Бюджетна система - Чала Н. Д. - 5.4. Державна податкова служба України

Ще одним органом оперативного управління бюджетом є Державна податкова служба України, діяльність якої регулюється Законом України "Про Державну податкову службу України" від 24 грудня 1993 р. зі змінами і доповненнями, включаючи зміни від 15 січня та 5 лютого 1998 р.

До системи органів Державної податкової служби належать:

1) Державна податкова адміністрація України;

2) державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі;

3) державні податкові інспекції у районах, містах і районах у містах;

4) податкова міліція.

Завданнями Державної податкової служби України є:

1) здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету та державних цільових фондів податків і зборів;

2) внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

3) прийняття у випадках, передбачених законодавством, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

4) формування і ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, і Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

5) роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

6) попередження злочинів та інших правопорушень, що віднесені законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, розслідування і зупинення.

Державну податкову службу очолює Голова Державної податкової адміністрації України (ДПА), який призначається на посаду та звільняється з неї Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Заступники Голови ДПА призначаються на посаду та звільняються з неї Кабінетом Міністрів

України за поданням Голови ДПА. Кількість заступників визначається Кабінетом Міністрів України.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі очолюють голови, які призначаються на посаду та звільняються з неї Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДПА України.

Державні податкові інспекції у районах, містах і районах у містах, міжрегіональні й об'єднані державні податкові інспекції очолюють керівники, які призначаються на посаду та звільняються з неї Головою ДПА України за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

Керівники управлінь податкової міліції призначаються на посаду і звільняються з неї Головою ДПА України.

Функціями Державної податкової адміністрації України є:

1) організація роботи державних податкових адміністрацій і державних податкових інспекцій;

2) видання у випадках, передбачених законодавством, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

3) затвердження форм податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів та форм звітів про роботу, проведену органами Державної податкової служби;

4) роз'яснення через засоби масової інформації порядку застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організація виконання цієї роботи органами Державної податкової служби;

5) здійснення підбору, розміщення, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів Державної податкової служби;

6) надання органами Державної податкової служби методичної та практичної допомоги з організації роботи, проведення обстеження і перевірки її стану;

7) автоматизація і комп'ютеризація роботи органів Державної податкової служби;

8) розроблення основних напрямів, форм, методів проведення перевірок щодо дотримання податкового і валютного законодавства;

9) передача матеріалів, що свідчать про організовану злочинну діяльність або дії, що створюють умови для такої діяльності, відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

10) передача відповідним правоохоронним органам матеріалів за фактами правопорушень, за які передбачена кримінальна відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подання Міністерству фінансів України і Головному управлінню Державного казначейства України звіту про надходження податків та інших платежів;

12) внесення пропозицій і розроблення проектів міжнародних угод відносно оподаткування, виконання, у межах визначених законодавством міжнародних угод з питань оподаткування;

13) надання фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів - ідентифікаційних номерів і ведення Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

14) прогнозування та аналіз надходжень податків, інших платежів, джерел податкових надходжень, вивчення впливу макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розроблення пропозицій щодо їх збільшення і зменшення втрат бюджету;

15) забезпечення виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж і організація роботи щодо контролю за наявністю цих марок на пляшках алкогольних напоїв і на пачках тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

16) внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

17) організація у межах своїх повноважень роботи із забезпечення охорони державної таємниці в органах Державної податкової служби.

Відокремленим органом у системі органів Державної податкової служби є податкова міліція, яка має власну структурну ієрархію і в цілому підпорядковується Голові ДПА України. її основними функціями є:

1) попередження злочинів та інших правопорушень, що віднесені законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, розслідування та покарання;

2) пошук платників податків, які ухиляються від сплати податків та інших платежів;

3) попередження корупції в органах Державної податкової служби та виявлення їх фактів;

4) забезпечення безпеки діяльності працівників органів Державної податкової служби.


Схожі статті
Бюджетна система - Чала Н. Д. - 5.4. Державна податкова служба України

Предыдущая | Следующая