Українське цивільне право - Заіка Ю. О

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - СЛОВО ДО ЧИТАЧА

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 1. Загальні положення

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.1. Поняття цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.2. Предмет цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.3. Метод правового регулювання

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.4. Принципи цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.5. Система цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.6. Відмежування цивільного права від інших галузей права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.7. Цивільне законодавство

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.8. Недійсність нормативних актів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.9. Дія цивільних законів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.10. Аналогія закону й аналогія права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 1.11. Значення судової практики

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 2. Наука цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 2.1. Поняття науки цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 2.2. Класична література з цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 2.3. Радянська навчальна література з цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 2.4. Вітчизняна цивілістика

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 3. Цивільні правовідносини

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 3.1. Поняття цивільних правовідносин

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 3.2. Суб'єкти цивільних правовідносин

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 3.3. Об'єкти цивільних правовідносин

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 3.4. Зміст цивільного правовідношення

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 3.5. Види цивільних правовідносин

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 3.6. Підстави виникнення цивільних правовідносин

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 4. Фізичні особи

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.1. Поняття та ознаки цивільної правоздатності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.2. Цивільна дієздатність

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.3. Обмеження цивільної дієздатності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.4. Визнання фізичної особи недієздатною

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.6. Оголошення фізичної особи померлою

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 4.7. Опіка та піклування

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 5. Юридичні особи

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.1. Поняття та ознаки юридичної особи

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.2. Створення юридичної особи

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.3. Припинення юридичної особи

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.4. Види юридичних осіб

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5. Господарські товариства

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.1. Поняття господарського товариства

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.2. Повне товариство

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.3. Командитне товариство

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.4. Товариство з обмеженою відповідальністю

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.5. Товариство з додатковою відповідальністю

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.6. Акціонерне товариство

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 5.5.7. Виробничий кооператив

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 6. Держава та територіальні громади як суб'єкти цивільних правовідносин

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 7. Об'єкти цивільних прав

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 7.1. Поняття об'єктів цивільного права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 7.2. Речі

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 7.3. Результати роботи та послуги

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 7.4. Гроші

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 7.5. Цінні папери

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 7.6. Види цінних паперів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 8. Особисті немайнові права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 8.1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 8.2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (статті 281-293)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 8.3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (статті 294-315)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 9. Правочини

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.1. Поняття та види правочинів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.2. Класифікація правочинів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.3. Умови дійсності правочину

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.4. Форма правочину

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.5. Правові наслідки порушення форми правочину

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.6. Нікчемні правочини

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.7. Оспорювані правочини

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 9.8. Правові наслідки визнання правочину недійсним

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 10. Представництво

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 10.1. Поняття, підстави та види представництва

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 10.2. Довіреність та її види

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 10.3. Довіреності, що видаються організаціями на одержання певних цінностей

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 10.4. Представництво без повноважень

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 11. Строки

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 11.1. Поняття та види строків у цивільному праві

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 11.2. Поняття та види строків позовної давності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 11.3. Початок перебігу строків позовної давності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 11.4. Зупинення, перерва та поновлення строків позовної давності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 12. Відповідальність у цивільному праві

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 12.1. Поняття цивільно-правової відповідальності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 12.2. Форми і види цивільно-правової відповідальності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 12.3. Умови цивільно-правової відповідальності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 12.4. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - РОЗДІЛ II. РЕЧОВЕ ПРАВО

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 13. Право власності. Речові права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 13.1. Поняття та зміст права власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 13.2. Підстави набуття права власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 13.3. Момент виникнення права власності за договором

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 13.4. Підстави припинення права власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 13.5. Право спільної власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 13.6. Переважне право купівлі

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 13.7. Поняття та види речових прав

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 13.8. Сервітути. Емфітевзис. Суперфіцій

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 14. Спадкове право

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.1. Поняття спадкування. Спадщина

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.2. Час і місце відкриття спадщини

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.3. Спадкування за заповітом

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.4. Заповідальний відказ. Заповідальне покладання

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.5. Форма заповіту

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.6. Складання заповіту з умовою

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.7. Секретний заповіт

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.8. Обов'язкова частка у спадщині

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.9. Спадковий договір

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.10. Спадкування за законом

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.11. Усунення від спадщини

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.12. Прийняття спадщини. Відмова від спадщини

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.13. Охорона спадкового майна

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 14.14. Оформлення права на спадщину

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 15. Захист права власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 15.1. Поняття та засоби захисту права власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 15.2. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 15.3. Негаторний позов як засіб захисту права власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 15.4. Інші цивільно-правові засоби захисту права власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - РОЗДІЛ III. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 16. Право інтелектуальної власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 16.1. Поняття права інтелектуальної власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 16.2. Об'єкти права інтелектуальної власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 16.3. Поняття авторського права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 16.4. Об'єкти авторського права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 16.5. Суб'єкти авторського права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 16.6. Права автора

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 16.7. Види авторських договорів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 16.8. Суміжні права

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 16.9. Захист авторських та суміжних прав

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 16.10. Право промислової власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 16.11. Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - РОЗДІЛ IV. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 17. Загальні положення про зобов'язання

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 17.1. Поняття та види цивільно-правових зобов'язань

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 17.2. Підстави виникнення зобов'язань

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 17.3. Сторони у зобов'язанні

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 17.4. Виконання зобов'язання

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 17.5. Предмет, спосіб, час і місце виконання зобов'язання

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 17.6. Підстави припинення зобов'язань

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 17.6.1. Поняття та види припинення зобов'язань

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 17.6.2. Припинення зобов'язань за волею сторін

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 17.6.3. Припинення зобов'язань за обставин, що не залежать від волі сторін

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 18. Види забезпечення виконання зобов'язань

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 18.1. Поняття видів забезпечення виконання зобов'язань

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 18.2. Неустойка та її види

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 18.3. Порука. Гарантія

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 18.4. Завдаток

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 18.5. Застава

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 18.6. Притримання

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 19. Загальні положення про договори

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 19.1. Поняття договору, його зміст та форма

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 19.2.Класифікація договорів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 19.3. Порядок укладення договорів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 19.4. Зміна та розірвання договору

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - РОЗДІЛ V. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 20. Договір купівлі-продажу (глава 54 ЦК України)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 20.1. Загальна характеристика договору

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 20.2. Обов'язки сторін за договором купівлі-продажу

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 20.3. Відповідальність сторін за неналежне виконання договору купівлі-продажу

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 20.4. Договор роздрібної купівлі-продажу

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 20.5. Права покупця при купівлі товарів належної якості

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 20.6. Купівля-продаж житлових будинків (квартир)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 21. Договір поставки (ст. 712 ЦК)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 22. Договір контрактації (ст. 713 ЦК)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 23. Договори на постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу (ст. 714 ЦК)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 24. Договір довічного утримання (догляду). Рента (Глави 56, 57 ЦК)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 24.1. Договір довічного утримання (догляд)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 24.2. Рента (статті 731-743 ЦК)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 25. Договір майнового найму (оренди)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 25.1. Загальна характеристика договору (ст. 759 ЦК)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 25.2. Обов'язки сторін

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 25.3. Припинення договору найму. Доля поліпшень

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 25.4. Договір лізингу (статті 806-809 ЦК)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 26. Договір найму житла

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 26.1. Поняття та різновиди договору найму житла

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 26.2. Договір найму (оренди) житла (статті 810-826 ЦК)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 26.3. Договір найму житла соціального призначення

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 26.4. Договір найму житла, що є об'єктом права державної або комунальної власності

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 26.4.1. Загальна характеристика договору

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 26.4.2. Права наймача житлового приміщення

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 26.4.3. Обов'язки наймодавця

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 26.4.4. Обов'язки наймача

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 26.4.5. Підстави припинення договору

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 27. Договір позички (ст. 827 ЦК)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 28. Договір підряду (ст. 837 ЦК)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 28.1. Загальна характеристика

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 28.2. Обов'язки сторін

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 28.3. Договір побутового підряду

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 28.4. Договір будівельного підряду (ст. 875 ЦК)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 28.5. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт (ст. 887 ЦК)

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 29. Транспортні договори

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 29.1. Транспортне законодавство

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 29.2. Поняття та види транспортних договорів

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 29.3. Поняття та види перевезень

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 29.4. Договір перевезення вантажу

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 29.5. Відповідальність перевізника за збереженість вантажу

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 29.6.Комерційний акт. Акт загальної форми

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 29.7. Підстави звільнення перевізника від відповідальності за недостачу, пошкодження та псування вантажу

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 29.8. Договір перевезення пасажира та багажу

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - Глава 30. Страхові зобов'язання

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 30.1. Загальні положення

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 30.1.1. Страхування

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 30.1.2. Страховик

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 30.1.3. Страхувальник

 • Українське цивільне право - Заіка Ю. О. - 30.1.4. За об'єктами страхування вирізняють

 • 1 2