Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Зміст тем дисципліни

Тема 1. Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в Україні

Суть, функції і мета платіжної системи. Правові засади регулювання функцій платіжних систем в Україні та відносин у сфері переказу коштів. Платіжна система як форма організації безготівкового платіжного обігу. Основні вимоги, які повинні задовольняти платіжні системи: ефективність, оперативність, економічність, надійність, безпека, зручність.

Учасники платіжних систем та їх функції: користувачі платіжних послуг, що не є банками; банківські установи; центральний банк; спеціалізовані посередники.

Первинні користувачі, що виступають як суб'єкти платежів: приватні особи, підприємства, спеціалізовані фінансові фірми, державні установи.

Функції банківських установ у платіжній системі залежно від їх ролі у процесі виконання платежу; банк платника, банк отримувача.

Функції банківських установ у системах банківських карток: банк-емітент, банк-еквайр.

Основні функції центрального банку в діяльності платіжної системи як: користувача платіжної системи; учасника платіжної системи; надавача платіжних послуг; "охоронця суспільних інтересів"; гаранта остаточного розрахунку.

Спеціалізовані посередники, що надають платіжні послуги: клірингові установи, розрахункові палати, розрахунковий банк, агенти з розрахунків.

Тема 2. Загальна концепція платіжних систем

Класифікація платіжних систем. Основні види платіжних систем за характером здійснюваних ними платежів.

Платіжні інструменти та їх види. Інструменти безготівкових розрахунків. Кредитовий та дебетовий перекази. Дебетові платіжні інструменти: переказний і простий вексель, чек, єврочек, банківська тратта, поштовий переказ тощо. Кредитові платіжні інструменти: доручення про кредитовий переказ коштів у системі "жиро", доручення про кредитовий переказ в автоматизованих розрахункових палатах, перекази в системі СВІФТ, постійне доручення банку. Механізм розрахунків дебетовими та кредитовими платіжними інструментами.

Банківська пластикова картка як інструмент розрахунків і кредитування. Види та класифікація платіжних карток. Проблема вибору платіжного інструмента. Чинники, що впливають на вибір платіжного інструмента.

Організація розрахунків: системи розрахунків на чистій основі (принцип клірингу), системи розрахунків на валовій основі.

Взаємозалік платіжних доручень: двосторонній та багатосторонній. Системи взаємозаліку на основі клірингу. Виконання розрахунків за кожною трансакцією.

Ризики в платіжних системах: кредитний, ризик ліквідності, системний, правовий, операційний. Відповідальність при здійсненні переказу коштів.

Тема 3. Технологічна інфраструктура платіжних систем

Основні етапи обробки інформації, які передбачає електронний платіжний цикл: введення інформації, вхідний переказ, кліринг, розрахунок на валовій основі, вихідний переказ, розповсюдження, розрахунок на чистій основі.

Засоби обробки даних: електронно-обчислювальне обладнання, програмне середовище, прикладне програмне забезпечення. Структурні рівні системи обробки даних. Централізований і розподілений способи обробки даних. Види програмного забезпечення, спеціальна допоміжна інфраструктура.

Засоби телекомунікацій та канали зв'язку. Основні типи магістральних каналів, що використовуються у мережах зв'язку.

Обладнання систем масових платежів. Стандарти, що прийняті в міжнародній практиці. Банківські автомати та електронні платіжні термінали для роздрібної торгівлі.

Організація експлуатації електронних платіжних систем. Моделі архітектури управління великими мережами. Відновлення функціонування платіжної системи у разі надзвичайних ситуацій.

Тема 4. Заходи захисту інформаційної безпеки платіжних систем

Суть інформаційної безпеки. Об'єкти захисту. Суб'єкти відносин, пов'язані з обробкою інформації в автоматизованій платіжній системі.

Вимоги щодо системи захисту інформації. Цілісність та доступність компонентів і ресурсів системи. Відповідальність суб'єктів переказу за забезпечення захисту інформації. Основні типи загроз та несанкціонований доступ до інформації.

Використання криптографічного захисту інформації при побудові політики безпеки платіжної системи. Види криптографічного захисту та групи криптографічних алгоритмів. Електронний цифровий підпис.

Основні групи заходів для протидії загрозам та з метою ліквідації можливих збитків користувачів і власників платіжної системи: правові (закони, укази, нормативні документи), морально-етичні (норми поведінки учасників розрахунків та обслуговуючого персоналу), адміністративні (заходи організаційного характеру, які регламентують процес функціонування системи обробки платіжної інформації, використання її ресурсів тощо), фізичні (охорона приміщень, техніки та персоналу платіжної системи).

Тема 5. Специфіка дії зарубіжних платіжних систем

Розрахункові операції та технологія розрахунків у платіжній системі Федеральної резервної системи США "Фед Уайр" (Fedwire).

Платежі за системою міжбанківських клірингових розрахунків США ЧІПС (CHIPS) та технологія здійснення розрахунків через цю систему.

Автоматизована система клірингових розрахунків Великої Британії ЧАПС (CHAPS). Функціонування системи та порядок здійснення розрахунків.

Сутність Товариства міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій СВІФТ (SWIFT). Учасники, члени і користувачі мережі. Архітектура та основні стандарти мережі СВІФТ. Обробка повідомлень мережі. Функціонування системи.

Швейцарська міжбанківська клірингова система ШМКС (SIC). Мета функціонування системи та технологія здійснення розрахунків.

Система міжнародних автоматизованих розрахунків TAPPET (TARGET). Основні принципи організації та види операцій.

Чековий кліринг у розрахункових палатах США. Способи клірингу, учасники розрахунків, функціонування системи тощо.

Електронна комерція з використанням засобів Інтернету. Система "Інтернет-банкінг", ц переваги та недоліки. Платіжні системи і механізми, що застосовуються у мережі Інтернет.

Система термінових міжнародних грошових переказів "Вестерн Юніон" (Western Union). Загальні відомості та учасники системи "Вестерн Юніон". Виплата та відправлення грошового переказу.

Тема 6. Система електронних платежів Національного банку України

Суть та правові основи системи електронних платежів (СЕН) Національного банку України. Склад, структурна схема, безпосередні та опосередковані учасники системи.

Загальні умови виконання міжбанківського переказу СЕП. Відкриття, переоформлення та закриття кореспондентського рахунку банку в територіальному управлінні. Принципи розподілу фінансових ризиків.

Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП. Порівняльний аналіз обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.

Виконання внутрішньобанківського переказу. Вимоги до банку та його філій, що працюють з використанням внутрішньобанківської платіжної системи. Організація роботи філій через внутрішньобанківську платіжну систему.

Виконання міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки, що відкривають банки-резиденти в інших банках-резидентах.

Виконання міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в розрахунковому банку платіжної системи.

Тема 7. Основні засади функціонування платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток

Класифікація платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток. Основні учасники карткових розрахунків: держатель платіжної картки, еквайр, емітент, торговець тощо.

Правові відносини, що виникають у зв'язку з емісією платіжних карток, здійсненням операцій з їх застосуванням, а також із проведенням розрахунків за вказаними операціями в межах України. Операції з платіжними картками, надання кредитів для проведення операцій за платіжними картками.

Загальна характеристика та нормативна база Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП). Організаційна структура, склад, функції, члени та учасники НСМЕП

Платіжні картки НСМЕП та платіжні додатки, операції з їх застосуванням. Технологія виготовлення карток НСМЕП

Тема 8. Розвиток та вдосконалення платіжних систем в Україні

Сучасний стан системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України. Два підходи до обслуговування рахунків учасників, що використовуються у СЕП.

Засади подальшого розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні. Розвиток Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП). Переваги та підсумки роботи НСМЕП.

Удосконалення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування - "клієнт - банк", "клієнт - Інтернет - банк", "телефонний банкінг" тощо.Схожі статті
Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Зміст тем дисципліни

Предыдущая | Следующая