Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Управління внутрішніми справами як самостійна галузь державного управління та його основні принципи

Як відомо, державне управління поділяється на сфери і галузі. До сфери входять питання управління загального, надвідомчого характеру (планування, стандартизація). До галузі відноситься організація управління однорідними, об'єктивно пов'язаними між собою підприємствами, установами, організаціями, що функціонують в тій чи іншій сфері господарського, соціально-культурного чи адміністративно-політичного життя.

Самостійною галуззю управління в адміністративно-політичній сфері є управління внутрішніми справами. Ця галузь має свої специфічні об'єкти управління. Управління внутрішніми справами поділяється на під галузі, які знаходяться в різноманітних управлінських зв'язках між собою.

Зміст галузі "внутрішні справи" має складний багатоструктурний характер.

До цієї галузі належать:

- охорона громадського порядку і боротьба зі злочинністю;

- гарантування безпеки дорожнього руху; охорона власності; гарантуванні пожежної безпеки;

- здійснення дозвільної системи;

- виконання кримінальних покарань та інші.

Усі перераховані напрямки об'єктивно взаємопов'язані, що дозволяє їх розглядати як досить складну, але єдину цілісну галузь управління.

Управління внутрішніми справами - це діяльність компетентних органів держави по забезпеченню охорони громадського порядку і громадської безпеки, охорони власності, особи, прав і законних інтересів громадян, захисту їх від злочинних та інших протиправних посягань, а також створення нормальних умов для діяльності державних і громадських організацій, праці і відпочинку громадян.

Управління внутрішніми справами має свою специфіку, що проявляється у правоохоронному характері управління. Воно має на меті:

- втілення в життя законів і підзаконних актів;

- попередження правопорушень;

- створення умов державним органам, підприємствам, установам, організаціям і громадянам для реалізації їх прав і покладених на них обов'язків;

Виховання у громадян правосвідомості, поваги до норм права і правил людського співіснування.

Управління внутрішніми справами характеризується також єдиноначальництвом, високою службовою дисципліною. Органи внутрішніх справ, які здійснюють управління в цій галузі, не тільки організують, але й практично здійснюють охорону громадського порядку і ведуть боротьбу зі злочинністю. Значна кількість працівників органів внутрішніх справ мають статус представників влади, наділені правом застосовувати заходи адміністративного примусу.

З наукової точки зору управління є складною динамічною системою, до якої входить велика кількість суб'єктів та об'єктів управління різного рівня, що взаємодіють між собою.

Динамізм системи управління виявляється в тому, що кожна його ланка, будучи суб'єктом управління щодо нижчих підлеглих ланок, своєю чергою, є об'єктом управління з боку вищих ланок. Кожен орган внутрішніх справ має такі взаємозв'язки.

овс

За характером взаємозв'язки та взаємодії можна визначити таким чином:

- з вищими та нижчими органами внутрішніх справ (підпорядкування та керівництво), з іншими органами і службами (взаємодія);

- взаємодія всередині самого органу внутрішніх справ (структурних підрозділів, окремих співробітників);

- з різноманітними державними і громадськими організаціями при вирішенні завдань щодо охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю (суд, прокуратура, СБУ, підприємства тощо);

- з органами державної виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями.Схожі статті
Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Управління внутрішніми справами як самостійна галузь державного управління та його основні принципи

Предыдущая | Следующая