Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 7. Управління у сфері соціального захисту населення

Фізична культура - складова частина загальної культури суспільства, спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки.

Закон України від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт".

Закон України від 15 вересня 1995 р. "Про туризм".

Положення "Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України".

В Україні розроблена довгострокова Державна програма розвитку фізичної культури і спорту, затверджена Указом Президента України від 22 червня 1994 року.

Безпосередня організація і контроль за виконанням програми покладається на Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України - центральний орган виконавчої влади у цій галузі діяльності

Систему органів управління фізичною культурою, спортом та туризмом становить:

- Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України

O Державна політика в галузі туризму визначається Верховною Радою України;

O Центральним органом виконавчої влади в галузі туризму також є Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України.

Добровільні спортивні товариства є масовими громадськими об'єднаннями. У своїй діяльності вони керуються законами України "Про фізичну культуру і спорт", "Про об'єднання громадян" та іншими законодавчими актами України.

В Україні створені добровільні спортивні товариства "Україна", "Колос", "Динамо", ЦСКА, "Гарт", які діють відповідно до статутів та положень про них.

Товариство "Україна" займається фізкультурно-оздоровчою роботою у виробничій та соціально-побутовій сферах, проводить масові спортивні змагання, а також бере участь у міжнародних спортивних змаганнях майже з усіх видів, які входять до програми Олімпійських ігор.

Добровільне спортивне товариство "Гарт" проводить свою роботу серед учнівської та студентської молоді, об'єднує професійні, навчально-виховні і вищі навчальні заклади, організує масові спортивні змагання, поєднуючи спорт з інтелектуальним, духовним та естетичним вихованням.

Спортивне товариство "Колос" охоплює сільське населення. Пріоритетним напрямком його роботи є реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, що передбачає створення в сільській місцевості територіальних фізкультурно-спортивних клубів.

Відомчі спортивні товариства "Динамо" та ЦСКА здійснюють масову фізкультурно-спортивну роботу серед робітників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, особливого складу правоохоронних органів, військових формувань та членів їх сімей.

Крім добровільних спортивних товариств, велику роль в розвитку фізичної культури і спорту відіграє Національний олімпійський комітет України (далі - НОК України), який є незалежною, неурядовою, громадською організацією і має виключне право представляти Україну на Олімпійських іграх, в Міжнародному олімпійському комітеті, міжнародних олімпійських організаціях.

6. Державна політика у справах сім'ї та молоді

Молодіжна політика в Україні є пріоритетним напрямком діяльності держави. її засади і принципи сформульовані в Декларації "Про засади державної молодіжної політики в Україні" від 15 грудня 1992 року.

Головними завданнями державної молодіжної політики є:

1) вивчення становища молоді, створення необхідних умов для зміцнення правових і матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій з метою повноцінного соціального становлення та розвитку молоді;

2) допомога молодим людям у реалізації і самореалізації їхніх творчих можливостей та ініціатив;

3) широке залучення юнаків і дівчат до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, формуванні його свідомості, розвитку традицій і національно-етнічних особливостей.

4) сприяння у працевлаштуванні після закінчення навчального закладу та ін.

Державна молодіжна політика поширюється на громадян України віком від 15 до 28 років.

Проведення державної політики з питань сім'ї, соціального становлення та розвитку молоді здійснюється Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України.

Управління у справах сім'ї та молоді реалізують державну політику стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства і дитинства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій громадян, забезпечення рівних прав і можливостей, а також організують виконання актів законодавства України, здійснюють контроль за їх реалізацією у межах своєї компетенції.

Соціальні служби для молоді надають молодим людям інформаційну, правову, психолого-педагогічну, медичну та інші форми соціальної допомоги, реалізують необхідні заходи з метою запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі (правопорушенням, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, проституції тощо) та їх подолання, здійснюють соціальну опіку над окремими категоріями молоді, зокрема інвалідами, дітьми-сиротами.

Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю. Особливості праці неповнолітніх встановлюються законодавством України.

7. Управління у сфері соціального захисту населення

Соціальне забезпечення та захист громадян України є одним із важливих напрямків діяльності держави.

1. Держава несе обов'язки по матеріальному підтриманню своїх громадян.

2. Створює умови для повного здійснення громадянами права на працю.

3. Гарантує рівні можливості у виборі професії та трудової діяльності.

4. Реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

5. Використання примусової праці забороняється.

6. Громадянам гарантуються захист від незаконного звільнення, право на своєчасне одержання винагороди.

Для здійснення управління фінансами пенсійного забезпечення створений Пенсійний фонд України, який є центральним органом виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України. Він діє згідно з Положенням "Про Пенсійний фонд України" від 1 червня 1994 року.

Система органів соціального захисту населення

З метою посилення соціальної спрямованості реформ створено Міністерство праці та соціальної політики України (далі - Мінпраці України), головним завданням якого є проведення активної соціальної політики щодо координування і комплексного здійснення соціальних перетворень у сфері трудових відносин, зайнятості, соціального захисту і пенсійного забезпечення населення.

Мінпраці України:

1) реалізує єдину державну політику щодо соціального забезпечення населення та соціальної захищеності інвалідів і громадян похилого віку;

2) несе відповідальність за розвиток цієї справи;

3) займається організацією роботи по призначенню та виплаті пенсій відповідно до чинного законодавства та ін.

Відповідно до Закону України від 16 грудня 1993 року "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", ветеранами праці визнаються особи, які сумлінно працювали в народному господарстві, державних установах, організаціях та об'єднаннях громадян, мають трудовий стаж (35 років - жінки і 40 років - чоловіки) і вийшли на пенсію. Право на пенсію за віком кожен громадянин, який досяг пенсійного віку (55 років - для жінок і 60 років - для чоловіків) і має необхідний трудовий стаж.

Порядок і умови пенсійного забезпечення встановлюються Законом України "Про пенсійне забезпечення". Громадянам похилого віку, які не мають права на трудову пенсію, призначається соціальна пенсія.Схожі статті
Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 7. Управління у сфері соціального захисту населення

Предыдущая | Следующая