Українське цивільне право - Заіка Ю. О

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - СЛОВО ДО ЧИТАЧА

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 1. Загальні положення

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.1. Поняття цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.2. Предмет цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.3. Метод правового регулювання

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.4. Принципи цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.5. Система цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.6. Відмежування цивільного права від інших галузей права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.7. Цивільне законодавство

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.8. Недійсність нормативних актів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.9. Дія цивільних законів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.10. Аналогія закону й аналогія права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.11. Значення судової практики

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 2. Наука цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 2.1. Поняття науки цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 2.2. Класична література з цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 2.3. Радянська навчальна література з цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 2.4. Вітчизняна цивілістика

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 3. Цивільні правовідносини

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 3.1. Поняття цивільних правовідносин

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 3.2. Суб'єкти цивільних правовідносин

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 3.3. Об'єкти цивільних правовідносин

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 3.4. Зміст цивільного правовідношення

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 3.5. Види цивільних правовідносин

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 3.6. Підстави виникнення цивільних правовідносин

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 4. Фізичні особи

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.1. Поняття та ознаки цивільної правоздатності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.2. Цивільна дієздатність

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.3. Обмеження цивільної дієздатності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.4. Визнання фізичної особи недієздатною

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.6. Оголошення фізичної особи померлою

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.7. Опіка та піклування

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 5. Юридичні особи

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.1. Поняття та ознаки юридичної особи

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.2. Створення юридичної особи

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.3. Припинення юридичної особи

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.4. Види юридичних осіб

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5. Господарські товариства

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.1. Поняття господарського товариства

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.2. Повне товариство

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.3. Командитне товариство

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.4. Товариство з обмеженою відповідальністю

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.5. Товариство з додатковою відповідальністю

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.6. Акціонерне товариство

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.7. Виробничий кооператив

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 6. Держава та територіальні громади як суб'єкти цивільних правовідносин

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 7. Об'єкти цивільних прав

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 7.1. Поняття об'єктів цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 7.2. Речі

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 7.3. Результати роботи та послуги

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 7.4. Гроші

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 7.5. Цінні папери

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 7.6. Види цінних паперів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 8. Особисті немайнові права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 8.1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 8.2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (статті 281-293)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 8.3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (статті 294-315)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 9. Правочини

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.1. Поняття та види правочинів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.2. Класифікація правочинів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.3. Умови дійсності правочину

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.4. Форма правочину

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.5. Правові наслідки порушення форми правочину

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.6. Нікчемні правочини

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.7. Оспорювані правочини

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.8. Правові наслідки визнання правочину недійсним

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 10. Представництво

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 10.1. Поняття, підстави та види представництва

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 10.2. Довіреність та її види

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 10.3. Довіреності, що видаються організаціями на одержання певних цінностей

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 10.4. Представництво без повноважень

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 11. Строки

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 11.1. Поняття та види строків у цивільному праві

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 11.2. Поняття та види строків позовної давності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 11.3. Початок перебігу строків позовної давності

 • 1