Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розробка конструкторського задуму товару

Кожному виробникові, для того щоб утриматись на ринку, а тим більш успішно на ньому розвиватися, необхідно постійно удосконалювати існуючі товари (як самі конструкції, так і технології виробництва, а також методи їхньої реалізації), розробляти нові товари і виводити їх на ринок. Іншими словами, здійснювати інновації. Однак інноваційний шлях розвитку пов'язаний зі значним ризиком. Ризик може бути істотно зменшений за умови проведення аналізу його чинників. При цьому можна кількісно оцінити можливі втрати і розробити заходи щодо їх зниження. Для цього необхідно послідовно розглянути основні стадії розробки нового товару і його виведення на ринок. Це надасть можливість виявити та проаналізувати фактори ризику і, відповідно, оцінити ступінь ризику на кожному з етапів інноваційного процесу.

Процес розробки і виведення на ринок нового товару включає наступні етапи:

O формування ідей;

O розробка конструкторського задуму товару і його перевірка;

O аналіз цільового ринку, розробка стратегії маркетингу по виведенню товару на ринок і подальшій його реалізації;

O аналіз можливостей виробництва і збуту;

O виготовлення товару;

O випробування товару в ринкових умовах;

O розгортання комерційного виробництва товару.

Оскільки, в будь-якому проекті, є ідея, то поетапний розгляд ризиків варто вести, починаючи з етапу розробки конструкторського задуму товару.

Розробка конструкторського задуму товару

Сутність ризику: Порушення термінів розробки конструкції; невідповідність розробленої конструкції ідеї товару, низька якість конструкції.

Можливі наслідки: Розробка неконкурентного товару, запізнення з виходом на ринок, розробка конструкції, яка не відповідає вимогам ринку.

Чинники ризику: Недостатній досвід і кваліфікація конструкторів, недостатня чи неправильна інформованість конструкторів про ідею товару, неузгодженість в роботі конструкторів із працівниками виробничих, маркетингових і збутових підрозділів.

Аналіз цільового ринку, розробка стратегії маркетингу по виведенню товару на ринок і подальшій його реалізації.

Сутність ризику: Невідповідність фактичної структури, розмірів і поведінки цільового ринку прогнозованим, неадекватна маркетингова стратегія виходу на ринок.

Можливі наслідки: Товар не знаходить споживача, характеристики товару не відповідають потребам споживача, перевищення наміченого бюджету маркетингових заходів.

Чинники ризику: Неправильний вибір принципів і факторів сегментації, неправильне позиціонування товару, недооцінка конкурентів, ігнорування місцевих умов і традицій у регіонах споживача.

Аналіз можливостей виробництва і збуту

Сутність ризику: Недооцінка можливостей виробництва, неможливість доведення товарів до цільових споживачів, труднощі зі збутом.

Чинники ризику: Помилки у формуванні системи розподілу і товароруху, недооцінка чи переоцінка можливостей виробництва.

Виготовлення товару

Сутність ризику: Порушення термінів виготовлення дослідного зразка і освоєння виробництва, невідповідність реального товару ідеї конструкторського задуму за технічними, економічними, якісними та іншими параметрами.

Можливі наслідки: Випуск неконкурентної продукції, випуск продукції, що не відповідає вимогам ринку.

Чинники ризику: Недостатня кваліфікація кадрів, низька трудова дисципліна, не відповідне за своїми параметрами технологічне обладнання.

Випробування товару в ринкових умовах

Сутність ризику: Неадекватна оцінка результатів випробувань; помилка у виборі сегментів ринку для випробувань (помилка репрезентативності) і, як наслідок, неправильна оцінка результатів випробувань.

Чинники ризику: Необ'єктивність аналізу іспитів; порушення термінів і методики випробувань; вибір для випробувань товару, сегментів ринку (груп споживачів, регіонів, галузей і т. д.), які не відповідають складу і структурі цільового ринку збуту.Схожі статті
Товарна інноваційна політика - Сумець О. М. - Розробка конструкторського задуму товару

Предыдущая | Следующая