Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Модуль 1. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА НАЙДАВНІШИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 1.1. Єдність формаційного та цивілізаційного теоретико-методологічних підходів

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 1.2. Позитивний та нормативний складники економічної науки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 1.3. Єдність теорії та історії - відмітна риса курсу

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 1.4. Предмет курсу

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Неоінституціоналізм

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Нова і новітня економічна історія

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Періодизація розвитку економіки та економічної думки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 1.5. Методологія курсу

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Постсоціалізм

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Методи

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 2. ГОСПОДАРСТВО ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ НА ЕТАПІ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 2.1. Економічні основи переходу від споживацького до виробляючого господарств

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Неолітична революція

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ПЕРІОДУ ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (VIII-V ст. до н. е.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 3.1. Економіка найдавніших цивілізацій Месопотамії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Загальна характеристика країни

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Господарство Вавилонської держави

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економічний розвиток Ассирії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Нововавилонське царство

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 3.2. Формування цивілізаційного суспільства Стародавнього Єгипту

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Особливості господарської діяльності

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Сільське господарство і ремесла

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Соціальні стани суспільства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 3.3. Особливості становлення цивілізаційного суспільства Стародавньої Індії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Виникнення держави і розвиток економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Суспільні відносини

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Наука

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 3.4. Перші цивілізаційні формування Стародавнього Китаю

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Утворення держави і розвиток економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Реформи Шан Яна і його послідовників

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 4. СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 4.1. Давньогрецька цивілізація та її вплив на європейський світ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Палацове господарство

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Створення нової економічної системи

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Формування полісів

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток класичного рабства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 4.2. Економічні причини занепаду античних цивілізацій

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економіка періоду республіки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економіка періоду імперії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Модуль 2. ПЕРЕДІНДУСТРІАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 5. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (V-XV ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 5.1. Становлення східного типу економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економіка Китаю в епоху Середньовіччя

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Особливості господарства феодальної Японії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Індійський феодалізм

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Індійська община

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 5.2. Європейські країни середньовічних цивілізацій

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Етапи становлення і характерні особливості

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Основи феодального устрою у Франкській державі

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Формування сеньйоріального господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Феодальна власність в Англії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 5.3. Середньовічне місто (V-XV ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Становлення і зміцнення візантійського міста

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток економічної думки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Виникнення міста в Європі

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економічні функції міста

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Професійні об'єднання

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 5.4. Генезис української цивілізації в епоху Середньовіччя

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Основи господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Формування вотчини

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Господарська діяльність

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток міста і торгівля

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Руйнування та відродження

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Аграрні відносини

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 6. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (XVI - перша половина XVII ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 6.1. Зародження ринкової інфраструктури

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Виникнення ринкової інфраструктури

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Форми об'єднання купців

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Утворення грошового ринку

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 6.2. Економічні основи формування світового ринку

 • 1