Платіжні системи - Пиріг С. О. - ВСТУП

Останнім часом у всьому світі розвиток платіжних систем характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів. Електронні гроші широко залучаються до обігу і стають важливим інструментом фінансової інфраструктури економічно розвинутих країн.

Усі цивілізовані країни намагаються максимально зменшити кількість готівкових операцій і готівкової маси в обігу. Для цього центральні банки та уряди застосовують цілий ряд заходів, одним з яких є розрахунки за допомогою платіжних систем з пластиковими картками (насамперед внутрішньодержавних, а також міжнародних).

Аналогічні процеси відбуваються Й у банківській сфері України. Особливо важливу роль тут відіграє НБУ. На нього покладено обов'язок забезпечити надійне та ефективне функціонування загальнонаціональної платіжної системи. НБУ бере безпосередню участь у розробці нових платіжних засобів та організації електронного грошового обігу на території України.

Першим важливим кроком на шляху до електронного грошового обігу в Україні стало створення системи електронних міжбанківських платежів (СЕП). Це дозволило відмовитися від поштових і телеграфних авізо, значно збільшити швидкість, якість і надійність виконання платежів, гарантувати безпеку і конфіденційність банківської інформації завдяки засобам багаторівневого прогамнно апаратного, технологічного і бухгалтерського контролю, які дають змогу відстежувати проходження платежів і запобігати спробам несанкціонованого доступу.

Другим кроком в нашій державі стало створення Національної системи масових електронних платежів населення за товари та послуги за допомогою пластикових карток. І найголовніше те, що туди були закладені інші технологічні принципи - чіпова картка (смарт-картка), тобто картка із вмонтованим мікропроцесором, що було принциповою відмінністю національної картки від міжнародних карток. На базі смарт-картки створена високоефективна "офф-лайнова" технологія, тобто така, що не потребує оперативного зв'язку (тобто не потребує якісних каналів зв'язку) з банківським рахунком під час виконання платіжних операцій і значно зменшує собівартість операцій, а також робить рентабельними операції навіть з незначними сумами.

Запровадження систем електронних платежів викликає глибокі зміни у сферах, де відбуваються перетворення, і спонукає до переходу на вищий та якісний рівень. У цьому випадку йдеться не лише про банківську сферу, а про майже всі основні галузі економічного та соціального життя супільства:

Оанки, торгівлю (незалежно від форми власності;, сферу послуг (готелі, ательє, перукарні, ремонтні майстерні, автозаправні станції тощо), пошту і підприємства зв'язку (телеграф, телефон), підприємства транспорту (автобусного, залізничного, річкового, морського, повітряного), підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, ресторани), аптеки, інші суб'єкти, що надають послуги за готівку.

Ціль створення платіжних систем очевидна - зменшення готівково-грошової маси. Будь-яка безготівкова платіжна система призначена мінімізувати витрати на випуск готівки і зменшити витрати на її обслуговування, інкасацію, перерахунок.

Прогрес швидко входить в життя бізнесу, і завтра буде на висоті той, кому вдається йти з ним в ногу.

Мета курсу "Платіжні системи" та цього посібника - формування системи знань з теорії платіжних систем, платіжних інструментів, специфіки побудови Національних платіжних систем України та електронних платіжних систем в мережі Інтернет.

У посібнику висвітлюється навчальний матеріал, який забезпечує теоретичне вивчення концептуальних положень функціонування і чинних стандартів платіжних систем як провідних країн світу, так і платіжних систем України.

Посібник складається з семи тем. На початку кожної теми наводиться її короткий зміст. Для перевірки знань студентів у кінці кожної теми подано перелік питань. Тестові завдання та перелік термінів наведено в кінці підручника.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Схожі статті
Платіжні системи - Пиріг С. О. - ВСТУП

| Следующая