Історія України - Левицька Н. М

 • Історія України - Левицька Н. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія України - Левицька Н. М. - І. Загальні положення та програма дисципліни "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

 • Історія України - Левицька Н. М. - Предмет, мета і завдання дисципліни

 • Історія України - Левицька Н. М. - Орієнтовна програма та тематичний план навчального курсу "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

 • Історія України - Левицька Н. М. - МОДУЛЬ І

 • Історія України - Левицька Н. М. - II. Навчально-методичне забезпечення до тем дисципліни

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 1. Стародавня Україна

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.1. Первісна доба на території України

 • Історія України - Левицька Н. М. - Ранній палеоліт

 • Історія України - Левицька Н. М. - Середній палеоліт

 • Історія України - Левицька Н. М. - Пізній палеоліт

 • Історія України - Левицька Н. М. - Мезоліт

 • Історія України - Левицька Н. М. - Неоліт

 • Історія України - Левицька Н. М. - Бронзовий вік

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.2 Кочові племена в Україні: кімерійці, скіфи, сармати

 • Історія України - Левицька Н. М. - Кімерійці

 • Історія України - Левицька Н. М. - Скіфи

 • Історія України - Левицька Н. М. - Сармати

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.3. Античні міста-держави Північного Причорномор'я

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.4 Походження, розселення та устрій слов'ян у VI - IX ст

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.5 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.6 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - Геродот

 • Історія України - Левицька Н. М. - Мельпомена (фрагменти)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Прокопій Кесарійський. Війна з готами (уривок)

 • Історія України - Левицька Н. М. - "Повість временних літ"

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1.7 Список використаної літератури

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 2. Київська Русь та її місце у світовій історії

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.1 Утворення та розвиток Київської Русі

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.2 Розквіт Київської Русі: політичний устрій, економічний розвиток, суспільна організація

 • Історія України - Левицька Н. М. - Соціально-економічний розвиток

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.3. Політична роздробленість Київської Русі та монгольська навала

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.4 Галицько-Волинська держава - правонаступниця і спадкоємиця Київської Русі

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.5 Міжнародні відносини Київської Русі та Галицько-Волинської держави

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.6 Київська Русь у світовій історії

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.7 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.8 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - Похід Олега на Київ (882 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Договір Олега з греками

 • Історія України - Левицька Н. М. - Повстання древлян і вбивство князя Ігоря

 • Історія України - Левицька Н. М. - Хрещення Русі (988 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - З'їзд князів у Любечі в справі міжкнязівських взаємин (1097 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Героїчна боротьба киян проти татаро-монгольських завойовників (1240 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - 2.9 Список використаної літератури

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 3. Українські землі в XIV - першій половині XVII СТ

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.1 Українські землі у складі Литви та Польщі

 • Історія України - Левицька Н. М. - Люблінська унія 1569 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.2 Виникнення та генезис українського козацтва

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.3 Запорозька Січ. Подальший розвиток козацтва

 • Історія України - Левицька Н. М. - Дмитро (Байда) Іванович Вишневецький

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.4 Козацько-селянські повстання наприкінці XVI - на початку XVII ст

 • Історія України - Левицька Н. М. - Петро Конашевич Сагайдачний

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.5 Українські землі у міжнародній політиці іноземних держав (XIV - перша пол. XVII ст.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Міжнародні відносини Запорозької Січі

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.6 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.7 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - Рішення люблінського сейму про об'єднання Польщі і Литви в одну державу - річ посполиту (1569 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Обрання короля

 • Історія України - Левицька Н. М. - Сейми

 • Історія України - Левицька Н. М. - Монета

 • Історія України - Левицька Н. М. - Торгові мита

 • Історія України - Левицька Н. М. - Литовський статут 1588 р. Про феодальне землеволодіння

 • Історія України - Левицька Н. М. - Про козаків

 • Історія України - Левицька Н. М. - 3.8 Список використаної літератури

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 4. Україна в середині XVII - наприкінці XVIII

 • Історія України - Левицька Н. М. - 4.1. Українська національна революція (середина XVII ст.). Утворення Української козацько-гетьманської держави

 • Історія України - Левицька Н. М. - Переяславська угода

 • Історія України - Левицька Н. М. - Утворення Української гетьманської держави

 • Історія України - Левицька Н. М. - 4.2. Україна Після смерті Б. Хмельницького. Руїна, її ознаки та наслідки

 • Історія України - Левицька Н. М. - 4.3 Гетьманщина. Поступове обмеження та ліквідація української державності

 • Історія України - Левицька Н. М. - Ліквідація Гетьманщини. Приєднання Правобережної та Південної України до Росії

 • Історія України - Левицька Н. М. - 4.4 Правобережна Україна у XVIII ст

 • Історія України - Левицька Н. М. - Правобережжя та західноукраїнські землі у другій половині XVIII ст

 • Історія України - Левицька Н. М. - 4.5 Міжнародні відносини козацької України (др. Половина XVII - XVIII ст.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - 4.6 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 4.7 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - З рішення земського собору про об'єднання України з Росією (1 жовтня 1653 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - "Статті Богдана Хмельницького", стверджені царем і боярською думою, які визначали становище України в складі російської держави (витяг) (21 березня 1654 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Жалувана грамота царя Олексія Михайловича війську запорозькому на збереження його прав i вольностей (27 березня 1654 року)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Указ Петра і про утворення малоросійської колегії (16 травня 1722 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Угода та конституція Пилипа Орлика (уривки)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Указ Катерини II про ліквідацію гетьманства та утворення малоросійської колегії (10 листопада 1764 р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - 4.8 Список використаної літератури

 • Історія України - Левицька Н. М. - МОДУЛЬ II

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 5. Україна в складі російської та австро-угорської імперій (кінець ХVIII - початок XX ст

 • Історія України - Левицька Н. М. - 5.1 Політичне становище українських земель у XIX ст

 • Історія України - Левицька Н. М. - 5.2 Україна під владою Російської імперії

 • Історія України - Левицька Н. М. - 5.3 Західноукраїнські землі під владою Австро-Угорської імперії

 • Історія України - Левицька Н. М. - 5.4 Суспільно-політичні та національні рухи в українських землях

 • Історія України - Левицька Н. М. - 5.5 Україна на початку XX ст. Утворення політичних партій. Революція 1905-1907 рр. в Україні

 • Історія України - Левицька Н. М. - Революція 1905 -1907 pp. в Україні

 • Історія України - Левицька Н. М. - 5.6 Українські землі в роки Першої світової війни

 • Історія України - Левицька Н. М. - Головні воєнні дії на території України

 • Історія України - Левицька Н. М. - Український національно-визвольний рух у роки війни

 • Історія України - Левицька Н. М. - 5.7 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 5.8 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із програми революційної української партії - "САМОСТІЙНА УКРАЇНА" 1900р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Витяг з програми української соціал-демократичної робітничої партії Грудень 1905р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Витяг з програми української народної партії 1906 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - З відозви ради товариства українських поступовців до українського громадянства

 • Історія України - Левицька Н. М. - 5.9 Список використаної літератури

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 6. Українська революція 1917-1921 рр. Відродження державності українського народу

 • Історія України - Левицька Н. М. - 6.1 Падіння самодержавства. Розгортання національно-визвольного руху. Діяльність Центральної Ради

 • Історія України - Левицька Н. М. - 6.2 Українська Народна Республіка - перша суверенна держава XX ст., її внутрішня і зовнішня політика

 • Історія України - Левицька Н. М. - 6.3 Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: досягнення і поразки

 • Історія України - Левицька Н. М. - 6.4 Відновлення Української Народної Республіки Директорією. Утворення Західноукраїнської республіки. Акт Злуки УНР і ЗУНР

 • Історія України - Левицька Н. М. - 6.5 Радянська форма української державності (УСРР): атрибути суверенності і підпорядкування московському центру. Радянсько-польська війна

 • Історія України - Левицька Н. М. - 6.6 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 6.7 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - Універсал центральної ради червень 1917 р. Універсал української центральної ради до українського народу, на Україні і поза Україною сущого

 • Історія України - Левицька Н. М. - Третій універсал української центральної ради 7 листопада 1917 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із IV універсалу української центральної ради Січень 1918 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Грамота Павла Скоропадського 29 квітня 1918р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Грамота гетьмана П. Скоропадського про федерацію України з Росією 14 листопада 1918р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Телеграма гетьмана Скоропадського про зречення від влади 14 грудня 1918р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Універсал директорії української народної республіки 22 січня 1919р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Союзний договір між Росією і Україною 28 грудня 1920 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - 6.8 Список використаної літератури

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 7. Україна між двома світовими війнами (1921-1939 рр.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - 7.1 Відбудова народного господарства України на засадах непу

 • Історія України - Левицька Н. М. - 7.2 Україна в складі СРСР. Національна політика більшовиків в Україні

 • Історія України - Левицька Н. М. - 7.3 Індустріалізація в Україні та її результати

 • Історія України - Левицька Н. М. - 7.4 Примусова колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 рр

 • Історія України - Левицька Н. М. - 7.5 Суспільно-політичне життя в Україні. Масові репресії в 30-ті роки. Західноукраїнські землі в 20-30-х роках XX ст

 • Історія України - Левицька Н. М. - 7.6 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 7.7 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - З протоколу засідання політбюро цк кп(б)у про розміри державного хлібного фонду і кількість хліба для постачання Росії та заходи щодо посилення продовольчої кампанії

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із листа голови Вуцвк Г. I. Петровського до голови вцвк мл. калініна про голод в україні та неможливість у зв'язку з цим подання продовольчої допомоги поволжю

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із директив пленуму цк кп(б)у з національного питання

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із доповіді голови раднаркому усрр в. я. чубаря на пленумі цккп(б)у про українізацію

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із протоколу політбюро цк вкп(б) про українську академію наук

 • Історія України - Левицька Н. М. - Постанова касаційної колегії верховного суду УСРР про залишення в силі вироку про 10-річне ув'язнення селянки Н. М. Кліменко за мішок колосків 25 грудня 1932р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із листа В. Затонського до Я. Письменного з приводу Михайлівського собору

 • Історія України - Левицька Н. М. - Закон про незалежність карпатської України

 • Історія України - Левицька Н. М. - 7.8 Список використаної літератури

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 8. Україна в роки другої світової та великої вітчизняної воєн (1939 - 1945 РР.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - 8.1 Українське питання у міжнародній політиці напередодні другої світової війни. Возз'єднання українських земель в складі єдиної держави

 • Історія України - Левицька Н. М. - 8.2 Напад фашистської Німеччини на СРСР. Встановлення окупаційного режиму в Україні

 • Історія України - Левицька Н. М. - 8.3 Рух Опору на окупованій території України

 • Історія України - Левицька Н. М. - 8.4 Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок українського народу в розгром гітлерівської Німеччини та її сателітів

 • Історія України - Левицька Н. М. - 8.5 Завершення Другої світової війни та її наслідки

 • Історія України - Левицька Н. М. - 8.6 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 8.7 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским союзом

 • Історія України - Левицька Н. М. - Секретый дополнительный протокол к германо-советскому договору "О ДРУЖБЕ И ГРАНИЦЕ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ"

 • Історія України - Левицька Н. М. - Закон про включення Західної України до складу союзу радянських соціалістичних республік з возз'єднанням її з українською радянською соціалістичною республікою

 • Історія України - Левицька Н. М. - Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із доповідної особливого відділу НКВС південного фронту про руйнування Києва після зайняття його Німцями

 • Історія України - Левицька Н. М. - Лист директора інституту електрозварювання АН УРСР Академіка Є. О. Патона до свердловського обкому партії

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із листівки УПА "ЗА ЩО БОРЕТЬСЯ УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ (УПА)?"

 • Історія України - Левицька Н. М. - Повідомлення Л. Берії Й. Сталіну 15 июня 1944 г. Государственный комитет обороны товарищу

 • Історія України - Левицька Н. М. - Государственный комитет обороны товарищу Сталину И. В

 • Історія України - Левицька Н. М. - Витяг з резолюції 1 частини 1 сесії генеральної асамблеї ООН

 • Історія України - Левицька Н. М. - Стенограма засідань міжнародного воєнного трибуналу від 14. 15. 18 і 19 лютого 1946 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - 8.8 Список використаної літератури

 • Історія України - Левицька Н. М. - МОДУЛЬ ІІІ

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 9. Повоєнна відбудова і розвиток України (1945-1991 pp.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - 9.1. Україна на міжнародній арені після закінчення Другої світової війни

 • Історія України - Левицька Н. М. - 9.2 Повоєнна відбудова України та подальший розвиток народного господарства. Суспільно-політичне життя

 • Історія України - Левицька Н. М. - Суспільно-політичне життя

 • Історія України - Левицька Н. М. - 9.3 Республіка в умовах десталінізації (1956 - 1964 рр.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - 9.4 Україна в період наростання застійних явищ (1965 -1985 рр.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - 9.5 Україна в період перебудови (квітень 1985 - серпень 1991 рр.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - 9.6 Міжнародні відносини України (середина 1950-х - 1991 pp.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - Післяхрущовський період (1964-1984рр.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - 9.7 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 9.8 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - 1. Розпорядження відділу преси ЦК КП(б)У головному управлінню в справах ЛІТЕРАТУРИ І видавництва при раді міністрів УРСР про вилучення книг М. Грушевського і В. Винниченка 14 жовтня 1946 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Участь українців із документів МДБ 1947 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Свідчення очевидця голоду 1946-1947 pp

 • Історія України - Левицька Н. М. - Указ президії верховної ради СРСР про передачу кримської області із складу РРФСР ДО складу УРСР 19 лютого 1954 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Доклад первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н. С. XX Съезду коммунистической партии советского союза "О культе личности и его последствиях" 25 февраля 1956 год

 • Історія України - Левицька Н. М. - Уривки із заключного слова на суді керівника УГС М. Руденка 1 червня 1977 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Відкритий лист Л. Брєжнєву від групи ув'язнених членів УГС

 • Історія України - Левицька Н. М. - 9.9 Список літератури

 • Історія України - Левицька Н. М. - Тема 10 Україна - незалежна держава

 • Історія України - Левицька Н. М. - 10.1. Проголошення незалежної держави Україна

 • Історія України - Левицька Н. М. - 10.2 Суспільно-політичне життя українського народу

 • Історія України - Левицька Н. М. - Кучма Леонід Данилович (9.08.1938р.)

 • Історія України - Левицька Н. М. - 10.3 Економічний розвиток незалежної України

 • Історія України - Левицька Н. М. - 10.4 Основні напрями зовнішньої політики України на сучасному етапі

 • Історія України - Левицька Н. М. - 10.5 Українці в сучасному світі

 • Історія України - Левицька Н. М. - 10.6 Запитання для самоконтролю знань

 • Історія України - Левицька Н. М. - 10.7 Історичні документи

 • Історія України - Левицька Н. М. - Повідомлення про аварію НА ЧАЕС

 • Історія України - Левицька Н. М. - Інформаційна довідка про національні меншини в Україні

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із закону УРСР "Про мови в українській PCP" 1989 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із декларації про державний суверенітет України

 • Історія України - Левицька Н. М. - Постанова верховної ради української PCP про розгляд вимог студентів, які проводять голодування м. Києві з 2 жовтня 1990 року 17 жовтня 1990 рік

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із закону УРСР "Про президента української PCP" 5 липня 1991 р

 • Історія України - Левицька Н. М. - Постанова верховної ради української PCP "про проголошення незалежності України"

 • Історія України - Левицька Н. М. - Акт проголошення незалежності України

 • Історія України - Левицька Н. М. - Указ президиума верховного совета Украины "О Запрещении Деятельности Компартии Украины"

 • Історія України - Левицька Н. М. - Декларація прав національностей України

 • Історія України - Левицька Н. М. - Заява глав держав республіки БЄЛАРУСЬ, РРФСР, УКРАЇНИ

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із заяви президії верховної ради україни щодо чорноморського флоту

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із Закону України "Про приєднання україни до договору про нерозповсюдження ядерної зброї"

 • Історія України - Левицька Н. М. - Із закону України "Про автономну республіку Крим" 17 березня 1995р

 • Історія України - Левицька Н. М. - З Конституції України 28 червня 1996р

 • Історія України - Левицька Н. М. - 10.8 Список використаної літератури

 • 1 2