Філософія історії - Бойченко І. В

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - ПЕРЕДНЄ СЛОВО

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - Розділ 1. Місце філософії історії в системі світоглядних форм осягнення історичного процесу

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.1. Філософія історії: поняття, зміст, реальність

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.1.1. Початкова характеристика філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.1.1.1. "Двозначність" положення філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.1.1.2. Автор терміна "філософія історії"

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.1.1.3. Історична зміна змісту поняття "філософія історії"

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.1.2. Філософія історії як сукупність ідей і як галузь пізнання

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2. Міфологічний світогляд - перший тип осягнення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.1. Міфології - перші всезагальні історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.1.1. Чи можна вважати час у міфології історичним?

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.1.2. Міфологія і міфологічний історичний світогляд

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.1.3. Міфологія як світоглядне осягнення первісної історичної епохи

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.1.4. Міфи - історично перша форма світовідчуття епохи

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.1.5. Конкретно-історична специфіка узагальнення у міфології

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.1.6. Історичний зміст світу міфології. Перевертництво як форма фіксації виокремлення історичного світу з природного

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.1.7. Історична обумовленість поліфункціональності персонажів міфології та її дифузності

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.1.8. Колективістський характер міфологічного осмислення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.1.9. Міфологічні антропоморфізм і соціоморфізм як форми становлення і вияву філософсько-історичних ідей

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.1.10. Міфологія "вища" і "нижча" як вираження диференційних процесів в історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.1.11. Синкретичний характер міфологічного бачення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.2. Міфологія як форма світоглядного осягнення історії у розвинутому суспільстві

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.2.1. Європоцентристська обмеженість традиційного трактування міфологічного бачення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.2.2. Плюралістичність сучасного розуміння міфологічного осягнення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.2.3. Неминущий характер міфологічного осягнення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.2.4. Шеллінг про роль міфологічного осягнення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.2.5. Історична міфологія XX ст.: формування і утвердження

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.2.6. Томас Манн: Гуманістичний поворот у розумінні міфологічного осягнення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.2.7. Міфи та архетипи історії: К. Г. Юнг

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.2.2.8. Становлення постмодерністського підходу до міфологічного осягнення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3. Релігійний світогляд як форма світосприйняття історичної дійсності

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.1. Загальна характеристика релігії як форми світосприйняття історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.1.1. Світоглядна обмеженість наукового осмислення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.1.2. Світоглядна обмеженість історичної науки

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.1.3. Релігійне осягнення історії: єдність стихійної та свідомої складових

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.1.4. Історичний світ релігійної свідомості

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.2. Неоднозначність тлумачень релігії та її ролі в осмисленні історичного процесу

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.2.1. Термін "релігія"

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.2.2. Релігія як багатовимірний культурно-історичний феномен

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.2.3. Релігія: проблема визначення. Сьогодні налічується вже більше сотні різних визначень релігії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.2.4. Альтернативні підходи до ролі релігії в осмисленні історичного процесу

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.2.5. Релігія та релігійний світогляд: постановка питання

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.3. Релігія та релігійний історичний світогляд

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.3.1. Релігійний історичний світогляд і релігія як форма свідомості

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.3.2. Світоглядні рівні релігійного осмислення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.3.3. Марсель Пруст про трансформацію фізіологічного відчуття у світовідчуття минулого

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.3.4. Світосприйняття як основний рівень релігійного історичного світогляду

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.3.5. Уява як пізнавальна основа релігійного світосприйняття історичного процесу

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.4. Відношення "людина-світ історії" в релігійному історичному світогляді

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.4.1. Релігійна ідеалізація світу історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.4.2. Віра у надприродне як визначальна риса релігійного розуміння історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.4.3. Надприродне як перетворена форма історичного

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.4.4. Софійність як риса релігійного осмислення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.4.5. Телеологічність релігійного сприйняття світу історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.4.6. Найважливіші історіософські ідеї релігійного світогляду

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.5. Релігія як соціальний інститут, її роль в осягненні історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.5.1. Релігія як соціальний інститут: історична постановка питання

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.5.2. Релігія як соціальний інститут: сучасне трактування

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.6. Роль релігійної свідомості в осмисленні історичного процесу

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.6.1. Історіософське значення релігійної ідеології

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.6.2. Історія у смисловому полі теології

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.7. Інші форми релігійного освоєння історичної реальності

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.7.1. Релігійна діяльність як спосіб освоєння історичної реальності людиною

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.7.2. Значення релігійних цінностей і норм для духовного освоєння історичної дійсності

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.3.8. Релігія у системі сучасних форм осмислення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4. Філософія історії як вираження філософського світогляду

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.1. Специфіка філософсько-світоглядного осягнення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.1.1. Філософсько-світоглядне осмислення історичної дійсності: загальна характеристика

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.1.2. Єдність філогенезу та онтогенезу у філософському осмисленні історичного процесу

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.1.3. Гегелівська концепція єдності онтогенезу й філогенезу в філософському осмисленні поступу людства

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.1.4. Історія як хронологічна послідовність подій та історія як культура

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.1.5. Історичні універсали та архетипи

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.2. Співвідношення філософського, релігійного та міфологічного осягнення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.2.1. Дві площини співвіднесення філософського, релігійного й міфологічного осмислення історичного процесу

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.2.2. Особливість зв'язку світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння у філософському історичному світогляді

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.2.3. Пізнавальні засади філософського осягнення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.2.4. Роль волі у різних типах світоглядного осмислення історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.2.5. Шопенгауерівська традиція розгляду взаємовідношення волі й інтелекту

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.3. Філософський історичний світогляд: загальна характеристика змісту і структури

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.3.1. Два основні різновиди філософського історичного світогляду: наукоцентричний і наукобіжний

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.3.2. Протилежність сцієнтистського та антисцієнтистського філософсько-історичного мислення: історична генеза

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.3.3. Наукоцентричний і наукобіжний філософсько-історичний світогляд: особливості змісту і структури

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 1.4.4. Філософія історії як світоглядне утворення і як галузь пізнання

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - Розділ 2. Філософія історії як галузь пізнання

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1. Об'єкт і предмет філософії історії як галузі пізнання

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.1. Історичний процес як об'єкт філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.1.1. Основні значення терміна "історія"

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.1.2. Історія як процес розвитку загалом

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.1.3. Історія як процес розвитку суспільства

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.1.4. Історія як минуле

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.1.5. Історія як галузь знань

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.2. Філософські та спеціально-наукові знання про минуле

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.2.1. Гегель про філософію історії та її співвідношення з іншими формами історіографії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.2.2. Початкова історія

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.2.3. Рефлективна історія

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.2.4. Філософська всесвітня історія

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.2.5. Гегель про об'єкт і предмет філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.3. Об'єкт і предмет історичного пізнання як проблема некласичної філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.3.1. Переосмислення об'єкта й предмета історичного пізнання при переході від класичної до некласичної філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.3.2. Від монізму до плюралізму

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.3.3. Розходження наукоцентричної та наукобіжної тенденцій в історичному пізнанні

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.3.4. Інтерпретація об'єкта та предмета історичного пізнання засновниками марксизму и позитивізму

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.3.5. Трактування об'єкта й предмета історичного пізнання представниками наукобіжного напряму філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.3.6. Розвиток наукоцентричної традиції тлумачення об'єкта й предмета історичного пізнання

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.1.3.7. Проблема об'єкта та предмета історичного пізнання у філософії історії часів постмодерну

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2. Філософія, загальна соціологія, філософія історії та історична наука: особливості взаємозв'язку

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.1. Зміна місця та ролі філософії історії у системі філософського знання на різних етапах розвитку макроіндивідів історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.1.1. Філософія як вияв духовного життя історичних макроіндивідів

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.1.2. Філософія історії як пізня стадія філософського пізнання

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.1.3. Трагізм людської історії та його відбиття у філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.2. Філософія та філософія історії: структурний зріз співвідношення

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.2.1. Гносеологічний зріз структурного співвідношення філософії й філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.2.2. Загальносоціологічний зріз співвідношення філософії та філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.3. Співвідношення філософсько-історичного, соціально-філософського та загальносоціологічного підходів до вивчення суспільного розвитку

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.3.1. Специфіка соціально-філософського підходу до розгляду історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.3.2. Своєрідність загальносоціологічного бачення історичного процесу

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.3.3. Особливості філософсько-історичного трактування співвідношення первинного та вторинного в історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.4. Філософія історії та історична наука

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.4.1. Відмінність за ступенем узагальнень

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.2.4.2. Відмінність за характером узагальнень

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3. Основні виміри філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.1. Три площини філософії історії: загальна характеристика

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.2. Філософія історії: історіософія

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.2.1. Історіософія та історична наука: версія Ріккерта

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.2.2. Історіософія та історична наука: версія Трьольча

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.2.3. Монадологічне трактування проблеми

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.2.4. Проблемне поле історіософії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.2.5. Детерміністський і недетерміністський напрями метафізики історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.2.6. Історичні закономірності як проблема онтології історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.2.7. Питання мети й сенсу історії в історіософії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.3. Філософія історії: теорія історичного пізнання

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.3.1. Теорія історичного пізнання: загальна характеристика

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.3.2. Історична гносеологія та історична епістемологія

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.3.3. Закони історії як предмет теорії історичного пізнання

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.4. Філософія історії: методологія історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.4.1. Поняття методології

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.4.2. Методологія історії та теорія історичного процесу

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.4.3. Структура сучасної методології історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.4.4. Розширення сфери дії методології історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.4.5. Два шляхи реалізації методологічної функції філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.4.6. Безпосередній методологічний вплив філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 2.3.4.7. Опосередкований методологічний вплив філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - Розділ 3. Класична філософія історії: основні напрями і етапи розвитку

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.1. Виникнення філософії історії як галузі пізнання: загальна характеристика

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2. Прогресистський напрям філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.1. Прогресистський характер філософсько-історичної концепції Аврелія Августина

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.1.1. Філософсько-історичний компендіум Блаженного Августина

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.1.2. Спрямованість та періодизація історичного процесу

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.1.3. Спільнота земна й спільнота небесна

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.2. Прогресизм просвітницької філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.2.1. Філософія історії Монтеск'є

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.2.2. Філософсько-історична концепція Вольтера

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.2.3. Філософсько-історичні ідеї Тюрго

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.2.4. Система філософії історії Кондорсе

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.2.5. Філософсько-історична система Гердера

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.3. Прогресистське тлумачення історії представниками класичної німецької філософії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.3.1. Кант: всезагальна історія у всесвітньо-громадянському плані

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.3.2. Фіхте: історія як здійснення принципу свободи

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.3.3. Шеллінг: історія як єдність свободи та необхідності

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.3.4. Філософія історії Гегеля

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.2.3.5. Подальша доля філософсько-історичного прогресизму

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.3. РЕГРЕСИСТСЬКИЙ НАПРЯМ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.3.1. Регресистське тлумачення історії: класична парадигма

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.3.2. Зміна ролі регресистських концепцій у кризові періоди

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.3.3. Регресистська інтерпретація історичного процесу Монтенем

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.3.3.1. Об'єктивна зумовленість історичного скепсису Монтеня

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.3.3.2. Суть філософсько-історичних поглядів Монтеня

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.3.3.3. Ідеалізація природи Монтенем

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.3.4. Регресистські філософсько-історичні ідеї Руссо

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.3.4.1. Руссо про суперечливість історичного процесу

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.3.4.2. Чинники регресивності історичного процесу

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.3.4.3. Трансформація регресистських філософських концепцій історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4. Циклічний напрям класичної філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4.1. Причини особливого значення коловоротних теорій історії у пізньому стародавньому суспільстві

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4.1.1. Органічність зв'язку циклічних і міфологічних поглядів на історичну дійсність

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4.1.2. Коловоротні концепції як форма переходу від етнічної до авторської філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4.1.3. Природні та суспільні цикли як об'єктивна основа циклічного трактування темпоральних змін у життєдіяльності людей

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4.1.4. Перехідні періоди - час панування циклічних концепцій

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4.2. Історичні концепції Полібія та Сима Цяня

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4.2.1. Історія як коловорот: версія Полібія

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4.2.2. Історія як коловорот: версія Сима Цяня

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4.3. Формування європейської циклічної філософії історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4.3.1. Коловоротна філософія історії Макіавеллі

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4.3.2. Коловоротна концепція Кампанелли

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.4.3.3. Циклічна філософія історії Віко

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5. Перший начерк некласичної філософії історії: вчення про суспільно-економічні формації

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1. Дві наріжні проблеми філософсько-історичної системи Маркса

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1.1. Наукоцентричність духу тогочасної епохи

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1.2. Специфікація розвитку філософії історії з переходом історичного пізнання на науково-теоретичний рівень

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1.3. Необхідність конкретно-історичного розгляду філософсько-історичного вчення Маркса

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1.4. Термін "суспільно-історична теорія": основні значення

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1.5. Поняття "суспільно-історична теорія": широке значення терміна

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1.6. Поняття "суспільно-історична теорія": вужчий сенс

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1.7. Емпіризм і раціоналізм як протилежні підходи до побудови наукової суспільної теорії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1.8. Проблема побудови наукової суспільної теорії у класичній німецькій філософії: здобутки і межі

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1.9. Спроби побудови наукової теорії у спеціальних галузях тогочасного суспільствознавства

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1.10. Створення філософсько-історичної теорії - пріоритетна проблема тогочасного суспільствознавства

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1.11. Трактування структури формації як загальної структури людського суспільства

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.1.12. Шлях до матеріалістичного трактування історії

 • Філософія історії - Бойченко І. В. - 3.5.2. Формаційний підхід: основні характеристики

 • 1 2 3