Історія психології - Жуков С. М. - ВСТУП

Історія психології - одна зі складних галузей психологічної науки. Вона містить велику кількість інформації, пов'язаної із загальною історією розвитку людства, його культури і, нарешті, з самою психологією.

Даний посібник треба розглядати як додатковий матеріал, що вносить більшу ясність, визначеність в послідовний розвиток психології як науки. Його можна 6 було назвати: "Забуті та пропущені сторінки історії психології".

Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів А практиків психологічного фаху, а також усіх, хто цікавиться психологією.

Будь-яка історія як наука - це фрагмент у часу (більший чи менший) людської цивілізації: історія культури людства в цілому або історія розвитку окремої країни; історія розвитку авіації і космонавтики, або історія музики; історія педагогіки, або, нарешті, - історія психології.

Оволодіння історією не обмежується відтворенням поглядів минулого, яке повною мірою може служити сьогоденню і майбутньому тільки в тому випадку, якщо воно враховується і використовується з метою вирішення актуальних сучасних проблем. Історичний підхід потребує такої реконструкції подій, яка була б адекватною їх змінам в часі, в історичному "розрізі".

Не враховуючи останні 150 років вчені вивчали людську природу, психіку, спираючись (як зараз говорять) на власний, досить обмежений, досвід за допомогою роздумів, спостережень, інтуїції, міркувань та узагальнень. І це не так вже і погано, адже саме це минуле привело до оновлення психології - появи експерименту.

Психологія - складна наука, тому специфіка будь-якої наукової роботи в її "надрах" спрямована на необхідність мати повну інформацію про її минуле. Але, на жаль, в історії психології ще існують "білі плями".

Психологія - заплутана та капризна наука, вона переживає великі і малі кризи у своєму розвитку, а точніше, вона складається з однієї суцільної кризи, яка то віддаляється (слабне), то наближається (підсилюється).

Багатоскладність розвитку психології в нашаруваннях історії полягає в тому, що у своєму становленні (від життєвих, містичних, магічних джерел стародавності і до межі III тисячоліття) вона пройшла багато епох, періодів, етапів перебудови, переорієнтації, переосмислення.

Лише в тому випадку, коли майбутній психолог досить вільно орієнтується в історії розвитку психології, він може стати хорошим фахівцем і з честю нести психологічні знання, вміння і навички в найширші верстви населення; він зможе робити головне - допомагати людям.

РОЗДІЛ І. Виникнення і розвиток психології в країнах сходу

Приводом для написання даного розділу прислужився той факт, що всі підручники, навчальні посібники та хрестоматії мають одну і ту ж серйозну "ваду" - повну відсутність відомостей про розвиток психології на Сході, за виключенням трьох імен: Авіцена, Альгазенна та Аверроес.

Немає сумніву, західна думка і мислителі Стародавньої Греції досягли видатних успіхів в науковій сфері, але східна традиція пробуджує нас поглянути на світ іншими очима, тому що Схід - цей величезний життєвий простір - висповідає безпосереднє, відкрите етичне сприйняття, не намагаючись логічно обгрунтувати сенс життя. Це відбувається тому, що сенс життя і саме життя не розглядаються окремо одне від одного.

Мудреці, чарівники, цілителі, віщуни, знахарі - всі вони так чи інакше пов'язані з психологією, магією, медициною, філософією та астрологією.

Мудрість Сходу... Вона завжди вчить тому, що людина може досягти справжньої самореалізації, наблизитись до само­достатності та довершеності в тому випадку, якщо вона знаходиться і в гармонії з Космосом, і в узгодженості з собою, і в повному взаєморозумінні з оточуючими.


Схожі статті
Історія психології - Жуков С. М. - ВСТУП

| Следующая