Вікова та педагогічна психологія - Видра О. Г. - Характеристика типів особистості

Реалістичний тип (Р) - чоловічий, несоціальний, емоційно стабільний, орієнтований на сьогодення. Його представники займаються конкретними об'єктами та їх практичним використанням: інструментами, різними речами, тваринами, машинами. Віддають перевагу професіям, які вимагають моторних навичок, спритності, конкретності. Представники цього типу схильні до таких професій: механік, електрик, інженер, агроном, садівник, токар, водій, будівельник тощо. Для цього професійного типу характерними є невербальні інтелектуальні здібності. Психомоторні навички переважають над математичними здібностями і здібностями до мов.

Інтелектуальний тип (І) - орієнтований на розумову працю. Він несоціальний, аналітичний, раціональний, незалежний, оригінальний. Переважають теоретичні та, деякою мірою, практичні цінності. Йому подобається вирішувати завдання, що вимагають абстрактного мислення. Інтелектуал надає перевагу науковим професіям, таким як: ботанік, астроном, фізик, математик тощо. Володіє високорозви-неними вербальними і невербальними здібностями.

Соціальний тип (С) - ставить перед собою такі цілі й завдання, які дозволяють встановити тісний контакт з навколишнім середовищем. Володіє соціальними вміннями й потребує соціальних контактів. Риси характеру: соціальність, бажання навчати і виховувати, гуманність, жіночність. Найбільшу перевагу віддає навчанню, лікуванню, обслуговуванню. В основному це лікар, вчитель, психолог. Намагається триматися осторонь від інтелектуальних проблем. Активний, вміє пристосовуватися. Проблеми вирішує, опираючись переважно на емоції, почуття і вміння спілкуватися. Притаманні хороші вербальні і відносно слабкі невербальні здібності.

Конвенційний тип (К) Віддає перевагу чітко структурованій діяльності. З оточуючого середовища вибирає цілі, задачі і цінності, які формуються із звичаїв й обумовлені станом суспільства. Підхід до проблем є стереотипним, практичним і конкретним. Спонтанність і оригінальність не характерні. Притаманні ригідність, консерватизм, залежність. Надає перевагу професіям, пов'язаним з розрахунками, канцелярією - бухгалтер, касир, економіст, статист, комірник, працівник банку, ревізор тощо. Володіє добрими навичками спілкування і моторними навичками. Математичні здібності розвинуті у нього краще, ніж вербальні. Він поганий керівник і організатор, його рішення переважно залежать від оточуючих його людей.

Підприємницький тип (П) Обирає цілі, цінності і задачі, які дозволяють йому проявити енергію, ентузіазм, імпульсивність, домінантність, реалізувати любов до пригод. Віддає перевагу чисто "чоловічим", керівним ролям, у яких він може задовольнити свої потреби в домінантності й визнанні. Це такі професії, як директор, телерепортер, завідувач, менеджер, журналіст, дипломат тощо. Для цього професійного типу характерна дуже широка сфера діяльності. Йому не подобаються заняття, пов'язані з ручною працею, а також ті, що вимагають посидючості, значної концентрації уваги й інтелектуальних зусиль. Віддає перевагу невизначеним вербальним задачам, які пов'язані з керівництвом, високим статусом і владою. Досягає успіхів в управлінні, бізнесі та спорті.

Артистичний тип (А) Відхиляється від чітко структурованих проблем і видів діяльності, що передбачають велику фізичну силу. В спілкуванні з оточуючими опирається на свої безпосередні почуття, емоції, інтуїцію та уяву. Йому притаманні складні погляди на життя, гнучкість, незалежність рішень. Це несоціальний, оригінальний тип.

За результатами дослідження зробіть Висновки Орієнтуючись на такі питання та вказівки:

- Наведіть аналіз своїх результатів.

- Який тип особистості (формула типу) на ваш погляд відповідає вчителеві технологій?

- Чи відповідає ваша професійна спрямованість з обраною майбутньою професією. Ваші думки з цього приводу.

- Які профорієнтаційні поради ви можете собі надати?

Питання для самоконтролю та захисту практичної роботи

1. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості в юнацькому віці.

2. Яка соціальна ситуація розвитку юнаків?

3. У чому полягає психологічна готовність юнаків до дорослого життя?

4. Що таке самовизначення (ідентичність)?

5. Яка причина кризи ідентичності?

6. Охарактеризуйте основні варіанти становлення ідентичності юнаків.

7. Що є провідною діяльністю юнаків? Охарактеризуйте її.

8. Які особливості розвитку сприймання і пам'яті в юнацькому віці?

9. Охарактеризуйте особливості розвитку мовлення і уяви в юнацькому

Віці.

10. Як розвивається мислення і увага в юнацькому віці?

11. Розкрийте психологічні особливості взаємин юнаків з однолітками.

12. Назвіть психологічні особливості взаємин юнаків з дорослими.

13. Розкрийте зміст проблеми сенсу життя в ранньому юнацькому віці.

14. З яких етапів складається вік дорослості?

15. Що таке акмеологія?

16. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості дорослих людей.

17. Які особливості розвитку відчуттів та сприймання дорослих?

18. Охарактеризуйте особливості розвитку мовлення і уяви в дорослому віці.

19. Як розвивається мислення і увага у дорослих?

20. У чому полягають особливості розвитку пам'яті в дорослому віці?

21. Що таке нормативні, ненормативні, життєві та біологічні кризи?

22. Назвіть нормативні кризи віку дорослості та поясніть коротко їх суть.

23. Охарактеризуйте біологічні кризи віку дорослості.

24. Назвіть життєві кризи віку дорослості та охарактеризуйте їх.


Схожі статті
Вікова та педагогічна психологія - Видра О. Г. - Характеристика типів особистості

Предыдущая | Следующая