Платіжні системи - Пиріг С. О. - ТЕМА 2. ІСТОРІЯ TA ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАРТКОВИХ ПЛА ТІЖНИХ СИСТЕМ

2.1. Еволюція грошей як основа розвитку платіжних систем

2.2. Історія та умови розвитку карткових платіжних систем

2.2.1. Платіжна система Diners Club

2.2.2. Платіжна система American Express

2.2.3. Платіжна система Master Card

2.2.4. Платіжна система Visa International

2.1. Еволюція грошей як основа розвитку платіжних систем

У ринковій економіці грошам належить особливе місце. Вони забезпечують життєдіяльність фінансової системи держави, забезпечуючи всі сторони фінансово-економічних відносин.

Будучи предметом попиту, гроші впливають на ринок товарів і послуг. Стан грошового обігу може привести до змін умов економічної рівноваги, і оскільки Україна йде до ринкової економіки сучасного типу, а регулююча економічна роль держави достатньо велика, то гроші та грошовий обіг є головними інструментами в механізмі державного регулювання, який веде до економічного і соціального прогресу.

Існування грошей таке ж давнє, як існування самої людської цивілізації. Протягом століть гроші, як і погляди на них, змінювались, і навіть у наш час їх стан не можна вважати завершеним.

Традиційно виділяють п'ять головних функцій грошей: міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження вартості, світові гроші Ці п'ять функцій грошей у системній єдності становлять реальне функціонування грошової маси. Аби певний об'єкт функціонував як гроші, він має бути загальновизнаним у цій функції, тобто кожен має погоджуватися прийняти його в оплату за товари та послуги.

У процесі природного добору грішми стали дорогоцінні метали золото і срібло. Проблема системи платежів, яка грунтувалася тільки на дорогоцінних металах, полягала в тому, що така форма грошей є дуже витратною і незручною.

Наступний етап у розвитку платіжних систем позначився появою паперової готівки як засобу обміну. Спочатку паперові гроші мали гарантію обміну на монети, тобто на певну кількість дорогоцінного металу. Проте в більшості країн ці паперові гроші еволюціонували у фідуціарні паперові гроші, які уряд робить законним платіжним засобом і які не обмінюють на монети або дорогоцінні метали. Паперові гроші мають істотну перевагу порівняно з дорогоцінними металами, але водночас вони можуть стати повноцінним засобом обміну тільки за умови довіри до влади (звичайно уряду), яка здійснює їх емісію. Основним недоліком паперових грошей є те, що їх легко викрадають, а також значні транспортні витрати, якщо йдеться про великі суми.

Одним із різновидів грошей є так звані кредитні гроші. Кредитними називаються гроші, рух яких здійснюється шляхом перерахунків у кредитних установах. Історично першим видом кредитних грошей був вексель. Це боргове зобов'язання, яке дає право власнику після закінчення строку вимагати від боржника виплати вказаної грошової суми. Вексель може передаватися від однієї особи до іншої, тобто він має певні риси грошей, але не виконує роль загального еквівалента.

З розвитком безготівкових розрахунків з'являється нова форма кредитних грошей - чек. Він є письмовим розпорядженням власника рахунку (чекодавця) кредитній установі, що його обслуговує, сплатити певну суму грошей чекоотримувачу. Запровадження чеків значно підвищило ефективність системи платежів. Це дало змогу здійснювати обмінні операції без транспортування чималої кількості готівки. Але система платежів, яка базується на чеках, не позбавлена певних вад, а саме: по-перше, необхідний певний час для доставки чеків з одного місця в інше, а якщо потреба в готівці термінова, то вид платежів за допомогою чеків є дуже ненадійним; по-друге, надто великі кошти витрачаються на забезпечення чекового процесу.

Новим етапом еволюції грошей стала поява "електронних грошей". Це абсолютно нова система грошового обігу, яка за допомогою новітніх комп'ютерних систем та систем зв'язку дозволяє легко перераховувати кошти з одного рахунку на інший. До електронних платіжних засобів відносяться кредитні та дебеті картки. Сьогодні це найбільш прогресивний, економічний і зручний носій грошових функцій. Основна його перевага полягає в тому, що не доводиться носити великі суми готівки із собою, а, крім того, у разі втрати картки ніхто не зможе нею скористатись, бо код доступу знає тільки її власник.

В Україні система електронних платіжних розрахунків прогресивно розвивається. Це вигідно для всіх, адже використання пластикових карток прискорює взаєморозрахунки, а отже, й обіг товарів і грошей. Від цього виграють як банки та власники карток, так і держава, яка скорочує видатки на емісію готівки.

Емісія як паперових, так і кредитних грошей в сучасних умовах є монополією держави. Центральний банк, який перебуває у власності держави, інколи намагається компенсувати нестачу грошових нагромаджень шляхом підвищення грошової маси, емісії надлишкових знаків вартості. Грошова маса - це сукупність готівкових та безготівкових купівельних і платіжних засобів, які забезпечують рух товарів і послуг в народному господарстві, якими володіють приватні особи та держава.

Західні економісти схиляються до думки, що в майбутньому паперові гроші - банкноти і чеки повністю зникнуть, їх замінять електронні міжбанківські трансакції. Гроші залишаться, але стануть "невидимими".

Розглянувши еволюцію грошей, можна краще зрозуміти їх функції та розвиток їхніх форм. Платіжна система розвивається вже протягом багатьох століть, а з нею - і форми грошей.Схожі статті
Платіжні системи - Пиріг С. О. - ТЕМА 2. ІСТОРІЯ TA ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАРТКОВИХ ПЛА ТІЖНИХ СИСТЕМ

Предыдущая | Следующая