PR для менеджерів і маркетолога - Примак Т. О. - Прес-реліз

Прес-реліз не носить особистого характеру. Він створюється для того, щоб поінформувати певні аудиторії про ті події, які відбулися або мають відбутися на підприємстві. Серед прес-релізів можна виділити бізнес-релізи, спеціальні релізи для споживачів з інформацією про товар, фінансові релізи для акціонерів тощо.

Загальні вимоги для прес-релізів

1. Прес-реліз - це короткий документ, обсяг якого має не перевищувати однієї сторінки формату А-4. До ЗМІ щодня надходять сотні прес-релізів від різних організацій. І, як правило, передусім прочитуються ті, що мають зазначений розмір, оскільки час у працівників мас-медіа, які працюють з кореспонденцією, дуже обмежений. Коли вся інформація викладена на одній сторінці, досвідченому працівникові не потрібно докладати додаткових зусиль на її сприйняття. Він здатний одразу зрозуміти, в чому справа.

2. У прес-релізі має бути новина і розкритий тільки один інформаційний привід. Кілька інформаційних приводів розосереджують увагу й не концентрують її на головному. Інформаційний привід стане новиною, коли інформація актуальна, цікава читачам/глядачам тих ЗМІ, куди направлений прес-реліз, є суспільно значущою та походить від певних лідерів.

3. У прес-релізі мають бути присутні: дата його надсилання; точна назва організації, яка його випускає; відомості про те, де можна уточнити наведену інформацію.

4. Композиція прес-реліза дозволяє в необхідних випадках скорочувати його, починаючи з кінця. В реальній практиці тільки частина наведеної інформації може бути опублікованою у ЗМІ. Тому в процесі підготовки прес-реліза інформацію розміщують в порядку зменшення її важливості за принципом "перевернутої піраміди". Головні пункти повідомлення фіксуються в перших двох абзацах. Решта - коментарі, аналіз, відомості, пояснення - у наступних.

5. У прес-релізі має бути заголовок, в якому розкрито інформаційний привід. Він є основним елементом, який привертає увагу і розкриває сутність даного документа. Крім цього, заголовок задає тон загального сприйняття тексту повідомлення. Наприклад:

"У результаті серпневої пожежі 2009 р. у Криму згоріло 450 га лісових угідь".

"У результаті серпневої пожежі 2009 р. у Криму згоріло ТІЛЬКИ 450 га лісових угідь. Решту вдалося зберегти силами МНС України". Подія одна і та сама, але сприйняття її - різне.

6. У перших двох абзацах надається відповідь на такі, здавалося б, дуже прості запитання: "Що відбулося?", "Де відбулося?", "Коли відбулося?", "За участі кого відбулося?", "Чому відбулося?", "Як відбулося?". Відповіді на них дають змогу усвідомити всю новину повною мірою. Перше речення першого абзацу, як правило, повторює заголовок, при цьому дещо розширює та уточнює його.

7. Прес-релізи стають цікавішими, коли в них цитуються лідери громадськості, котрі коментують ту подію, що відбулася. Добре, якщо висловлювання наведені не в минулому часі, а в теперішньому. Це створює ефект присутності. Однак наведення цитат не обов' язкове, оскільки іноді обсяг прес-реліза не дозволяє це зробити.

8. У прес-релізі не має бути абревіатур і скорочень, крім загальноприйнятих. Імена та прізвища наводяться повністю принаймні один раз. Іншомовні імена та прізвища наводяться в оригінальному написанні та в українській транскрипції. Прес-реліз не потрібно перевантажувати цифрами.

9. Прес-реліз інколи може мати в своїй структурі бекграунд.

10. Прес-реліз про подію, яка має відбутися, подається у ЗМІ не пізніше ніж за день до події. А про подію, що відбулася, - безпосередньо по її завершенні.

11. В оформленні прес-реліза в лівому верхньому куті вказують адресу та повну назву організації, з якої він походить. Нижче повідомляють, що це прес-реліз. Ще нижче в лівому куті зазначають дату надсилання, назву ЗМІ та посаду того, кому спрямований даний документ. У правій частині вказують координати особи чи осіб, до яких можна звернутися за додатковою інформацією. Однак ці відомості можна наводити як на початку прес-реліза, до заголовка, так і в самому кінці. Потім зазначають відомості щодо публікації реліза, коли його можна публікувати, а нижче, великими літерами, подається заголовок, після якого вже йде основний текст.

Розглянемо кілька прикладів прес-релізів і проаналізуємо типові помилки в їх створенні.

Прес-реліз 1. "Експерт": 10років на медичному ринку України

25 листопада 2011 р., м. Київ

Видавництво "Експерт ЛТД" відзначило свій 15-літній ювілей запровадженням нового проекту - часопису "Сучасна психіатрія".

За 15 років, що минули, видавництво випустило у світ понад 20 проектів, які користуються незмінним попитом серед науковців, лікарів-практиків і студентів. Усі проекти набули фахового визнання у Вищій ате-стаційній комісії України.

На відзначення свого ювілею видавництво робить подарунок усій психіатричній галузі медицини - відтепер кожний працівник у цій сфері має можливість ознайомлюватися з новітніми методиками лікування психічних захворювань і найефективнішими медичними препаратами.

Часопис "Сучасна психіатрія" розповсюджуватиметься по всіх психіатричних клініках України кур'єрською доставкою безоплатно (по одному примірнику) і через передплату у відділеннях зв'язку. Підписний індекс...

Анонси часопису подаватимуться на сайті www.....ua. Інформація надається безкоштовно.

Зауваження до прес-реліза

1. Не дотримано оформлення: не вказано, куди і кому спрямований ре-ліз, до кого можна звернутися за додатковою інформацією, коли можна його публікувати.

2. Із реліза не видно, що є інформаційним приводом: святкування 10-літнього ювілею компанії чи вихід нового журналу "Сучасна психіатрія". Якщо інформаційним приводом є ювілей компанії, то це слабкий привід, тому що в тексті не пояснюється, наскільки це значимо для певних аудиторій. Якщо приводом є вихід нового журналу, тоді з цього й слід починати.

3. Через те, що чітко не визначено інформаційний привід, заголовок втрачає всякий зміст.

Як потрібно зробити

Видавництво "Експерт"

Вул. Велика Васильківська, 80,

03і50, м. Київ, Україна

Прес-реліз

25 Листопада 2011 Р. За додатковою інформацією

Головному редактору газети ЗвеРТатися до-

"Здоров Я України" Карпозубенка Петра Опанасовича,

Директора видавництва "Експерт"

Тел.-_

E-mail-_

ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ З ДНЯ НАДХОДЖЕННЯ РЕЛІЗА

"СУЧАСНА ПСИХІАТРІЯ" ЗАВОЙОВУЄ РИНОК УКРАЇНИ

На ринок України вийшов новий журнал "Сучасна психіатрія", орієнтований на лікарів. Тепер працівники психіатричної галузі медицини мають спеціалізоване фахове видання, в якому публікуються новітні методики лікування психічних захворювань, новини фармакології в цій сфері та сучасні досягнення психіатрії.

Випуском журналу "Сучасна психіатрія" видавництво "Експерт" відсвяткувало свій 15-літній ювілей. За 15 років роботи на українському ринку видавництво випустило понад 20 проектів, які користуються незмінним попитом серед науковців, лікарів-практиків і студентів. Усі проекти набули фахового визнання у Вищій атестаційній комісії України.

Часопис "Сучасна психіатрія" розповсюджуватиметься по всіх психіатричних клініках України кур'єрською доставкою безоплатно (по одному примірнику) і через передплату у відділеннях зв'язку. Підписний індекс...

Анонси часопису подаватимуться на сайті www.....ua. Інформація надається безкоштовно.

Прес-реліз 2

Супермаркет "Дари моря" Адреса:_

Прес-реліз

13 червня 2011 р. За додатковою інформацією

Марині Остапенко, звертатися до:

Головному редакторові журналу Пилипенка Максима Львовича,

"Торговий експерт" Директора супермаркета "Дари моря"

Тел.:_

E-mail:_

ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ З ДНЯ НАДХОДЖЕННЯ РЕЛІЗА

У СУПЕРМАРКЕТІ "ДАРИ МОРЯ" ВВЕДЕНО В ДІЮ НОВУ СИСТЕМУ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ

12 червня 2011 р. компанією "Дивиал 2000" відкрито новий супермаркет "Дари моря", який автоматизовано за допомогою системного інтегратора - компанії "ІКС - Маркет".

Перед компанією "ІКС - Маркет" ставилися завдання щодо створення програмного продукту, який би дозволив автоматично контролювати това-рорух, забезпечував безперебійну роботу кас і вагових відділів, здійснював контроль та облік грошових і товарних потоків.

Компанія "ІКС - Маркет" успішно вирішила поставлені завдання за допомогою програмних комплексів "Маркет +" і "ХІТ", які дають змогу здійснювати роботи "front-office" та "back-office" з максимальною адаптацією до особливостей режиму роботи магазину.

"За допомогою впроваджених автоматизованих систем, - зазначає директор супермаркета пан Пилипенко М. Л., - ми сподіваємося поліпшити контроль за товарорухом і значно спростити облік фінансових потоків, що дасть нам змогу вивільнити час працівників".

Безперебійну роботу кас і вагових відділів забезпечує торговельне електронне устаткування підвищеної надійності, яке відповідає вимогам замовника. До комплексу входять POS-термінали, фіскальні реєстратори, сканери, ваговимірювальне устаткування, товарні ваги.

Зауваження до прес-реліза

1. Заголовок дуже довгий. В ньому відсутня інтрига.

2. У першому абзаці дуже довге речення, в якому втрачається зміст. Крім цього, метою даного релізу є показ партнерства супермаркета з компанією "ІКС - Маркет", що в даному абзаці не зазначено.

3. У другому і третьому абзацах не потрібно перераховувати всі завдання. З тексту не видно, який програмний комплекс яке завдання вирішує, не показано, хто є розробником програмного продукту.

4. З третього абзацу не зрозуміло, що являють собою програмні комплекси "Маркет +" і "ХІТ" і як вони дозволяють здійснювати роботи "front-office" та "back-office".

5. У четвертому абзаці цитату наводити не обов'язково, оскільки вона є повторенням уже наведеної інформації.

Як потрібно зробити

Супермаркет "Дари моря" Адреса:_

Прес-реліз

13 червня 2011 р. За додатковою інформацією

Марині Остапенко, звертатися до:

Головному редакторові журналу Пилипенка Максима Львовича,

"Торговий експерт" директора супермаркета "Дари моря"

Тел.:_

E-mail:_

ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ З ДНЯ НАДХОДЖЕННЯ РЕЛІЗА

СУПЕРМАРКЕТ "ДАРИ МОРЯ" АВТОМАТИЗОВАНО

Компанія "Дивиал 2000" 12 червня 2011 р. відкрила новий супермаркет "Дари моря". Партнером з автоматизації магазину став системний інтегратор в Україні - компанія "ІКС-Маркет".

Виходячи з поставлених завдань і враховуючи особливості об' єкта, фахівці компанії "ІКС-Маркет" розробили комплексний проект з автоматизації товароруху та обліку в магазині.

Так, робота "front-office" базується на програмному комплексі "Маркет +", а облікова програма "back-office" - на комплексі "ХІТ". Обидва програмні продукти розроблені спеціально для підприємств роздрібної торгівлі та адаптовані індивідуально до особливостей режиму роботи магазину.

Безперебійну роботу кас і вагових відділів забезпечує торговельне електронне устаткування підвищеної надійності, яке відповідає вимогам замовника. До комплексу входять POS-термінали, фіскальні реєстратори, сканери, ваговимірювальне устаткування, товарні ваги.

Прес-реліз 3

5-6 жовтня 2011 р. у Київському міжнародному економічному університеті відбудеться щорічна Х науково-практична конференція "Маркетинг в Україні: стратегії та перспективи розвитку".

У програму конференції включено доповіді з актуальних проблем маркетингу в Україні. В роботі форуму братимуть участь провідні фахівці України, Росії, країн СНД і Західної Європи. Очікується участь представників Петербурзького державного університету, Львівського політехнічного університету, Західно-слов'янського університету (м. Прага), Міністерства економіки України, ряду науково-дослідних інститутів, а також бізнес-структур.

У межах конференції працюватимуть 5 секцій: "Маркетингові дослідження", "Логістика", "Маркетингові комунікації", "Маркетингове управління", "Маркетингова освіта".

Серія доповідей буде присвячена актуальним проблемам маркетингу в Україні та пошуку ефективного механізму їх вирішення.

Фахівці компаній ЗАТ "Чумак", ТОВ "Прайм-Продукт" та ін. представлять низку кейсів, в яких показано ефективне маркетингове рішення на конкретних ринках. Представники дослідницьких компаній обговорю-ватимуть сучасний стан проведення маркетингових досліджень в Україні.

Зауваження до прес-реліза

1. Відсутній заголовок, неналежне оформлення.

2. Перелік учасників занадто докладний. У разі нерівнозначності учасників їх перелік має подаватися у порядку зниження значущості. Як правило, наводяться 2-4 найвагоміші.

3. Якщо у релізі на початку наводиться перелік важливих організацій, нижче має бути визначено, з якою метою вони наведені: зроблять доповіді, приймуть участь в обговоренні певних питань, виступають спонсорами тощо.

4. У третьому абзаці наведено лише назви секцій, які працюватимуть на конференції. У наступних абзацах перелік заходів зводиться тільки до опису доповідей. Через такий стислий та стандартний опис майбутньої конференції не зрозуміло, чим вона цікава для маркетологів і що має привернути їхню увагу.

5. У релізі не підкреслені масштаби конференції та не наведена подія, яка б стала її "родзинкою".

Як потрібно зробити

Київський міжнародний економічний університет Адреса:_

Прес-реліз

10 серпня 2011 р. За додатковою інформацією

Головному редакторові журналу звертатися до:

"Маркетинг в Україні" Конотопка Андрія,

Секретаря організаційного комітету

Тел.:_

E-mail:_

ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ З ДНЯ НАДХОДЖЕННЯ РЕЛІЗА

У Київському міжнародному економічному університеті відбудеться Х науково-практична конференція "Маркетинг в Україні: стратегії та перспективи розвитку"

5-6 жовтня 2011 р. у Київському міжнародному економічному університеті відбудеться Х науково-практична конференція "Маркетинг в Україні: стратегії та перспективи розвитку".

У роботі форуму, який проводиться в Київському міжнародному економічному університеті щорічно, братимуть участь провідні фахівці України, Росії, країн СНД і Західної Європи. Очікується участь представників Міністерства економіки України, Західно-слов' янського університету (м. Прага), Петербурзького державного університету, ряду науково-дослідних інститутів та бізнес-структур.

У програму конференції включено понад 60 доповідей з актуальних питань маркетингу.

Серію виступів присвячено методикам проведення маркетингових досліджень, створенню ефективних маркетингових комунікацій, розробленню маркетингового механізму управління, логістиці тощо.

Так, фахівці ЗАТ "Чумак", ТОВ "Прайм-Продукт" та ін. представлять низку кейсів, в яких показано ефективне маркетингове рішення на конкретних ринках.

Учені Петербурзького державного університету ознайомлять з проблемами маркетингу в Росії та пошуком шляхів їх вирішення.

Представники Західно-слов' янського університету (м. Прага) говоритимуть про активне впровадження маркетингу відносин на слов' янському просторі.

По закінченні роботи конференції 6 жовтня 2010 р. відбудуться збори членів міжнародної громадської організації "Економічна спільнота" - міжнародного об' єднання вчених і представників бізнесу, які працюють у сфері маркетингу та економіки.

На зборах відбудеться вручення грошових премій за значні досягнення в економіці України.

Прес-реліз 4

Прес-реліз

УКРАЇНЦІ НА АВТОМОБІЛЯХ LAND ROVER ПІДКОРИЛИ НАЙПІВНІЧНІШУ ТОЧКУ ЄВРОПИ

Учасники експедиції подолали понад 7000 км менш як за два тижні, проїхавши 5 країн.

В експедиції взяли участь 10 відважних і витривалих мандрівників, у яких за плечима сотні кілометрів трас і бездоріжжя. Серед них провідні українські журналісти, представники компанії "Вінер" і технічна підтримка, яку забезпечила компанія "Автолайф".

Команда розмістилась у трьох автомобілях Land Rover: Defender 110, Freelander 2 та Range Rover Supercharged. Основною метою поїздки було ще раз підтвердити світове визнання та авторитет аристократичних англійців Land Rover як надійних і безкомпромісних позашляховиків.

Але були й інші приводи влаштувати подібні випробування британським позашляховикам.

По-перше, 15-річчя компанії "Вінер", офіційного імпортера автомобілів Land Rover в Україні.

По-друге, святкування в 2008 р. 60-річчя компанії Land Rover. А отже, експедиція "Nordcapp 2008" - перший і досить вагомий внесок українського представництва у святкування ювілею в усьому світі.

На шляху до кінцевої мети учасники експедиції "Nordcapp 2008" проїхали всю Фінляндію з Півдня на Північ, по дорозі завітали до центру навчання позашляховому керуванню Land Rover Experience, що у Хамеенлін-не (Фінляндія), та відвідали резиденцію Санти Клауса в місті Рованіємі.

Зауваження до реліза

1. Із перших рядків незрозуміло, що це за експедиція, коли вона стартувала, з якою метою і за яким маршрутом.

2. Абзаци 4-6 за стилем написання не збігаються із загальним текстом реліза. Крім цього, абзаци дрібні, їх варто об'єднати та перефразувати.

Як потрібно зробити

УКРАЇНЦІ НА АВТОМОБІЛЯХ LAND ROVER ПІДКОРИЛИ НАЙПІВНІЧНІШУ ТОЧКУ ЄВРОПИ

4 січня 2008 р. о четвертій ранку з Європейської площі в м. Києві стартувала довгоочікувана ексклюзивна експедиція на автомобілях Land Rover до найпівнічнішої точки Європи - мису Нордкап, що у Норвегії.

Учасники експедиції подолали понад 7000 км менш як за два тижні, проїхавши 5 країн: Україну, Білорусь, Росію, Фінляндію та Норвегію.

В експедиції взяли участь 10 відважних і витривалих мандрівників, у яких за плечима сотні кілометрів трас і бездоріжжя. Серед них провідні українські журналісти, представники компанії "Вінер" і технічна підтримка, яку забезпечила компанія "Автолайф".

Команда розмістилась у трьох автомобілях Land Rover: Defender 110, Freelander 2 та Range Rover Supercharged. Основною метою поїздки було ще раз підтвердити світове визнання та авторитет аристократичних англійців Land Rover як надійних і безкомпромісних позашляховиків.

Окрім цього, саме в такий оригінальний спосіб вирішила відзначити своє 15-річчя компанія "Вінер", офіційний імпортер автомобілів Land Rover в Україні. Більше того, в 2008 р. компанія Land Rover святкує своє 60-річчя, і експедиція "Nordcapp 2008" - перший вагомий внесок українського представництва у святкування ювілею в усьому світі.

На шляху до кінцевої мети учасники експедиції "Nordcapp 2008" проїхали всю Фінляндію з Півдня на Північ, по дорозі завітали до центру навчання позашляховому керуванню Land Rover Experience, що у Хамеенлін-не (Фінляндія) та відвідали резиденцію Санти Клауса в місті Рованіємі.

Прес-реліз 5

Для негайного розповсюдження: 25 червня 2011 р. Прес-реліз

Уперше в Україні побачив світ найповніший польовий визначник "Птахи фауни України"

Українське товариство охорони птахів представляє перший в Україні польовий визначник "Птахи фауни України", розрахований на широке коло читачів. Тепер усі любителі птахів без зусиль можуть визначити будь-якого птаха, що трапляється в Україні.

Вихід у світ такого визначника став можливим завдяки фінансовій підтримці компанії "Кока-Кола Беверіджис Україна". Така спонсорська допомога - частина комплексної програми, яку проводить "Кока-Кола Бевері-джис Україна" з метою привернути увагу до мальовничості української землі та проблем охорони навколишнього природного середовища.

"Я в захопленні від краси та багатства української природи і мені приємно відзначити, як вдало частина цієї природи відображена в такій унікальній книзі. Я думаю, що поширення досвіду фінансової підтримки розвитку науки, безперечно, буде корисним для економіки та навколишнього середовища, де працює компанія "Кока-Кола Беверіджис"", - відмітив почесний гість презентації книги пан Анастасіос Пол Левентіс, один з акціонерів Coca-Cola Hellenic Bottling Group, до складу якої входить "Кока-Кола Беверіджис Україна".

"Польовий визначник "Птахи фауни України" найповніше охоплює сучасну орнітофауну України, в якій сьогодні налічується 416 видів птахів, що належать до 21 ряду", - повідомив Андрій Бокотей, один з авторів книги. Описи птахів у книзі розміщені за систематичним порядком з короткою характеристикою родин і зазначенням кількості видів світової фауни в них. Наведені описи в поєднанні з якісними кольоровими ілюстраціями дають можливість визначити птахів будь-яких вікових і статевих груп у всі пори року.

У книзі вперше для України наведено 281 карту сучасного поширення осілих, гніздових і зимуючих видів, вміщено додаткові відомості про перебування цих та інших видів на території країни. Крім того, в польовому визначнику "Птахи фауни України" подано інформацію про особливості поведінки та характерні місця перебування птахів, зазначено їх українські, латинські, російські та англійські назви.

"Ідея створення такого польового визначника виникла ще у 1994 р., але тільки у 1998 р. було розпочато активну роботу над ним. Ця книга - результат спільної праці однодумців, які люблять птахів, природу і прагнуть передати цю любов іншим", - зазначив Геннадій Фесенко, співавтор книги.

Ця унікальна книга призначена для визначення птахів у природі й може слугувати довідником для науковців, студентів, викладачів та інших зацікавлених осіб.

За додатковою інформацією За додатковою інформацією

Звертатися до: звертатися до:

Олега Дулкіна, Олесі Журинської,

Директора директора по зв'язках із громадськістю

Українського товариства охорони птахів "Кока-Кола Беверіджис Україна"

Тел.:_ Тел.:_

E-mail:_ E-mail:_

Зауваження до реліза

Прес-реліз перенасичений цитатами. Якщо цитата в другому абзаці пояснює зацікавленість компанії "Кока-Кола Беверіджис Україна "у фінансовій підтримці цього проекту, то цитати у третьому та п' ятому абзацах можна опустити.

Як потрібно зробити Для негайного розповсюдження: 25 червня 2008 р.

Прес-реліз

Уперше в Україні побачив світ найповніший польовий визначник "Птахи фауни України"

Українське товариство охорони птахів представляє перший в Україні польовий визначник "Птахи фауни України", розрахований на широке коло читачів. Тепер усі любителі птахів без зусиль можуть визначити будь-якого птаха, що трапляється в Україні.

Вихід у світ такого визначника став можливим завдяки фінансовій підтримці компанії "Кока-Кола Беверіджис Україна". Така спонсорська допомога - частина комплексної програми, яку проводить "Кока-Кола Бевері-джис Україна" з метою привернути увагу до мальовничості української землі та проблем охорони навколишнього природного середовища.

"Я в захопленні від краси та багатства української природи і мені приємно відзначити, як вдало частина цієї природи відображена в такій унікальній книзі. Я думаю, що поширення досвіду фінансової підтримки розвитку науки, безперечно, буде корисним для економіки та навколишнього середовища, де працює компанія "Кока-Кола Беверіджис"", - відмітив почесний гість презентації книги пан Анастасіос Пол Левентіс, один з акціонерів Coca-Cola Hellenic Bottling Group, до складу якої входить "Кока-Кола Беверіджис Україна".

Описи птахів у книзі розміщено за систематичним порядком з короткою характеристикою родин і зазначенням кількості видів світової фауни в них. Наведені описи в поєднанні з якісними кольоровими ілюстраціями дають можливість визначити птахів будь-яких вікових і статевих груп у всі пори року.

У книзі вперше для України наведено 281 карту сучасного поширення осілих, гніздових і зимуючих видів, вміщено додаткові відомості про перебування цих та інших видів на території країни, подано інформацію про особливості поведінки та характерні місця перебування птахів, зазначені їх українські, латинські, російські та англійські назви.

Ця унікальна книга призначена для визначення птахів у природі й може слугувати довідником для науковців, студентів, викладачів та інших зацікавлених осіб.

За додатковою інформацією За додатковою інформацією

Звертатися до: звертатися до:

Олега Дулкіна, Олесі Журинської,

Директора директора по зв 'язках із громадськістю

Українського товариства охорони птахів "Кока-Кола Беверіджис Україна"

Тел.:_ Тел.:_

E-mail:_ E-mail:_Схожі статті
PR для менеджерів і маркетолога - Примак Т. О. - Прес-реліз

Предыдущая | Следующая