Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - ВСТУП

Історія грошей - дивовижний і захоплюючий науковий та навчальний предмет. В останні роки до цієї теми зростає інтерес науковців і практиків, зокрема в Галичині.1

На початку літа 2000 р. в ЛНУ ім. Івана Франка утворилася кафедра банківського і страхового бізнесу. Молодий і амбітний колектив кафедри взявся за підготову низки нових оригінальних навчальних посібників, і серед них - з "Історії грошей і банківництва". Нам видалося, що розглядати історію грошей відірвано від історії банківського бізнесу (банківництва) неприпустимо. Передусім такий підхід суперечить принципу системності наукового дослідження. В економічній системі гроші самі не рухаються, їх мусить хтось "рухати": власники або, здебільшого, посередники. Йдеться про лихварів, міняйлів, спекулянтів, банкірів тощо.

По-друге, розвиток грошей на певному його етапі породжує банки та банківський бізнес. Банки, своєю чергою, впливають на подальший розвиток грошей, особливо форми їх руху. Гроші та банківництво перебувають у тісній взаємодії.

По-третє, для незалежної України, яка формує ринкову економіку, стабільність гривні у принципі неможлива без стабільної та ефективної банківської системи.

Предметом історії грошей та банківництва є історичний процес появи, розвитку і взаємодії грошей та банківництва на різних етапах еволюції суспільства.

Історія грошей та банківництва тісно пов'язана з історією господарства, економічною історією, історією економічних учень, загальною історією, історією держави, археологією, нумізматикою, історією фінансів тощо.

Методологічною основою цієї навчальної дисципліни є ретроспективні та сучасні теорії грошей та банківництва провідних шкіл і напрямків економічної науки.

Головними методами пізнання грошей та банківництва в історичному вимірі є наукова абстракція, порівняння, гіпотеза, індукція, дедукція, аналогія, системність тощо.

Інформаційною базою навчальної дисципліни є наукова монографічна і періодична література, законодавчі й нормативно-правові акти національних держав, архівні та музейні матеріали, Інтернет тощо.

Основними категоріями і поняттями курсу є: гроші, монета, паперові гроші, функції грошей, грошовий обіг, кредит, процент, позичковий капітал, лихвар, ломбард, банки, комерційні банки, банківництво (банківська справа, банківське діло, банківський бізнес), грошово-банківське господарство, грошова реформа, грошова емісія, грошово-кредитна система, валюта, золото, грошово-кредитна політика, скарб, купюра, асигнації, банкноти, девальвація, ревальвація, деномінація, казначейські білети, бофони, інфляція тощо.

Роль та значення навчальної дисципліни полягає, по-перше, в тому, що вона дає можливість дослідити і вивчити державність, економіку, внутрішню і зовнішню торгівлю тощо певного періоду історії суспільства. Так, у ХУ-ХУІ ст. європейські меркантилісти вважали, що багатство - це гроші.

По-друге, відомий афоризм "щоби знати теперішнє і вгадувати майбутнє, треба знати минуле" дозволяє сподіватися, що цей курс допоможе на інформаційних матеріалах грошей, монет і банків з'ясувати культурну еволюцію суспільства.

По-третє, вивчення історії грошей та банківництва допомагає виявити характер державності країни. Національні гроші та банківська система - це атрибут державного суверенітету. Якщо держава має свої гроші, то вона суверенна, якщо не має, то вона - колонія або напівколонія.

По-четверте, історія грошей та банківництва дає можливість з'ясувати силу і слабкість національних держав. Якщо національна грошова одиниця держави тверда і не зазнає інфляції, то, значить, економіка цієї держави є сильною та ефективною.

По-п'яте, вивчення історії грошей та банківництва переконує в тому, що гроші та банки є суспільною силою. Ще у середні віки економісти помітили, що війни виграють не залізним, а золотим мечем. А в XX ст. в СРСР часів "холодної війни" популярною серед політиків була теза: "Якщо хочеш розвалити державу та її економіку, то для цього треба зруйнувати грошово-банківську систему". Хоча подібну думку ще раніше висловив астроном М. Коперник: "Є чотири основні причини падіння царств, королівств, республік. Це - війни, смертність, неродючі землі й псування монети".

У роботі над підручником взяли участь:

Вступ - д-р екон. наук, проф. Реверчук С. К.

Тема 1 - канд. екон. наук, доц. Швець В. Є.

Тема 2 - д-р іст. наук, проф. Малик Я. Й.

Тема 3 - д-р іст. наук, проф. Малик Я. Й.

Тема 4 - канд. екон. наук, доц. Скоморович І. Г.

Тема 5 - канд. екон. наук, доц. Скоморович І. Г., канд. іст. наук, доц. Шуст Р. Й.

Тема 6 - канд. екон. наук, доц. Скоморович І. Г.

Тема 7 - канд. екон. наук, доц. Скоморович І. Г.

Тема 8 - канд. екон. наук, доц. Скоморович І. Г.

Тема 9 - канд. екон. наук, доц. Скоморович І. Г.

Тема 10 - канд. екон. наук, доц. Скоморович І. Г.

Тема 11 - канд. екон. наук, доц. Скоморович І. Г.

Тема 12 - асп. Владичин У. В.

Тема 13 - канд. екон. наук, доц. Швець В. Є.

Тема 14 - канд. екон. наук, доц. Скоморович І. Г.

Тема 15 - д-р іст. наук, проф. Малик Я. Й.

Тема 16 - канд. екон. наук, доц. Скоморович І. Г.

Тема 17- д-р екон. наук, проф. Реверчук С. К., старш. викл. Кубів С. І.

Навчально-методичне забезпечення (висновки, контрольні запитання і завдання, література) до тем 1-16 підручника підготувала канд. екон. наук, доц. Скоморович І. Г.

У підготовці підручника використано аналітичні матеріали д-ра екон. наук, проф. Злупка СМ., д-ра екон. наук, проф. Дзюблю-ка О. В., канд. екон. наук, проф. Ковалюка О. М., канд. екон. наук., доц. ВербицькоїТ. П., канд. екон. наук, доц. Карбовник С. М., асист. Макогін М. Р., асист. Сивої Т. В., студ. Дзюми А. Ю., Івасиківа Н. В.

У "Великій книзі афоризмів", складеній Костянтином Душенком, окремі підрозділи, присвячені банкам і грошам, привертають до себе увагу такими афоризмами:

- "Банкір - це людина, яка позичить вам парасолю в сонячну погоду, щоби забрати її заледве почнеться дощ" (Марк Твен, за іншими джерелами - Роберт Фрост);

- "Банкрути - побічний продукт процвітання банків" (Едвард Йокель, польський публіцист);

- "Гроші не пахнуть" (римський імператор Веспасіан, який обклав податком громадські туалети);

- "Якщо людина каже, що гроші можуть все, знайте: у нього їх нема і ніколи не було" (Едгар Хау, американський письменник);

- "Що більше у тебе грошей, то більше знайомих, з якими нічого тебе не зв'язує, крім грошей" (Теннесі Вільямс, американський драматург).

Кафедра БСБ, яка ініціювала підготовку й видання цього підручника, має чимало друзів, колег і знайомих, які знаються на банківській справі. Ми щиро вдячні відомому в нашій державі та поза її межами вченому, патріархові історико-економічної науки в Україні, авторові фундаментальних праць з історії економічних учень професорові Злупку С. М., який підтримав нашу ініціативу і долучився до написання підручника. Складаємо подяку шановному професорові Малику Я. Й., який із чуттям класного вченого-історика взявся за пошук матеріалів і підготовку, здавалось би, "безнадійних" 2-ї, 3-ї та 15-ї тем підручника. Дуже дякуємо докторові економічних наук, професорові Дзюблюку О. В. (м. Тернопіль) за його консультації, надані аналітичні матеріали і наполегливі побажання швидкого завершення цього проекту.

Кафедра БСБ високо оцінює співпрацю з доцентом Шведом В. Є., який видав "Каталог українських грошей" і заслужено належить до когорти фахівців з історії українських грошей.

Над підручником колектив кафедри БСБ працював більше двох років. До роботи було залучено докторантів, магістрантів, аспірантів, здобувачів, студентів. Одначе, не все поталанило зробити, як хотілося. Бракувало часу і знань. Нагальна потреба в такій книзі переконувала в тому, що зволікання з її виданням є недоречним і незрозумілим.

Шановний читачу!

Це перше видання підручника ми виносимо на твої суд і оцінку та сподіваємося на конструктивну і доброзичливу критику.

Сергій Реверчук, професорСхожі статті
Історія грошей і банківництва - Скоморович І. Г. - ВСТУП

| Следующая