Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Модуль 1. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА НАЙДАВНІШИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 1.1. Єдність формаційного та цивілізаційного теоретико-методологічних підходів

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 1.2. Позитивний та нормативний складники економічної науки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 1.3. Єдність теорії та історії - відмітна риса курсу

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 1.4. Предмет курсу

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Неоінституціоналізм

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Нова і новітня економічна історія

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Періодизація розвитку економіки та економічної думки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 1.5. Методологія курсу

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Постсоціалізм

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Методи

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 2. ГОСПОДАРСТВО ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ НА ЕТАПІ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 2.1. Економічні основи переходу від споживацького до виробляючого господарств

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Неолітична революція

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ПЕРІОДУ ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (VIII-V ст. до н. е.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 3.1. Економіка найдавніших цивілізацій Месопотамії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Загальна характеристика країни

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Господарство Вавилонської держави

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економічний розвиток Ассирії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Нововавилонське царство

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 3.2. Формування цивілізаційного суспільства Стародавнього Єгипту

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Особливості господарської діяльності

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Сільське господарство і ремесла

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Соціальні стани суспільства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 3.3. Особливості становлення цивілізаційного суспільства Стародавньої Індії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Виникнення держави і розвиток економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Суспільні відносини

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Наука

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 3.4. Перші цивілізаційні формування Стародавнього Китаю

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Утворення держави і розвиток економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Реформи Шан Яна і його послідовників

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 4. СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 4.1. Давньогрецька цивілізація та її вплив на європейський світ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Палацове господарство

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Створення нової економічної системи

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Формування полісів

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток класичного рабства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 4.2. Економічні причини занепаду античних цивілізацій

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економіка періоду республіки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економіка періоду імперії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Модуль 2. ПЕРЕДІНДУСТРІАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 5. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (V-XV ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 5.1. Становлення східного типу економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економіка Китаю в епоху Середньовіччя

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Особливості господарства феодальної Японії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Індійський феодалізм

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Індійська община

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 5.2. Європейські країни середньовічних цивілізацій

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Етапи становлення і характерні особливості

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Основи феодального устрою у Франкській державі

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Формування сеньйоріального господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Феодальна власність в Англії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 5.3. Середньовічне місто (V-XV ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Становлення і зміцнення візантійського міста

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток економічної думки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Виникнення міста в Європі

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економічні функції міста

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Професійні об'єднання

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 5.4. Генезис української цивілізації в епоху Середньовіччя

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Основи господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Формування вотчини

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Господарська діяльність

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток міста і торгівля

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Руйнування та відродження

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Аграрні відносини

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 6. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (XVI - перша половина XVII ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 6.1. Зародження ринкової інфраструктури

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Виникнення ринкової інфраструктури

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Форми об'єднання купців

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Утворення грошового ринку

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 6.2. Економічні основи формування світового ринку

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток продуктивних сил

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Організація капіталістичного виробництва

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Епоха Великих відкриттів

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 6.3. Становлення індустріальної цивілізації в Європі

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Основи економічного зростання Нідерландів

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Ліквідація пережитків феодалізму в Англії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Особливості становлення індустріального суспільства у Франції

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Причини повільного розвитку капіталізму в Німеччині

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 6.4. Господарство українських земель

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток Лівобережжя та Слобожанщини

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Правобережжя

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Ремісниче і мануфактурне виробництво

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Торгівля

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Грошовий ринок

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Модуль 3. ЕКОНОМІКА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 7. РОЗВИТОК РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Загальна характеристика

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 7.1. Завершення індустріалізації Великої Британії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток капіталістичного фермерства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток науки, промисловості та транспорту

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 7.2. Економічна думка індустріального суспільства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Теорія грошей і доходів

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Капітал

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 7.3. Становлення індустріальної економіки Франції

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Особливості промислового перевороту у Франції

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток банківської і кредитної сфер

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Парцелярний характер землеволодіння

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 7.4. Особливості генезису індустріального виробництва в Німеччині

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Причини економічної відсталості

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Формування грошово-кредитної системи

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Наслідки промислового перевороту

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Прусський шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 7.5. Україна на шляху індустріальної модернізації

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Передумови промислового перевороту

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Особливості розвитку капіталізму

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Особливості розвитку промисловості

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Формування внутрішнього ринку

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 7.6. Розвиток індустріальної цивілізації у США

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток ринкової економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Війна за незалежність та її наслідки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток сільського господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток торгівлі, грошової та кредитної систем

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 7.7. Східний тип модернізації економіки - Японія

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Загальна характеристика економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток міст і їх роль

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - "Відкриття" Японії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Революція Мейдзі

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Головні соціально-економічні й політичні перетворення

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Промисловий переворот

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економічна політика 80-х років

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Мілітаризація економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 8. РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ПЕРІОД МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ (друга половина XIX - початок XX ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 8.1. Економіка монополістичного капіталізму

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Монополія і конкуренція

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 8.2. Еволюція індустріального суспільства у другій половині XIX - на початку XX ст

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 8.2.1. Інноваційний тип розвитку суспільства (кінець XIX - початок XX ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 8.2.2. Особливості розвитку індустріальної цивілізації у США та Німеччині

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 8.2.3. Проблеми модернізації індустріальної економіки Англії і Франції

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 8.2.4. Східний тип модернізації

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 8.3. Економіка колоніального світу (кінець XIX - початок XX ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Історичні форми колоніалізму

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Зміна колоніальної політики метрополій

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток промисловості в колоніях

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Залежні країни

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 8.4. Особливості розвитку ринкового господарства та головні напрями економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток українських земель

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Теорема цінності

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Теорія ринків та криз

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Вихідні положення інвестиційної теорії циклів

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Теорія розподілу

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Рента та джерела її виникнення

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економічне обгрунтування кооперації

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Київська політекономічна школа

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - "Ефект Слуцького"

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Модуль 4. РОЗКВІТ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ЗАХОДУ

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 9. ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ПЕРІОД ДЕРЖАВНО-МОНОПОЛІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (перша половина XX ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 9.1. Становлення індустріальної моделі розвитку США

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Періоди процесу етатизації

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Конверсія та її наслідки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економічна криза 1929-1933 рр

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - "Новий курс" Ф. Рузвельта

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Предмет аналізу і методологія інституціоналізму

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Соціально-психологічний напрям

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Соціально-правовий інституціоналізм

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Кон'юнктурно-статистичний напрям

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 9.2. Державно-монополістична економіка Великої Британії та Франції

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Післявоєнна економіка Англії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Антикризова політика уряду Англії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Післявоєнна економіка Франції

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економіка періоду світової кризи

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Концепція мультиплікатора

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 9.3. Особливості формування етатизму в Німеччині, Італії та Японії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Післявоєнна економіка Німеччини

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Реформування економіки Німеччини

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економіка в період кризи 1929-1933 рр

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Італія

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Особливості економічного розвитку Японії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розділ 10. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ВПЛИВОМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (друга половина XX ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Загальна характеристика епохи

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 10.1. Всесвітня інтеграція

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Світова економіка в післявоєнний період

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Транснаціональні корпорації (ТНК)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Інтеграція

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Європейський Союз (ЄС)

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - ЄС і Україна

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - НАФТА та інші організації

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 10.2. Становлення "нової економіки" США

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Основи економічного зростання

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - План Маршалла

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Перехід до постіндустріального суспільства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Перехід до рейганоміки

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 10.3. Становлення та розвиток постіндустріальної економіки європейських країн

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Особливості постіндустріальної економічної моделі

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Велика Британія: політика державного регулювання

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Тетчеризм

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Франція

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Економічний курс голлізму

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Німеччина

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Грошова та економічна реформи

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Розвиток у 70-90-х роках

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Модель соціально-ринкового господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 10.4. Формування східної моделі постіндустріального суспільства в Японії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Відродження післявоєнного господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Особливості економічної моделі

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - З'ясуємо, в чому загадка феномену Японії

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - 10.5. Постколоніальна економіка

 • Історія економіки та економічної думки - Юхименко П. І. - Стратегія розвитку

 • 1 2