Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Роль адміністративного права в регулюванні відносин у галузі управління внутрішніми справами

Управління внутрішніми справами є однією із галузей державного управління, тому адміністративному праву належить провідна роль у регулюванні суспільних відносин у цій галузі.

Норми адміністративного права закріплюють принципи управління внутрішніми справами, зокрема принципи законності, гласності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями.

Вони визначають компетенцію органів внутрішніх справ, їх структурних підрозділів і служб. Так, зокрема, основними завданнями міліції є забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, охорона і забезпечення громадського порядку, виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили тощо.

1) Нормами адміністративного права регулюється порядок проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.

2) Адміністративно-правові норми визначають форми і методи управлінської діяльності органів внутрішніх справ, встановлюють обов'язки і права їх працівників, а також їх відповідальність.

3) Нормами адміністративного права регулюються суспільні відносини по забезпеченню належного громадського порядку, який, насамперед, поряд з іншими правоохоронними органами держави, покликані охороняти органи внутрішніх справ. Визначаються правила поведінки громадян у громадських місцях, у транспорті.

4) Адміністративне право визначає міру відповідальності за вчинення правопорушень у сфері громадського порядку і громадської безпеки, а також порядок притягнення до відповідальності осіб, винних у їх вчиненні.

5) Адміністративно-правові норми відіграють важливу роль в організації і гарантуванні безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, функціонування паспортної і дозвільної систем, а також в організації охорони усіх форм власності.

6) Адміністративно-правовими нормами закріплюються права і обов'язки громадських організацій та громадян, які беруть участь в охороні громадського порядку.

7) Адміністративне право визначає форми взаємодії органів внутрішніх справ з прокуратурою, судами та іншими державними органами, а також з громадськими організаціями і громадянами з охорони громадського порядку.

8) Адміністративно-правові норми, що регулюють суспільні відносини в галузі органів внутрішніх справ містяться в законах України, постановах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, указах Президента України, нормативно-правових актах міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Важливим джерелом норм адміністративного права, які регулюють діяльність органів внутрішніх справ є нормативні акти МВС України. Накази, інструкції, положення, статути та інші нормативні акти МВС України містять численні адміністративно-правові норми, які регулюють діяльність апаратів і служб, що входять до системи МВС України.

Крім того, у межах своєї компетенції МВС України видає нормативні акти, які мають обов'язковий характер для органів, підприємств, установ і організацій, незалежно від їх відомчої належності, а також для громадян. Такі акти, наприклад, видаються з питань гарантування безпеки дорожнього руху, дозвільної системи, пожежної безпеки та ін.

Найважливішими нормативними документами, що регулюють діяльність органів міліції, є закони України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про попереднє ув'язнення", Положення "Про МВС України", Положення "Про проходження" служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та ін.Схожі статті
Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Роль адміністративного права в регулюванні відносин у галузі управління внутрішніми справами

Предыдущая | Следующая