Вікова та педагогічна психологія - Видра О. Г. - Тема № 2. Психологія дошкільного дитинства

Мета: Здійснити аналіз особливостей психічного розвитку і виховання дитини періоду новонародженості, немовляти, дітей раннього і дошкільного дитинства; навчитись визначати тип темпераменту за методикою Б. Й. Цуканова.

Завдання:

1) проаналізуйте, зробіть конспект, та вивчіть теоретичні відомості з теми. Розкрийте і занотуйте основні поняття теми. Виконайте завдання для самостійної роботи. За бажанням підготуйте доповіді до цієї теми;

2) виконайте практичну роботу, зробіть висновки й захистіть результати вивчення цієї теми.

Основні поняття теми: Період новонародженості, немовлячий період, раннє дитинство, дошкільний вік, рефлекторні рухи, захисні механізми, безпосереднє емоційне спілкування, комплекс пожвавлення, автономне мовлення, криза першого року, предметна гра, криза трьох років сюжетно-рольова гра, оригінальне словотворення.

Тематичні питання

1. Психологічні особливості новонародженої дитини.

2. Психологія немовляти.

3. Психічний розвиток у ранньому дитинстві.

4. Психологічна характеристика дошкільного віку.

Завдання для самостійної роботи

Потрібно письмово скласти порівняльну характеристику розвитку психічних пізнавальних процесів (відчуттів, сприймання, пам'яті, мислення та уяви), а також уваги дитини першого року життя, раннього дитинства та дошкільного віку.

Другим завданням є законспектувати психологічні особливості розвитку особистості дітей дошкільного віку, а саме: характеристику таких особистісних новоутворень, як субпідрядність мотивів, засвоєння моральних норм, формування довільної поведінки, самооцінки, розвиток динамічної та змістовної сторін емоцій і почуттів дошкільника [8, с. 110-112; 42, с. 158-159].

Тематика доповідей з даної теми

1. Початок психічного життя майбутньої дитини в утробі матері.

2. Виховання майбутньої дитини в утробі матері.

3. Дослідження особливостей розвитку мислення та мовлення у дітей дошкільного віку Ж. Піаже.

4. Сучасна підготовка дошкільників до навчання у школі.

5. Психологічні особливості провідної діяльності у дошкільному дитинстві.

Орієнтовні теоретичні відомості

Перший рік життя дитини поділяється на період Новонародже-ності та період Немовляти.

Процес народження є тяжким, переломним, критичним моментом в житті дитини. Дитина, відокремлюючись від матері, потрапляє в зовсім нові умови існування (холодніше середовище, освітленість, повітря...), які вимагають іншого типу дихання, харчування. Дитина фізично не готова існувати самостійно. Вона пов'язана з матір'ю фізіологічно і психологічно. Все це є Причинами Першої в житті людини кризи - кризи новонародженості.

Основні анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини

Зазвичай діти народжуються вагою 3-3,5 кг. (причому в перші кілька днів життя дитина дещо втрачає вагу). Довжина тіла приблизно 49-51 см. М'язи та зв'язки дуже слабкі, кістки не зміцнілі, не сформовані нервові механізми, що забезпечують рухи рук і самостійне пересування дитини. Нервова система Морфологічно (за своєю будовою) сформована, але мозок ще продовжує розвиватися. У корі великих півкуль є основні борозни і звивини. Кількість нервових клітин така ж, як у мозку дорослої людини. Проте нервові клітини майже не мають розгалужень, провідні шляхи не вкриті мієліном (ізоляційна оболонка навколо нервових волокон).

З перших днів життя у дитини функціонує Система безумовних рефлексів: 1) харчові (ковтання, ссання, випльовування); 2) Захисні (чхання, кашляння, мигання зіниць, здригання, збуджені рухи ручками і ніжками, плач, хапання, плавання, відштовхування ніжками від опори); 3) Орієнтувальні (повернення очей і голівки в бік джерела світла).Схожі статті
Вікова та педагогічна психологія - Видра О. Г. - Тема № 2. Психологія дошкільного дитинства

Предыдущая | Следующая