

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.4 Походження, розселення та устрій слов'ян у VI - IX ст

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.5 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.6 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - Геродот

 • Історія України - Левицька Н. М. - Мельпомена (фрагменти)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Прокопій Кесарійський. Війна з готами (уривок)

 • Історія України - Левицька Н. М. - "Повість временних літ"

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.7 Список використаної літератури

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 2. Київська Русь та її місце у світовій історії

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.1 Утворення та розвиток Київської Русі

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.2 Розквіт Київської Русі: політичний устрій, економічний розвиток, суспільна організація

 • Історія України - Левицька Н. М. - Соціально-економічний розвиток

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.3. Політична роздробленість Київської Русі та монгольська навала

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.4 Галицько-Волинська держава - правонаступниця і спадкоємиця Київської Русі

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.5 Міжнародні відносини Київської Русі та Галицько-Волинської держави

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.6 Київська Русь у світовій історії

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.7 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.8 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - Похід Олега на Київ (882 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Договір Олега з греками

 • Історія України - Левицька Н. М. - Повстання древлян і вбивство князя Ігоря

 • Історія України - Левицька Н. М. - Хрещення Русі (988 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - З'їзд князів у Любечі в справі міжкнязівських взаємин (1097 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Героїчна боротьба киян проти татаро-монгольських завойовників (1240 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.9 Список використаної літератури

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 3. Українські землі в XIV - першій половині XVII СТ

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.1 Українські землі у складі Литви та Польщі

 • Історія України - Левицька Н. М. - Люблінська унія 1569 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.2 Виникнення та генезис українського козацтва

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.3 Запорозька Січ. Подальший розвиток козацтва

 • Історія України - Левицька Н. М. - Дмитро (Байда) Іванович Вишневецький

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.4 Козацько-селянські повстання наприкінці XVI - на початку XVII ст

 • Історія України - Левицька Н. М. - Петро Конашевич Сагайдачний

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.5 Українські землі у міжнародній політиці іноземних держав (XIV - перша пол. XVII ст.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Міжнародні відносини Запорозької Січі

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.6 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.7 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - Рішення люблінського сейму про об'єднання Польщі і Литви в одну державу - річ посполиту (1569 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Обрання короля

 • Історія України - Левицька Н. М. - Сейми

 • Історія України - Левицька Н. М. - Монета

 • 1